Severoitalské město Verona se nachází v místech, kde řeka Adige opouští hluboké alpské údolí a vytéká do Pádské nížiny. Městem samým protéká tato řeka elegantními zákruty. I proto můžeme Veronu označit za město mostů. Je jich tu celkem deset. Mezi nejznámější patří opevněný Scaligerský most (Ponte Scaligero), vystavěný z cihel a mramoru v polovině 14. století.

Verona Verona

© Olena Z / Shutterstock.com

Středověké jádro Verony, doslova nabité památkami, vyzařuje starobylou atmosféru a bylo právem zařazeno na seznam památek světového dědictví UNESCO. Veronu obývá 270 tisíc obyvatel.

Verona je po Benátkách druhé nejslavnější město oblasti Veneto. Je proslulá zejména díky Shakespearově románu Romeo a Julie. Turistům toho ovšem starobylá Verona nabízí mnohem víc než jen unikátní a velmi populární balkon v domě, kde (asi) bydlela Julie.

Historie města Verona

Někdejší keltské, později etruské sídliště a od roku 89 p.ř.n.l. římská kolonie se za římského císařství těšilo prosperitě. Kolonie byla jedním z center ostrogótské moci za Theodoricha i francké moci za Pipina Krátkého. Ve 12. – 13. století byla Verona svobodným městským státem. V letech 1260 – 1387 zažila vládu rodu Scaligerů a potom krátce milánských Viscontiů. V letech 1405 – 1796 se ocitla v benátském područí. Po revoltě proti Francouzům v dubnu 1797 (takzvané Veronské jaro) bylo město v letech 1797 a pak znovu v letech 1815 – 1866 součástí rakouské monarchie.

Narodil se zde římský lyrik Catollus (84 – 54 před naším letopočtem), historik Cornelius Nepos (99 – 24 před naším letopočtem), architekt Vitruvus (1. století před naším letopočtem), malíř Paolo Caliara, zvaný Veronese (1528 – 1588) a architekt Sanmicheli (1484 – 1559).

Zajímavosti města Verona

Verona proslula příběhem nešťastné lásky Romea a Julie. K nejoblíbenějším atrakcím města patří Juliin dům (Casa di Giulietta) se slavným balkonem, údajným dějištěm milostné scény ze Shakespearova dramatu. Rozhodně se také nezapomeňte dotknout bronzové sochy Julie, konkrétně jejího pravého ňadra. Prý vám to přinese štěstí. Verona však nabízí mnohem více než jeden zprofanovaný balkon, ostatně přesvědčte se sami.

Arena di Verona

Slavný římský amfiteátr Arena di Verona je třetí největší v Itálii. Co do velikosti se řadí hned za římské Koloseum. Postaven byl kolem roku 30 našeho letopočtu. Je to nejlépe zachovalý antický amfiteátr. Dosahuje délky 152 metrů, šířky 128 metrů a výšky 30 metrů. Pojal 22 tisíc diváků. Má vynikající akustiku a v současnosti se v něm v letní sezoně konají operní představení.

Arena di Verona

Arena di Verona

Náměstí, kde amfiteátr stojí, nese název Piazza Bra, což podle původně germánského „breit“ znamená „široký“. Hned u amfiteátru je několik restaurací a kaváren, kde se dá dobře najíst, kde si můžete dát výbornou italskou kávu a kde se můžete kochat na život ve městě.

Piazza delle Erbe

Náměstí Piazza delle Erbe je středověkým srdcem města Verona, někdejší římské fórum a v současnosti místo, kde se konají pravidelné trhy. Najdete zde několik menších, ale historicky vzácných architektonických památek – Fontana di Madona Verona s římskou sochou (1368), Colonna (sloup) del Mercano (1401), sloup sv. Marka s benátským okřídleným lvem (1523) a mramorová tribuna z 16. století, na níž zasedali městští hodnostáři. Kolem náměstí stojí řada historických domů a věží. Uprostřed východní strany náměstí se nalézá například středověký Arco della Costa – Oblouk s žebrem, pojmenovaný po velrybím žebru.

Piazza delle Erbe

Piazza delle Erbe

Věž Torre dei Lamberti je výškou 84 metry nejvyšší stavbou ve Veroně.

Vpravo, na jihovýchodní straně, stojí Palazzo Comune z 12. století, s románským nádvořím a vnějším goticko-renesančním schodištěm z 15. století.

Vlevo se nachází Palazzo dei Tribunali (Soudní palác) ze 13. století.

Tržiště na Piazza delle Erbe Tržiště na Piazza delle Erbe

© lindasky76 / Shutterstock.com

Na opačné, severozápadní straně náměstí stojí Loggi del Consiglio, skvělý doklad renesanční benátské architektury z konce 15. století. K lodžii na severu přiléhá bývalý vládní palác Scaligerů ze 14. století – Palazzo del Governo s portálem od Sammicheliho. Uprostřed náměstí spatříte sochu Dantovu.

Torre dei Lamberti

Torre dei Lamberti

Na náměstí jsou velmi často trhy, kde nakoupíte vše možné, zejména místní produkci potravin a pití, ale samozřejmě i různé turistické „nesmysly“.

Hrobky Scaligerů

Hrobky Scaligerů jsou nejdůležitějším odkazem šlechtického rodu, jenž vládl Veroně v letech 1260 – 1387. Nacházejí se mezi bývalým palácem Scaligerů a kostelem Santa Maria Antica. Mezi nimi vyniká hrobka s baldachýnem, v níž je pochován Cangrande I., nejvýznamnější scaligerský kníže (zemřel v roce 1329).

Hrobky Scaligerů

Hrobky Scaligerů

V ornamentálním ztvárnění kované mříže lze rozpoznat rodový znak – žebřík (scala).

Casa di Giulietta (Juliin dům)

Nejnavštěvovanějším místem Verony je Casa di Giulietta (Juliin dům) se zřejmě nejznámějším balkonem světa. Nepřehlédnutelná směrovka u vchodu vám ukáže cestu pod balkon, kde mladá Julie očekávala svého Romea. Aspoň podle legendy.

Casa di Giulietta

Casa di Giulietta

Nepřátelství obou rodin – jedna z nich patřila ke ghibellinům, druhá ke guelfům – zmařilo štěstí i životy obou milenců. Dneska štěstí lidí, kteří se sem chtějí podívat maří davy turistů a všemožní prodejci, kteří v okolí domu nabízí své produkty, a to někdy i dost vlezle. Samotný dům nabízí malinké náměstíčko se sochou Julie a s pohledem na balkon (viz foto). Je možné zaplatit si prohlídku domu, ale upřímně – prohlížet si za peníze dům, kde možná žila dívka, která možná existovala, mi připadá poněkud zbytečné. Verona nabízí jiné zajímavosti, kde se vstup zaplatit vyplatí víc.

Piazza dei Signori

Náměstí Piazza dei Signori s palácem del Comune z 12. století, jenž je obloukem spojen s palácem dei Tribunali, kdysi bývalo správním centrem Verony. Náměstí Piazza dei Signori leží v blízkosti Piazza dei Erbe a obklopují ho elegantní středověké paláce, z nichž jeden slouží jako radnice.

Piazza dei Signori

Piazza dei Signori

Palazzo del Comune, jehož vnitřní nádvoří Corte del Mercato Vecchio stojí určitě za prohlídku, byl sídlem benátského místodržícího a dnes zde sídlí radnice Verony. Portál je dílem Sanmichelovým z roku 1530.

Palazzo del Governo ze 14. století býval rezidencí Scaligerů. Nádherná renesanční lodžie Logia del Consiglio z konce 15. století sloužila pro shromáždění městské rady. Uprostřed náměstí vás zaujme pomník Dante Alighieriho z roku 1865. Tento věhlasný básník (1365 – 1321) našel při útěku z Florencie azyl právě u pánů z Verony.

Castel Vecchio

Hrad Castel Vecchio na řece Adige, vybudovaný v letech 1354 – 1356 Scaligery, je nejdůležitější architektonickou památkou tohoto vládnoucího rodu ve Veroně. Hrad se vypíná na jihovýchodě města a pochází z doby, kdy se blížil pád rodu della Scala.

Castel Vecchio

Castel Vecchio

Do pevnosti se vchází po mostě s cimbuřím z roku 1355, jenž byl roku 1945 rekonstruován. Areál hradu je rozdělen na dvě části: Jednu tvoří vlastní pevnost se silnými rohovými věžemi kolem nádvoří a druhou opevněný hrad Scaligerů.

Dnes v hradě sídlí městské muzeum a pinakotéka.

Duomo Santa Maria Matricolare

Duomo (katedrála) Santa Maria Matricolare ve Veroně byl postaven v románském stylu roku 1139 na pozůstatcích předchozího kostela z 5. století. V 15. století byl goticky přestavěn. Zvonice byla dokončena teprve začátkem 20. století. Nejnápadnějším prvkem průčelí kostela – jehož portál z roku 1139 zdobí dvoupatrový baldachýn – jsou přední postranní sloupy s dvěma sochami válečníků.

Duomo Santa Maria Matricolare

Duomo Santa Maria Matricolare

Uvnitř si na prvním oltáři v levé postranní lodi můžete prohlédnout Tizianovo „Nanebevzetí Panny Marie“ (z roku 1540). V poslední postranní kapli – Capella Mazanti, se nachází hrob svaté Agáty. Za pozornost stojí rovněž chórové zábradlí od Sanmicheliho a pěkná barokní výzdoba kaplí. Baptisterium San Giovanni in Fonte, vybudované v letech 1122 – 1135, má trojlodní půdorys.

Santa Maria Antica

Románský chrám Santa Maria Antica pochází z konce 12. století. Na nádvoří u kostela můžete spatřit nádherné zdobené gotické náhrobky Scaligerů (Arche Scaligere) – rodu, jenž vládl Veroně ve 13. a 14. století.

Santa Maria Antica s hrobkami Scaligerů

Santa Maria Antica s hrobkami Scaligerů

Santa Anastasia

Gotický kostel Santa Anastasia z pálených cihel s dvojitým portálem a vysokou štíhlou kostelní věží z terakoty je ve městě Verona pěkným příkladem stavitelského umění dominikánů z období 13. – 15. století. Prostor trojlodního kostela je zaklenut křížovou žebrovou klenbou. Vrcholem vnitřní výzdoby kostela je Pasanellův „Odjezd sv. Jiří do boje s drakem“. V pravé postranní lodi se nachází hrob benátského generála Fregosa (zemřel roku 1565), v levé lodi si prohlédněte renesanční oltář rodiny Miniscalchiů.

Kostel Santa Anastasia Kostel Santa Anastasia

© ArtMediaFactory / Shutterstock.com

Vlevo od presbytáře spatříte hrob kondotiéra Cortesia Serega. Vpravo od něj objevíte kapli rodiny Pellegriniů, je zdobená terakotovými reliéfy od Michela da Firenze (1430 – 1435). Kapli Cavalli v pravé příčné lodi zdobí fresky ze 14. století od Altichiera Altichieriho.

San Giorgio in Braida

Chrám San Giorgio in Braida byl ve městě Verona postaven v letech 1477 – 1536. Kupole pochází od Sanmicheliho z první poloviny 16. století, fasáda ze 17. století. Uvnitř se nalézají vzácné obrazy – Křest Kristův (nad portálem) od Tintoretta a Mučednictví sv. Jiří od Veronesa na hlavním oltáři.

San Giorgio in Braida

San Giorgio in Braida

Vzadu je brána sv. Jiří od Sammicheliho.

San Fermo Maggiore

Raně křesťanská stavba kostelíka, částečně propadlá pod úroveň terénu, tvoří podzemní a spodní část novějšího kostela San Fermo Maggiore z roku 1065, nacházejícím se ve městě Verona. Ve 13. století byla původně trojlodní bazilika přestavěna na sálový kostel a teprve ve 14. století byly ukončeny všechny rozsáhlé stavební práce. Dlouhodobým stavebním činnostem odpovídá nejednotný vzhled exteriéru kostela – například až v roce 1592 bylo dokončeno schodiště u hlavního průčelí. Zvonice s kuželovitou střechou pochází ze 14. století.

San Fermo Maggiore

San Fermo Maggiore

Jednolodní (sálový) interiér zaujme především pěkným dřevěným stropem ve tvaru valené klenby. U pilířů jsou k vidění fresky ze 13. – 14. století, na oltáři stojí dřevěný krucifix ze 14. století. Za hlavním oltářem se nachází pozdně gotická lavice z 15. století.

San Zeno Maggiore

Chrám San Zeno Maggiore patří především díky svým bronzovým dveřím k nejkrásnějším románským sakrálním stavbám severní Itálie. Byl ve Veroně vystavěn v letech 1118 – 1135 na pozůstatcích zničené předchozí stavby. Nejvýraznějším prvkem fasády je působivý portál od mistra Nicolaa (1135 – 1138), na němž jsou na 48 bronzových deskách zobrazeny scény ze Starého a Nového zákona.

San Zeno Maggiore

San Zeno Maggiore

Zvonici na bílém podstavci zdobí kuželová střecha. Střední loď trojlodní baziliky je zakrytá pozdně gotickým dřevěným stropem. V pravé postranní lodi stojí za prohlídku především mramorová křtitelnice ze 13. století. Vlevo od presbytáře se nachází ve výklenku mramorová socha patrona kostela, jenž byl ve 4. století veronským biskupem. Před chórem se sestupuje do krypty s hrobkou tohoto světce. Hlavní oltář zdobí známý triptych od Adrey Mantegni (1456 – 1459).

Ponte Pietra

Most Ponte Pietra přes řegu Adige je nejstarší římskou stavbou Verony (2. – 1. století před naším letopočtem). V roce 1945 ho strhly stahující se německé oddíly, takže musel být po skončení války zcela obnoven.

Ponte Pietra

Ponte Pietra

Piazza Bra

Vedle arény se na veronském přehlídkovém náměstí Piazza Bra nacházejí kasárna benátské stráže, takzvaná Grand Guardia (1614 – 1815), dále radnice a malé archeologické muzeum Museo Maffeiano.

Piazza Bra Piazza Bra

© Mariia Golovianko / Shutterstock.com

Galleria d´Arte Moderna e Contemporanea (Palazzo della Ragione)

V paláci Palazzo della Ragione v italském městě Verona byla zřízena expozice moderního a současného umění (Galleria d´Arte Moderna e Contemporanea), k jejímž nejvýznamnějším exponátům patří bronzové sochy od Augusta Renoira a obrazy od Paula Cézanna.

Galleria d´Arte Moderna e Contemporanea (Palazzo della Ragione)

Galleria d´Arte Moderna e Contemporanea (Palazzo della Ragione)

Kromě toho jsou zde zastoupeni například  Casaroti, Degas, Gattuso, Pozzati a Vedova.

Archeologické muzeum Verony

Archeologické muzeum města Verona sídlící v bývalém klášteře San Girolamo přechovává nálezy z římského období. Dále je zde sbírka řeckých váz, etruské nálezy a předměty z terakoty.

Archeologické muzeum Verony Archeologické muzeum Verony

© Anatoliy Smaga, www.wikimedia.org

Museo di Castelvecchio

Muzeum města Verona Museo di Castelvecchio vystavuje pěknou sbírku benátského umění od 14. do 18. století, v níž jsou zastoupeni například Giovanni Bellini, Carlo Crivelli, Tintoretto a Tiepolo. Skvostným kouskem je Pisanellova „Madonna detta della Quaglia“ a „Madonna del Roseto“ od Stefana da Verony.

Museo di Castelvecchio Museo di Castelvecchio

© JIPEN / Shutterstock.com

Kromě toho zde spatříte originál jezdecké sochy z hrobu Cangrandeho I. della Scala.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Verona

Zaujal vás náš článek o destinaci Verona v Itálii? Chtěli byste sem vyrazit na zájezd? Klikněte sem a podívejte se na nabídku aktuálních zájezdů či akčních Last minute, které Verona nabízí a vyražte ve vámi vybraném termínu a za cenu, která vám bude vyhovovat! Dovolená v Itálii je skvělá volba!