Brescia je po Milánu druhé největší město Lombardie. Vyniká bohatým kulturním dědictvím od římských chrámů až po triumfální architekturu Mussoliniho éry, která je nejvíce patrná na náměstí Piazza Vittoria.

Město leží na úpatí Monte Maddalena a vrcholku Cidneo, na němž se tyčí brešský zámek.

Brescia

Brescia

Původ Brescie je trošku tajemný, existuje několik verzí. Nejpravděpodobnější je legenda, podle které sahají počátky města do pozdní doby bronzové, kdy ligurský král Cidno vpadl do pádské nížiny a založil pevnost u kopce Cidneo.

Historie města Brescia

Kolem roku 202 před naším letopočtem vytvořily keltské kmeny v pádské nížině konfederaci proti Římanům. Jeden z kmenů se ale tajně spojil s Římem, vpadl Keltům do zad a Římané konfederaci porazili. Tak začala v roce 196 římská epocha. Brescia nebyla Římem přímo okupována, stala se římským spojencem. Město se těšilo velké autonomii. Mohlo razit své mince a udržovat vlastní kulturu. Stalo se taktéž významným náboženským centrem se třemi chrámy. Jeden z nich se částečně dochoval dodnes. Město se ekonomicky rozvíjelo, avšak venkovské obyvatelstvo trpělo chudobou. Mnozí venkované narukovali do legií.

V roce 402 napadly Brescii gótské kmeny a v roce 452 ji vyplenili Hunové. V roce 476 dobyl pádskou nížinu Odoaker a zasadil říši smrtelný úder. Brescia se tak stala součástí Odoakrovy říše.

Zásadním momentem v historii města byla invaze Longobardů v roce 569, kteří Lombardii dobyli a obsadili. V roce 774 říši Longobardů dobyl Karel Veliký a začlenil její území do francké říše. V Brescii bylo založeno biskupství a brzy se biskup stal hrabětem, tedy vládnoucím vazalem krále.

Postupem doby se měšťané a místní šlechta v Brescii domohli moci a město se začátkem 12. století stalo svobodnou komunou a stala se členem ligy lombardských měst. Zúčastňovala se zápasu mezi císařem a papežem – boje o investituru. V roce 1238 byla Brescia neúspěšně obléhána císařem Fridrichem II. Štaufským. Město neúspěšně dobývali v roce 1311 císař Jindřich VII. Lucemburský a v roce 1401 císař Rupert III. Falcký.

Po krátkém období, kdy Bresciu ovládali Scaligerové z Verony, připadla vláda vévodství milánskému, které Bresciu v roce 1326 prodaly Benátské republice. Benátské republice město patřilo až do napoleonských válek. Po nich připadlo loutkovému Lombardsko-benátskému království.

Itálii byla Brescia připojena v roce 1859. Za odboje proti fašismu byl městu udělen Zlatý řád.

Zajímavosti města Brescia

Nejhezčím místem v Brescii je asi Piazza della Loggia, kde se konají trhy. Místo nese název původní renesanční lodžie, kterou zčásti postavil Paladio. Na celém náměstí se nalézají největší architektonické skvosty ve městě. Stojí zde stejnojmenný Palazzo Loggia z 15. století s krásnou klasicistickou fasádou. Uvidíte a uslyšíte zde také známý orloj z 16. století.

Piazza della Loggia v Brescii Piazza della Loggia v Brescii

© Renata Sedmakova / Shutterstock.com

Na stejnojmenném náměstí se nachází obdivuhodný Duomo di Brescia. Má dvě části – starý dóm z 11. století a nový z 19. století. Dóm je nejdůležitější ukázkou románské architektury v Lombardii.

Duomo di Brescia - stará část vpravo a nová vlevo

Duomo di Brescia – stará část vpravo a nová vlevo

Působivý je i trojlodní kapitolínský chrám Tempio Capitolono.

V kostele San Nazaro e San Celso z 18. století se nachází krásný oltářní obraz od Tiziana.

Na náměstí Piazza del Foro spatříte nejdůležitější komplex památek z římské doby v celé Lombardii.

Jeden z nejlepších příkladů středověké architektury v severní Itálii je románský kostel S. Salvatore.

Pozoruhodný je rovněž románsko-gotický kostel S. Francesco i S. Zennone all´Arco se středověkými freskami.

Piazza del Foro

Piazza del Foro

Město Brescia je sídlem několika muzeí věnovaných regionální historii.

Od června do září ve městě probíhá letní festival Grande Estate – velké léto. Navíc se zde konají různé akce pro děti i dospělé se spoustou her, soutěží a představení.

Zabavit se tu můžete i v noci. Objevíte zde množství barů a diskoték. Při popíjení dejte pozor na zrádné perlivé víno Franciacorta. Toto víno je velmi známé a ceněné.

Pro milovníky automobilismu se zde v květnu pořádá Mille Miglia – Tisíc mil. Je to závod historických automobilů, jenž má start v Brescii a dojezd v Římě. Závod se stal jedním z nejúchvatnějších podívaných v okolí.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Brescia

Zajímala by vás nabídka zájezdů do destinace Brescia? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů či Last minute, které Brescia nabízí. Případně se podívejte i na další zájezdy do Itálie, nebudete litovat!