Bazilika sv. Marka je strhující dominanta náměstí sv. Marka, která byla postavena v tak honosném stylu ze dvou důvodů. Měla ztělesňovat moc benátské republiky a stát se vhodným místem posledního odpočinku sv. Marka. Sloužila jako dóžecí kaple (nachází se hned vedle Dóžecího paláce – Palazzo Ducalo) a konaly se v ní korunovace, pohřby a procesí. Vyniká více než 4000 m2 mozaik, klenoty z východu a 500 sloupy z 3. století.

Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco) Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco)

© Paolo Gallo / Shutterstock.com

Výstavba první svatyně začala v Benátkách roce 829. Během vzpoury v roce 976 však vyhořela a byla stržena. Budova, kterou zde spatříte dnes, s křížovým půdorysem a pěti kopulemi, vznikla podle vzoru kostela Svatých apoštolů v Konstantinopoli v roce 1071. Hlavní architekt, jenž si ze zoufalství nad chybou v projektu kouše nehty, je vyobrazen přímo nad ústředním portálem.

Nádherný interiér baziliky sv. Marka

Nádherný interiér baziliky sv. Marka

V roce 1807 byla bazilika povýšena na benátskou katedrálu.

Co nabízí Bazilika sv. Marka

Západní průčelí

Na náměstí sv. Marka vítá turisty strhující paleta kopulí, oblouků a věží, zpestřená navíc mramorovými sochami, stěnami a třpytivými mozaikami. Nejsevernější oblouk dekorují mozaiky z 13. století, jež zachycují samu baziliku. Ostatní mozaiky jsou jen kopie ze 17. a 18. století.

Mozaiky v atriu

Nevídané mozaiky ze zlacených skleněných dlaždic zhotovili byzantskou technikou vynikající řemeslníci. Detailně líčí výjevy za Starého zákona. Soustředné medailony z 13. století znázorňují 24 příběhů z knihy Genesis včetně stvoření Adama a Evy.

Dlažba

Dlažba představuje skutečně mistrovské dílo z pestrobarevných kamenů na zvlněném povrchu připomínajícím moře. Dekorují ji geometrické vzory a zvířecí motivy.

Pala d´Oro

Drahokamy vykládaný zlatý obraz zhotovili na objednávku v Konstantinopoli (dnešní Istanbul) v roce 976. Později byl často přikrášlován. Tvoří jej 250 desek s 1927 pravými drahokamy a komůrkovým emailem.

Pala d´Oro

Pala d´Oro

Kopule Nanebevstoupení

Centrální kopule upoutá nádhernými mozaikami z počátku 13. století, s výjevy z Nového zákona. Nad personifikacemi ctností uvidíte Krista v slávě.

Svatodušní kopule

Pravděpodobně první kopule v bazilice, jež byla dekorována mozaikami. Nese vznášejícího se Ducha svatého zpodobněného jako plamen nad hlavami 12 apoštolů.

Muzeum

Fascinující muzeum ochraňuje slavné čtyřspřeží, zlacené bronzové koně. Triumfální řecko-římské plastiky byly uloupeny během čtvrté křížové výpravy. Kvadriga původně korunovala vrcholek hipodromu v Konstantinopoli. Byla obnovena do původní krásy.

Loggia dei Cavalli

Na krásném balkoně shlížejícím na náměstí sv. Marka stojí repliky pyšných koní. Návštěvníci mohou obdivovat staré olověné chrliče a sloupy, jejichž odlišné rozměry a výzdoba svědčí o různém původu.

Architektonické prvky Baziliky sv. Marka

Vzdušné empory nad střední lodí odrážejí východní tradici v oddělování věřících. Sloužily výlučně ženám. Pro návštěvníky jsou uzavřeny. Stěny, do počátku 12. století obložené cihlami, byly později pokryty kamennými deskami dovezenými z východu. Jsou řezány podélně, aby vytvářely kaleidoskopický efekt. Jedinečné kamenné archivolty v centrálním portálu pocházejí z let 1235 – 1265. Jsou na nich dodnes patrné zbytky původních barev.

Madona Vítězná

Uctívanou byzantskou ikonu můžete obdivovat ve stejnojmenné kapli. Říká se, že ji vytvořil sv. Lukáš a že kvůli zázračným schopnostem byla nošena do bitev.

Baptisterium

V baptisteriu s mozaikovými výjevy ze života sv. Jana ze 14. století je pochován architekt Sansovino. Pro návštěvníky je baptiserium uzavřeno.

Zanonova kaple

Okázalá přepychová výzdoba kapličky byla provedena u příležitosti pohřbu kardinála Zenona v roce 1521 jako projev díků za jeho dary státu. Pro návštěvníky je bohužel rovněž uzavřena.

Ikonostas

Skvostná přepážka odděluje kněžiště od hlavní lodi. Jejich osm sloupů završuje gotické sochy Panny Marie a apoštolů vytesané bratry Dellle Masegneovými v roce 1394.

Byzantské okenní mříže

Prolamované kamenné závěry oken zdobí všechna tři průčelí, atrium a lodžii. Je na nich patrný vliv východní architektury.

Porta dei Fiori

Brána z 13. století v severním průčelí nese výjevy z narození Ježíše, lemované vlysy s vinnými listy a podkovitými oblouky.

Porta dei Fiori Porta dei Fiori

© Zvonimir Atletic / Shutterstock.com

Oltářní sloupy

Na čtyřech sloupech z alabastru a mramoru spočívá baldachýn nad oltářem, pod nímž leží ostatky sv. Marka. Navštivte baziliku za soumraku, kdy se průčelí rozzáří pod paprsky zapadajícího slunce.

Chcete-li si lépe prohlédnout mozaiky, vezměte si s sebou dalekohled.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco)

Zajímala by vás nabídka zájezdů do destinace Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco)? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů či Last minute, které Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco) nabízí. Případně se podívejte i na další zájezdy do Itálie, nebudete litovat!