Veřejnou dopravu v Římě obsluhují 2 linky metra, 6 tramvajových linek, 300 městských autobusových linek a desítky příměstských autobusových linek. Výrazně se na římské dopravě podílí železniční síť – regionální vlaky linek FR1 – FR8 a 3 linky městské železnice – Lido, Giardinetti a Viterbo.

Veřejnou dopravu ve městě provozují dopravní společnosti ATAC – metro, tramvaje, autobusy a městské vlaky, COTRAL – autobusy a TRENITALIA – regionální vlaky.

Plánek hromadné dopravy v Římě

Plánek hromadné dopravy v Římě

Jízdenky na veřejnou dopravu v Římě

Na veřejnou dopravu si v Římě můžete zakoupit několik typů jízdenek, které se liší dobou platnosti. Jízdenky se dají využívat v integrovaném dopravním systému ve všech dopravních prostředcích – autobusech, metru, tramvajích, trolejbusech, příměstských autobusech i v regionálních městských vlacích, které jsou zapojeny do systému Metrebus.

Rozlišují se dvě hlavní skupiny jízdenek:

 • Metrebus Rome – zahrnuje pouze oblast Říma – zóna A
 • Metrebus Lazio – umožňuje cestovat po celém regionu Lazio – zóny A – F

Jízdenky tarifního systému Metrebus si můžete zakoupit na pokladnách ATAC, v automatech umístěných v zastávkách metra a na strategických místech ve městě nebo na zastávkách regionálních vlaků.

Tramvajová doprava v Římě

Ve městě jezdí tramvaje na šesti linkách. Jsou označeny písmenem U (urbana) uvnitř modrého čtverce a čísly 2, 3, 5, 8, 14 a 15. Tramvaje jezdí denně od 5:10 do 24:00 hodin. Od pondělí do soboty jsou intervaly mezi jednotlivými spoji 6 minut, v neděli je to 12 minut. Tramvaje jsou zahrnuty v systému Metrebus a cestující využívají stejné jízdenky jako u autobusů a v metru.

Plánek tramvajových tras v Římě

Plánek tramvajových tras v Římě

Římské tramvajové linky

Číslo Směr Trasa Zajímavá místa na trase
2 Piazza Mancini – Piazzale Flaminio Trasa vede čtvrtí Flaminio. Je to nejkratší trasa a spojuje náměstí Piazza Mancini a Piazzale Flaminio Piazza del Popolo
3 Piazza Thorvaldsen – Stazione Trastevere Trasa prochází římskou čtvrtí Parioli, městskými oblastmi Verano, San Lorenzo, San Giovanni a spojuje náměstí Piazza Thorvaldsen s Trastevere. Národní muzeum etruského umění Juliova vilaNárodní galerie moderního umění

Lateránská bazilika

Koloseum

Circus Maximus

5 Termini Stazion – Piazza dei Gerani Trasa prochází náměstím Piazza Vittorio a spojuje nádraží Termini s náměstím Piazza dei Gerani Bazilika Santa Maria MaggiorePamátník Viktora Emanuela II.
8 Largo di Torre Argentina – Via del Casaletto Tato trasa je nejnovější, prochází čtvrtí Trastavere a spojuje náměstí Largo di Torre Argentina s Via del Casaletto Torre ArgentinaIsola Tiberina
14 Termini Station – Via Togliatti Podobná trasa jako linka 5, ale končí na Viale Palmiro Togliatti Bazilika Santa Maria MaggiorePamátník Viktora Emanuela II.
19 Piazza Risorgimento – Piazza dei Gerani Spojuje náměstí Piazza Risorgimento (severní hranice Vatikánu) a Piazza dei Gerani ve čtvrti Prenestina Bazilika sv. PetraVatikánská muzeaNárodní muzeum etruského umění

Juliova vila

Národní galerie moderního umění

Bioparco

Villa Borghese

3, 19 Linky číslo 3 a 19 nabízejí nejlepší vyhlídkové trasy

Autobusová doprava v Římě

Síť městských autobusů má přes 200 linek a zabezpečuje spojení do všech městských i příměstských oblastí. Autobusem se lze dostat kamkoliv v Římě, avšak nejezdí podle jízdních řádů a ve špičce bývají přeplněné.

Autobusy jezdí denně od 5:30 do 24:00 hodin na frekventovaných linkách v intervalech pod 10 minut, na méně frekventovaných linkách v intervalech nad 10 minut. Autobusové linky jsou označeny čísly, odpovídající barvou a logem, kterým je označena autobusová zastávka. Obvykle je zastávka označena písmenem U (urbana) uvnitř modrého čtverce (stejně jako tramvaje), ale můžete se setkat i s jiným označením.

Logo Typ linky Popis
UrbanaU Linea Urbana Standardní městské a příměstské autobusy (Linea Urbana) jsou značeny písmenem U v modrém poli. Autobusy jsou oranžové a nejezdí podle jízdních řádů
EspressaX Linea Espressa Linea Espressa (Expresní linky) jsou označeny písmenem X v zeleném poli a umožňují spojení se vzdálenějšími částmi města. Autobusy jsou zelené a zastavují jen na několika zastávkách
Esattae Linea Esatta Linea Esatta (Přesné linky) jsou pouze městské a jsou označeny písmenem E ve vínově červeném poli. Jezdí na kratší vzdálenosti v přesně stanovený čas (podle jízdního řádu), avšak oproti standardním linkám je jich velmi málo.
UrbanaU Linea Elettriche Linea Elettriche jsou linky s malými elektrickými autobusy, které se dostanou i do úzkých uliček města.
Notturnan Linea Notturne Linee Notturne (noční linky) jsou označeny malou sovou nebo písmenem „n“ (notturno) a jezdí na nich autobusy od půlnoci do 5:30 hodin podle jízdního řádu.

Noční autobusy

Ve městě jezdí 27 nočních linek s označením 1 – 27 v době od 24:00 do 5:30 hodin. Hlavními stanicemi pro noční linky jsou zastávka Termini (Piazza dei Cinquecento) a Piazza Venezia, odkud jezdí autobusy každých 15 – 30 minut všemi směry.

Nejužitečnější noční linky z hlavních stanic jsou:

N7 Noční linka umožňuje spojení mezi Piazale Clodio a nádražím Termini (některé zastávky – Piazza Cavour, Piazza Venzia, Via Nazionale)
N2 Náhradní za linku metra B
N1 Náhradní za linku metra A
N10 Piramide (P. le Ostiense) – Ponte Vittori Emanuele II – Piazza Risorgimento – Viale Belle Arti – Piazza Ingheria – V. le Regina Margherita – Piazza Porta Maggiore – Piazza Porta San Giovanni – Piazza Colosseo – Piramide
N3 Náhradní za linku regionální železnice Rome – Ostia Lido

Elektrické autobusy

Malé římské autobusy jezdí do míst, kam buď nesmí vjet, nebo se nedostane normální autobus. Doprava tímto prostředkem vám přijde vhod i v případě, že jste ubytováni v oblastech, kam nejezdí žádný jiný prostředek městské hromadné dopravy.

Plánek elektrických autobusů v centru Říma

Plánek elektrických autobusů v centru Říma

116 Via Veneto V. – Piazza Barberini – Piazza di Spagna – Corso Rinascimento – Campo de´Fiori – Piazza Farnes – Via Moserrato – Via Giulia – Terminál Gianicolo – Campo de´Fiori – Corso Rinascimento – Piazza della Rotonda – Piazza Colonna – Piazza Berberini – Via Veneto (linka je v provozu každý den)
116 T Linea Teatro. Má stejnou trasu jako linka 116, ale jsou přidány zastávky v blízkosti opery a divadel (v provozu je o víkendech a večer)
117 Piazza S. Giovanni in Laterano – Piazza del Colosseo – Via dei Serpenti – Largo Tritone – Piazza di Spagna – Piazza del Popolo – Via del Corso – Piazza Venezia – Piazza del Colosseo – Via Labicana – Piazza S. Givanni in Laterano (v provozu pouze o víkendech)
119 Piazza del Popolo – Via del Corso – Largo Goldoni – Piazza Venezia – Via del Tritone – Piazza Berberini – Via Veneto – Piazza Barberini – Piazza di Spagna – Via del Babuino – Piazza del Popolo (v provozu každý den)

Autobusy COTRAL

Modré autobusy COTRAL zabezpečují dopravu mezi Římem a okolními oblastmi regionu Lazio. Služeb této soukromé společnosti využijete při výletech do okolí Říma.

Na autobusy COTRAL jsou platné jízdenky sytému Metrebus.

Metro v Římě

Římská metropolitana je nejrychlejším dopravním prostředkem města. V provozu jsou dvě trasy – oranžová linka A a modrá linka B. Obě linky se kříží ve středu města ve stanici Termini.

Nedávno byla k trase B připojena nová trasa – B1 se třemi novými zastávkami.

Plánek metra v Římě

Plánek metra v Římě

Trasa A

Trasa A má 27 zastávek a metro zde jezdí od neděle do čtvrtka od 5:30 do 23:30 hodin, v pátek a v sobotu od 5:30 do 1:30 hodin. Ve špičce jezdí soupravy jednou za 3 minuty, mimo špičku jednou za 4-5 minut.

Trasa A má tyto zastávky: Battisini – Cornelia – Baldo degli Ubaldi – Vale Aurelia – Cipro – Musei Vaticani – Ottaviano – S. Pietro – Lepanto – Flaminio – Spagna – Barberini – Repubblica – Termini – Vittorio Emanuele – Manzoni – S. Giovanni – Re di Roma – Ponte Lungo – Furio Camillo – Colli Albani – Arco di Travertino – Quadraro – Porta Furba – Numidio Quadrato – Lucio Sestio – Giulio Agricola – Subaugusta – Cinecitta – Anagnina.

Zajímavé památky na trase A:

Stanice metra Památky
Cipro Vatikánská muzea
Ottaviano Náměstí sv. PetraBazilika sv. Petra
Flaminio Park Villa BorgheseZahrady PincioNáměstí Piazza del Popolo
Spagna Náměstí Piazza di Spagna (Španělské schody a kostel Trinitá dei Monti)Fontána di Trevi
Barberinai Fontána di TreviPalazzo Barbaerini
Repubblica Diokleciánovy lázněŘímské národní muzeumFontána Najád
Vittorio Emanuele Bazilika Santa Maria Maggiore

Trasa B

Trasa B má 22 zastávek a metro zde jezdí v těchto časech:

 • Ze stanice Laurentina do stanice Rebibbia každý den (včetně svátků) od 5:30; poslední odjezd je od pondělí do čtvrtka ve 23:30, v pátek a v sobotu v 1:30 a o svátcích ve 23:30 hodin.
 • Ze stanice Rebibbia do stanice Laurentina od pondělí do čtvrtka od 5:30 do 23:30 hodin; v pátek a v sobotu od 5:35 do 1:30 hodin a o svátcích od 5:35 do 23:30 hodin.

Ve špičce jezdí metro na trase B jednou za 4-5 minut, mimo špičku jednou za 6 minut.

Trasa B má tyto zastávky: Laurentina – Eur Fermi – Eur Palasport – Eur Magliana – Marconi – Basilica S. Paolo – Carbatella – Piramide – Circo Massimo – Colosseo – Cavour – Termini – Castro Pretorio – Policlinico – Bologna – Tiburtina – Quintiliani – Monti Tiburtini – Pietralata – S. Maria del Soccorso – Ponte Mammolo – Rebibbia.

Zajímavé památky na trase B

Stanice metra Památky
Basilica S. Paolo Bazilika svatého Pavla za hradbami
Piramide Cestiova pyramida
Circo Massimo a Colosseo KoloseumForum Romanum
Cavour Bazilika svatého Petra v řetězech

Trasa B1

Trasa B1 má 18 zastávek a metro na této trase jezdí v časech:

 • Ze stanice Laurentina do stanice Conca d´Oro od pondělí do čtvrtka od 5:32 do 23:26 hodin; v pátek a v sobotu od 5:32 do 1:21 hodin a o svátcích od 5:33 do 23:27 hodin
 • Ze stanice Conca d´Oro do stanice Laurentina každý den (včetně svátků) od 5:30 hodin; poslední odjezd je od pondělí do čtvrtka ve 23:28 hodin, v pátek i v sobotu v 1:28 hodin a o svátcích ve 23:28 hodin.

Trasa B1 má tyto zastávky: Laurentina – Eur Fermi – Eur Palasport – Eur Magliana – Marconi – Basilica S. Paolo – Garbatella – Piramide – Circo Massimo – Colosseo – Cavour – Termini – Castro Pretorio – Policlinico – Bologna – S. Agnese/Annibaliano – Libia – Conca d´Oro.

Regionální železniční linky v Římě

Systém regionálních železnic (Ferovia Regionale) tvoří 8 linek značených písmeny FR + číslo. Patří sem také jeden speciální vlak Leonardo Experes, jenž spojuje Řím s letištěm Fiumicino.

Regionální železnice provozuje společnost Trenitalia a do integrovaného dopravního systému Metrebus jsou zahrnuty jen některé zastávky.

FR 1

Linka spojuje letiště Fiumicino s římskými oblastmi Trastevere, Ostiense, Tuscalona, Tiburtina. Jeho cílovou stanicí je nádraží Orte v provincii Viterbo.

Na lince platí jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass pouze ze zastávky Settebagni do zastávky Fierra di Roma v obou směrech.

Jízda na trati trvá asi 45 minut.

Na lince jsou tyto zastávky: Orte – Fara Sabina – Piana Bella di Montelibretti – Monte Rotondo-Mentana – Settebagni – Fidena – Nuovo Salario – Roma Nomentana – Roma Tiburtina – Roma Tuscolana – Roma Ostiense – Roma Trastevere – Villa Bonelli – Magliana – Muratella – Ponte Galeria – Fiera di Roma – Parco Leonardo – Fiumicino Airport.

FR 2

Linka spojuje římskou oblast Tiburtina s městečkem Tivoli.

Platí zde jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass pouze ze zastávky Roma Tiburtina do zastávky Lunghezza v obou směrech. Pokud cestujete až do Tivoli, musíte si zakoupit jízdenku Metrebus Lazio.

Jízda na trati trvá 45 – 60 minut.

Na lince jsou tyto zastávky: Tivoli – Marcelina-Palomabara – Guidonia –Montecdelio-S. Angelo – Bagni di Tivoli – Lunghezza – La Rustica Uir – La Rustica Citá – Tor Sapienza – Palmiro Togliatti – Serenissima – Roma Prenestina – Roma Tiburtina.

FR 3

Linka spojuje Ostiense s provincií Viterbo.

Platí zde jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass pouze ze zastávky Roma Ostiense do zastávky Casano di Roma v obou směrech. Pokud cestujete až do Viterba, musíte si koupit jízdenku Metrebus Lazio.

Jízda na trati trvá 1:45 – 2:15 hodin.

Na lince jsou tyto zastávky: Roma Ostiense – Trastevere – Quattro Venti (Monteverde) – Roma S. Pietro – Valle Aurelia – Appiano-Proba Petronia – Balduina – Policlinico Gemelli – Roma Monte Mario – Roma S. Filippo Neri – Ottavia – Ipogeo Degli Ottavi – La Giustiniana – La Storta – Olgiata – Cesano di Roma – Anguillara – Vigna di Valle – Bracciano – Manziana-Canale Monterano – Oriolo – Capranica-Sutri – Vetralia – Tre Croci – Viterbo.

FR 4

Linka spojuje Řím s obcemi Castelli Romani (Hrady Říma). Začíná ve stanici Roma Termini, pokračuje do zastávky Ciampino a potom se dělí na tři směry: Fracsati, Labano Laziale a Velletri.

Platí zde jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass pouze ze zastávky Roma Termini do zastávky Capannelle v obou směrech. Pokud cestujete dále, musíte si zakoupit jízdenku Metrebus Lazio.

Na lince jsou tyto zastávky:

 • Roma Termini – Capannelle – Ciampino – Frascoti (cesta trvá asi 29 minut)
 • Roma Termini – Capannelle – Ciampino – Acqua Acetosa – Sassone – Pantanella – Marino Laziale – Castel Gandolfo – Villetta – Albano Laziale (cesta trvá asi 60 minut)
 • Roma Termini – Capannelle – Ciampino – Casabiance – S. Maria delle Molo – Pavona – Cancelliera – Cecchina – Lanuvio – S. Gennaro – S. Eurosia – Velletri (cesta trvá asi 50 minut)

FR 5

Linka spojuje Řím s provincií Viterbo s přístavním městem Civitavecchia.

Platí zde jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass pouze ze zastávky Roma Termini do zastávky Roma Aurelia v obou směrech. Pokud cestujete do zastávky Civitavecchia, musíte si zakoupit jízdenku Metrebus Lazio.

Na lince jsou tyto zastávky: Termini – Roma Tuscolana – Roma Ostiense – Roma Trastevere – Roma S. Pietro – Roma Aurelia – Maccarese-Fregene – Torre in Pietra-Palidoro – Ladispoli-Cerveteri – S. Severa – S. Marinella – Civitavecchia.

FR 6

Linka spojuje Řím s provincií Frosinone.

Na lince jsou tyto zastávky: Roma Termini – Ciampino – Tor Vergata – Colle Mattia – Colonna Galleria – Zagarolo – Labico – Valmontone – Colleferro-Paliano – Anagni-Fiuggi – Sgurgola – Morolo – Ferentino-Supino – Frosinone.

FR 7

Linka spojuje Řím s provincií Latina.

Platí zde jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass pouze ze zastávky Roma Termini do zastávky Torricola v obou směrech. Pochud cestujete do zastávky Formia, musíte si koupit jízdenku Metrebus Lazio.

Na lince jsou tyto zastávky: Roma Termini – Torricola – Pomezia-S. Palomba – Campoleone – Cisterna di Latina – Latina – Sette Romano – Priverno – Fossanova – Monte S. Biagio – Fondi-Sperlonga – Itri – Formia.

FR 8

Linka spojuje Řím s provincií Nettuno.

Platí zde jízdenka Metrebus Roma a karta Roma Pass ze zastávky Roma Termini do zastávky Torricola v obou směrech. Pokud cestujete do zastávky Nettuno, musíte si koupit jízdenku Metrebus Lazio.

Na lince jsou tyto zastávky: Termini – Torricola – Pomazia-S. Palonba – Campoleone – Aprilia – Campo di Carne – Padiglione – Lido di Lavinio – Villa Claudia – Marechiaro – Anzio Colonia – Anzio – Nettuno.

 • Hodnocení uživatelů

 • Hodnocení: 0 hvězdy
  0 / 5 (0 )
 • 0%
 • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Itálii

Chtěli byste vyrazit na zájezd do Itálie? Klikněte sem a podívejte se na nabídku aktuálních zájezdů či akčních Last minute, které Itálie nabízí a vyražte ve vámi vybraném termínu a za cenu, která vám bude vyhovovat! Dovolená v Itálii je skvělá volba!