Navštívit Mykény se milovníkům umění a antické historie jistě vyplatí, jedná se totiž o jedno z nejdůležitějších středisek světového archeologického výzkumu. Proslulost si město vysloužilo zejména díky Homérovi a jeho známým eposům Ilias a Odysseia, který již tehdy mluvil o Mykénách bohatých na zlato. Když v 70. letech 19. století německý archeolog Heinrich Schliemann zjistil, že Mykény známé z Homérových eposů byly skutečně realitou, dokázal tím, že oba eposy nejsou pouze báje, ale podklady pro ně jsou faktické.

Mykény byly v 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala velké části jižního Řecka. Období od 16. do 12. století před naším letopočtem je proto nazýváno obdobím mykénské kultury.

Mykény

Mykény

Mykény leží na Severových poloostrova Peloponés a jsou jednou z nejznámějších a nejdůležitějších archeologických lokalit v Řecku, proto jsou zapsány také do seznamů UNESCO. Jde o trosky snad nejstaršího řeckého města a hradu krále Agamemnona, který podle Homéra bojoval v trojské válce. Tato historií prostoupená vesnice leží na severu od města Argos. Zaveze vás sem bez problému autobus z okolních měst.

Obyvatelé oblasti sem přišli kolem roku 2000 před naším letopočtem. Postupem času se jejich vesnice přeměnily v opevněná města s bohatými paláci až nakonec tvořilo mykénskou civilizaci asi 20 městských států. Kolem roku 1450 dobyly Mykény Krétu a začaly zakládat kolonie v Egejském moři na ostrovech Rhodos a Kypr. Okolo roku 1200 před naším letopočtem podlehly nájezdům takzvaných mořských národů.

Zajímavosti města Mykény

Trosky bývalého města leží asi dva kilometry za vesnicí Mykény, která se nachází u silnice spojující NaflplioAthénami.

Mykénský hrad

Mykénský hrad stojí na návrší asi 1 kilometr severovýchodně od dnešní osady Mykény. Podle řeckého bájesloví založil Mykény Perseus. Později tu sídlili králové z krvavého rodu Pelopovců. Mykény objevil německý archeolog Heinrich Schliemann, který se řídil díly dramatiků Aischila a Euripida. V roce 1876 objevil pět šachtových hrobů, kde našel kostry pokryté zlatem a klenoty. Domníval se, že jde o hrob krále Agamemnona. Tento objekt naleznete na hlavním nalezišti.

Mykénský hrad

Mykénský hrad

O nejstarší fázi hradu z doby šachtových hrobů víme jen to, že hrad byl tehdy menší a šachtové okruhy nezahrnoval. Od konce 15. století před naším letopočtem byly v okolí hradu budovány pro pohřební účely monumentální kupolové hrobky s nepravou klenbou a dlouhou přístupovou chodbou, která se po každém pohřbu zasypávala. Vykrádači hrobů si však brzy do nich nalezli přístup a tak všech devět hrobek, které se v okolí hradu nacházejí bylo v době archeologických výzkumů už vyloupených.

Hrad sám byl různým způsobem přestavován. Časem byly vybudovány mohutné hradby i s proslulou Lví branou a tak máme dnes stavbu zachovánu zhruba v té podobě, jakou dostala kolem 13. století před naším letopočtem. Pouze na severovýchodě byl po roce 1230 přistavěn z obranných důvodů malý výběžek, poté, co byl hrad obležen a zničeny palácové dílny a skladiště v podhradí. Hrad sám podlehl zkáze kolem roku 1125 před naším letopočtem.

Lví brána

Lví brána střeží vstup do mykénského hradu. Její hlavní pilíř podpírají dvě lvice. Brána je 3,5 metru vysoká a 3,75 metru široká a datuje se do 13. století před naším letopočtem. Lvi jsou zde jako symbol královské rodiny. Stejný znak byl i na pečeti, která byla na nalezišti objevena.

Lví brána v Mykénách

Lví brána v Mykénách

Ze starověkých Mykén se dochovaly především zajímavé a impozantní hrobky. Hned při vchodu jsou dvě – Klytaimnestřina a Aigasthova.

Detail lví brány

Detail lví brány

Královský palác

V další části Mykén narazíte na malbami vyzdobený rozlehlý královský palác. Byl založen v roce 1200 před naším letopočtem a později poškozen rozsáhlým požárem. Dodnes jsou zde pozůstatky královských ložnic, koupelen, přijímacích pokojů a trůnního sálu. Všimněte si kamenné „vany“, ve které byl prý zavražděn Agamemnon. V okolí paláce stála obydlí, jejich obyvatelé sloužili u královského dvora. Uvidíme zde zbytky 14 metrů silných obvodových zdí tehdejšího masivního opevnění známého jako „kyklopské hradby“. Uvnitř hradeb se dochovala také hluboká studna.

Vstup do Átreovy pokladnice

Vstup do Átreovy pokladnice

Nevynechejte muzeum, které je v areálu a kde najdete většinu vzácných předmětů zde nalezených. Až se budete vracet stejnou cestou, zastavte se u Átreovy pokladnice, je hned pod kopcem po pravé straně. To je ta stavba, která se objevuje na všech pohlednicích z Mykén. Má úžasnou akustiku.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Mykény

Máme pro vás aktuální zájezdy do destinace Mykény a nebo další spoustu zájezdů do Řecka. Podívejte se i na aktuální Last minute pro destinaci Mykény a vyberte si tu nejzajímavější nabídku!