Venezia (Benátky) je město, které zná celý svět. Jeho nádherné historické stavby, úzké kanály, jež nahrazují silnice a romantická atmosféra – to vše se stalo cílem mnoha turistů, ale i filmařů. Město bylo postaveno na laguně v italském regionu Veneto (Benátsko), rozprostírá se přibližně na 118 ostrovech a líbit se musí zkrátka snad každému.

Benátky jsou zapsané na seznamu památek světového dědictví UNESCO.

Mapa Benátek

Mapa Benátek

Benátky se staly důležitým centrem italské kultury, jež navazovala na kulturu byzantskou. Byzantské kořeny vidíme například na bazilice sv. Marka nebo na ostrově Torcello v benátské laguně, který byl ve středověku opuštěn kvůli zanesení přístavu.

Benátská malířská škola od dob Giovanniho Belinniho zdůrazňovala barevnost a pyšní se jmény jako Giorgione, Tizian, Tintoretto a Giavanni Battista Tiepolo. Významná je také krajinomalba a tvorba vedut spojená především se jménem Canalettovým.

Benátky sehrály významnou roli i v hudbě. Staly se jednou z kolébek barokního stylu na přelomu 16. a 17. století.  Polychorální kompozice zde jako první začal tvořit Adrian Willaert a spolu s florentskou monodií byly rozhodujícím impulsem od renesančního k baroknímu umění. Významnými tvůrci benátské školy byli Andrea Gabrieli, Giovani Gabrieli, Cipriano de Rore, Gioseffo Zarlino, Claudio Merulo a nejslavnější z nich Claudio Monteverdi.

Život v Benátkách

Benátky bývaly kdysi jedním z nejbohatších měst Evropy. Dnes patří bezesporu mezi města nejkrásnější, a to nejen v rámci Itálie, ale v rámci celého světa.

Benátky

Benátky

Italské Benátky jsou městem malířů, lagun, ostrovů a ostrůvků, gondol, masek a karnevalu. Město má slavnou historii a zajímavou současnost. Pro turisty je zajímavé v každém ročním období.

Jsou unikátní svou polohou – stojí na pilotách a ostrůvcích v laguně u italského pobřeží v severním závěru Jaderského moře. Žije zde 260 tisíc obyvatel. V dobách největší slávy byly střediskem mocné republiky, která udržovala čilé obchodní styky s Byzancí a muslimským světem. Ve 13. století měly 3300 obchodních lodí a ekonomicky ovládaly východní Středomoří. Tehdy mezi sebou bohaté benátské rodiny soutěžily o to, kdo si postaví krásnější palác nebo kdo si najme nejlepší umělce.

Obnova města, ale hlavně ochrana před postupným propadáním do slaných vod kanálu, vyžaduje nemalé finanční prostředky. Město leží prakticky na vodě, na sypkém povrchu v úrovni mořské hladiny.

Romantické benátské kanály

Romantické benátské kanály

Zajímavá místa Benátek

Hlavní osu Benátek tvoří Velký kanál (Canal Grande), který probíhá centrem města ve tvaru velkého obráceného písmene S. Nádherné fasády některých nábřežních domů můžete spatřit pouze z lodí zvaných vaporetto, jež brázdí vody kanálu a fungují jaké městská doprava.

Na gondole s gondoliérem po benátském kanále = idylka

Na gondole s gondoliérem po benátském kanále = idylka

O kouzlo Benátek se postaraly spíše nádherně zdobené soukromé rezidence než veřejné budovy. Na mnohých stavbách je znát prolínání evropských a byzantských tradic.

Po městě se nelze pohybovat jinak než po vodě (lodí či na gondole) nebo pěšky.

Benátkám ve středověku vládla Velká rada, tvořená zástupci nejvlivnějších rodin. Vybírala městské úředníky a volila členy Senátu. Nejdůležitější postavou byl dóže (doge), jenž zastupoval město navenek.

Náměstí sv. Marka (Piazza San Marco)

Náměstí sv. Marka (Piazza San Marco)

Sídlem benátských dóžat a současně po staletí centrem moci byl Dóžecí palác (Palazzo Ducale), vybudovaný v letech 1309 – 1423. Jde o nádhernou gotickou stavbu, která z jedné strany přiléhá k moři a z druhé se otevírá na slavné náměstí sv. Marka (Piazza San Marco). S palácem sousedí bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco), nejslavnější z mnoha benátských kostelů a současně vynikající ukázka byzantské architektury. Bazilika, od roku 1807 sídlo benátského patriarchy, je proslulá svojí okázalou vnitřní výzdobou a nádhernými byzantskými mozaikami.

Dóžecí palác

Dóžecí palác

V Benátkách můžete spatřit i mnohá z nejlepších děl renesančního umění. K předním muzeím se řadí Gallerie dell´Accademia, dále Galleria Franchetti v paláci Ca´ d´Oro, vynikající jsou sbírky Peggy Guggenheim Collection.

Při návštěvě Benátek nesmíte vynechat:

  • Zvonici na náměstí sv. Marka, jež se tyčí do výšky 99 metrů.
  • Operu La Venice se řadí k nejslavnějším scénám Evropy.
  • Při vjezdu do Velkého kanálu každého upoutá monumentální kostel Santa Maria della Salute.
  • Podívejte se na slavný most Rialto.
  • Vydejte se lodí po okolních ostrovech: Murano je proslulé sklem, Burano zase krajkami, na Torcellu stojí starobylá bazilika Santa Maria Assunta ze 7. století.

Toto město patří k nejfrekventovanějším turistickým destinacím světa a skoro každý si odtud odváží vzpomínky na celý život.