Ve střední Itálii, nedaleko pobřeží Tyrhénského moře, leží Řím (Roma), jedno z klíčových měst evropských dějin a někdejší centrum mocné starověké říše. Řím je hlavním městem Itálie. Jeho území je nepřetržitě osídleno již po 2700 let. Metropole byla střediskem Římské říše i katolické církve a ve své době ovlivňovala celý svět. Dnes tu žije 2,5 milionu obyvatel.

Řím leží v provincii Roma v regionu Lazio, uprostřed hornaté krajiny zvané Campagna di Roma. Byl vystavěn na sedmi pahorcích – Kapitol, Quirinalis, Viminalis, Esquilinus, Palatin, Aventin a Cealius. Nejvýznamnějším je Kapitol, na němž bylo postaveno stejnojmenné náboženské centrum. Kapitolu dominuje Kapitolské náměstí s paláci a Kapitolským muzeem.

Mapa Říma

Mapa Říma

Proč vyrazit do Říma

Řím je nabitý pamětihodnostmi od antiky po současnost a žádného z návštěvníků nenechá chladným. Jak díky tomu, že je zde v létě neskutečně horko, tak především díky obrovskému množství zajímavých míst, staveb, památek a (zajímá-li vás umění) také nepřebernému množství galerií a výstav s těmi nejznámějšími a nejdůležitějšími uměleckými výtvory světa.

Kromě tisíců němých svědků pohnuté historie Říma, tak výjimečného města, nabízí Řím také autentickou, typicky italskou atmosféru, jež je na míle vzdálená kašírovaným turistickým skanzenům. Město má skvělá muzea a galerie. V Římě můžete i dobře nakoupit – Via Veneto patří k předním nákupním třídám Itálie.

Řím

Řím

Zatímco ruiny starořímských památek jsou rozesety porůznu po městě, zástavbě v centru dominují barokní a renesanční budovy. Kostely se tu počítají na stovky – jak jinak ve městě, které je již po mnoho staletí hlavním světovým centrem západního křesťanství. Kromě církevní architektury najdete v Římě také mnoho nádherných paláců. Charakteristickým prvkem města jsou umělecky provedené kašny a fontány.

Koloseum v Římě

Koloseum v Římě

Nikde na světě není tolik památek z doby starověké římské říše jako právě v Římě. Symbolem této éry je gigantická aréna Koloseum (Colosseo), vystavěná v 70. letech 1. století našeho letopočtu. Gladiátorským zápasům mohlo přihlížet až 50 tisíc diváků. Je hlavní a nejnavštěvovanější památkou města a největší dochovanou stavbou z období Římské říše. Stavět se začalo za císaře Vespasiána mezi roky 70 a 72, avšak dokončeno bylo až roku 80 za císaře Tita. Krvavá historie Kolosea může nahánět hrůzu – smrt zde podle odhadů našlo přes 400 tisíc lidí a mnohonásobně více zvířat. K nejpopulárnějším událostem patřily gladiátorské zápasy. Zdi Kolosea jsou dnes již poničené, jsou však dochována všechna 4 patra se sloupy.

Forum Romanum

Forum Romanum

Na Koloseum navazuje Římské fórum (Forum romanum) s několika vítěznými oblouky a pozůstatky řady římských bazilik a chrámů. Dnes je poseto pozůstatky mnoha historických památek. Kdysi zde stávaly honosné reprezentační budovy, památné oblouky a sochy, většinou z mramoru. Forum Romanum začalo upadat v 6. století a dnes patří k nejdůležitějším archeologickým nalezištím. Dominantu tvoří zachovalé vítězné oblouky propojené původní římskou silnicí z černé žuly.

Pantheon se známou kopulí

Pantheon se známou kopulí

Z antiky pocházejí i stavby na Palatinu či Caracallovy lázně (Terme di Caracalla). Nejlépe dochovaným antickým chrámem Říma je Pantheon, využívaný od raného středověku jako křesťanský kostel. Je proslulý svou kopulí s kruhovým otvorem uprostřed.

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu

Bazilika sv. Petra (San Pietro) je nejdůležitějším chrámem Říma i celého západního křesťanství. Před kostelem, jenž stojí na území Vatikánu, se rozevírá rozlehlé náměstí sv. Petra s gigantickými kolonádami od Gian Lorenza Berniniho. Zde se shromažďují křesťané, mimo jiné i proto, aby vyslechli papežovy promluvy. Mezi další důležité římské kostely se řadí bazilika sv. Jana v Lateránu (San Giovanni in Laterano), oficiální sídlo římského biskupa (papeže), dále mariánský chrám Santa Maria Maggiore a kostel sv. Pavla za hradbami (San Paolo fuori le mura).

Na pravém břehu řeky Tibery stojí jedinečný Andělský hrad, který si nechal postavit císař Hadrián jako své mauzoleum. Dnes jsou v něm uchovány sbírky zbraní a klenotnice. Od něj vede Andělský most zdobený deseti sochami andělů. Vyhledávanou turistickou zajímavostí jsou také Španělské schody. Významnou novoklasickou stavbou města je památník Viktora Emanuela II., jenž se délkou 135 metrů stal největším památníkem v Itálii.

Andělský hrad

Andělský hrad

Prvenství mezi římskými sbírkami patří Vatikánským muzeím (Musei Vaticani). Nesmírně rozlehlé expozice vystavují umělecké skvosty od antiky přes středověk, renesanci (Raffaelovy síně) až po novověk. Vrcholem prohlídky je návštěva Sixtínské kaple (Cappella Sistina) se slavnými Michelangelovými freskami.

Sixtínská kaple (Cappella Sistina)

Sixtínská kaple (Cappella Sistina)

Řím je sídlem prvotřídních a světově uznávaných kulturních institucí jako je Papežská univerzita, Národní a Vatikánská knihovna, Goethův institut a mnoho dalších.

Stát v městě Řím

Na území města se na pravém břehu řeky Tibery rozkládá samostatný stát Vatikán s přibližně 400 obyvateli. Vatikán je sídlem papeže, hlavy katolické církve. Právě na jeho území najdete již zmíněný chrám sv. Petra a Sixtinskou kapli, jež jsou nejslavnějším mistrovským dílem západního umění. Freska „Poslední soud“ od Michelangela pokrývá celou čelní zeď chrámu.