Vatikán je pro mnoho lidí pouze územím v Římu, kdesi v Itálii. Řada lidí ví, že je to samostatný stát. Ale málokdo má přesnější informace o tom, jak je zajištěn jeho ekonomický chod (více viz článek Hospodářství a měna Vatikánu), jaká je jeho historie (viz článek Historie Vatikánu) a jak je Vatikán řízen. A vy to už nyní i díky MAHALO.cz můžete vědět také 🙂

Rozdělení moci ve Vatikánu

Samostatný stát Vatikán je absolutistickou církevní monarchií v čele s doživotně voleným papežem. Jeho volba probíhá na shromáždění kardinálů (konkláve) mladších osmdesáti let. Konkláve je odříznutá zbytku světa zazděním v Sixtinské kapli a po jednomyslném zvolení nového papeže je kouřovým znamením ohlášeno ukončení shromáždění.

Papež je nejvyšším představitelem katolické církve, kterou je považován za nástupce apoštola sv. Petra a za Kristova vikáře (zástupce) na zemi. Zároveň je biskupem Říma, kam přenesl své působiště z Jeruzaléma první Kristův zástupce sv. Petr, jenž svou pravomoc převedl na další římské biskupy. Poradními sbory papeže v záležitostech církve jsou církevní koncil, kolegium kardinálů a biskupský synod.

Papež František

Papež František

Země se řídí takzvanou Apoštolskou ústavou, jež vstoupila v platnost 1. 3. 1968. Chod Vatikánu i celé římsko-katolické církve obstarává takzvaná papežská kurie, což je soubor institucí podléhajících papeži. Nejvýše z nich stojí státní sekretariát, který se dělí na sekci pro veřejné záležitosti církve a sekci pro vztahy mezi církví a státem. V čele sekretariátu stojí státní tajemník, jenž je jmenován papežem. Vykonává v podstatě funkci předsedy vlády.

Dalšími institucemi kurie jsou tři tribunály, devět osvětných kongregací, dvanáct pontifikálních rad, patnáct pontifikálních komisí i výborů a další úřady.

Vatikán má diplomatické zastoupení ve více než 140 zemích světa prostřednictvím takzvaných apoštolských nunciatur, v jejichž čele stojí apoštolský nuncius, mající postavení velvyslance.

Obrana Vatikánu

Obrana Vatikánu je garantována Itálií. Uvnitř státu působí takzvaná Švýcarská garda, v níž slouží vojáci pocházející ze švýcarských katolických rodin. Garda je jedním ze symbolů Vatikánu. Jednotka o velkosti přibližně jednoho sta mužů má za úkol střežit vchody do Vatikánského města, dohlížet na ukázněnost návštěvníků Svatého stolce a ochraňovat papeže. Jde o nejmenší, nejstarší, nejbarevnější a nejfotografovanější oficiální armádu na světě.

Švýcarská garda ve Vatikánu

Švýcarská garda ve Vatikánu

Policejní jednotka Vatikánu je Corpo della Gendarmeria. Jejím úkolem je dohled na veřejný pořádek, dodržování zákonů, dopravní kontrola a kriminální vyšetřování v Městském státu Vatikán.

Kriminalita ve Vatikánu

Vatikán je stát s poměrně vysokou kriminalitou. V drtivé většině to způsobují kapsáři, kteří okrádají turisty a poutníky. Většina z nich se nikdy před soud nedostane, jsou obtížně odhalitelní. Hranice Vatikánu na náměstí sv. Petra jsou blízko a nestřežené, takže mohou bez problémů utéct. Jsou-li ale zločinci přistiženi, má Vatikán svého generálního prokurátora a soudce.

Vatikánská policie

Vatikánská policie

Kromě kapesních krádeží se výjimečně objevují i jiné případy. U těch může být problém v tom, že Vatikán nemá komplexní zákony. Jednotlivé kauzy jsou pak řešeny podle mezinárodních smluv a některých velmi vágních ustanovení, které vatikánský trestní zákon obsahuje.

Žádné politické strany v zemi nejsou.

Zajímavosti

Vatikán má nezávislý moderní telefonní systém, vatikánskou lékárnu a poštu. Poštovní systém byl založen v roce 1929 a je označován za nejlepší na světě. Vatikán má taktéž vlastní internetovou doménu 1. řádu (.va) a předponu mezinárodní telekomunikační unie (+39 06 698), která je občas využívána radioamatéry.

Na krátkých, středních a velmi krátkých vlnách vysílá Radio Vatikán. Jeho vysílače jsou umístěny na italském území. Televizní vysílání připravuje Vatikánské televizní centrum Telepace a italský veřejnoprávní televize RAI, jež vystupuje pod názvem Rai Vaticano.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Itálii

Hledáte zájezdy do Itálie? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů se zajímavými cenami a různými slevami. Vybírat můžete i dle hodnocení jednotlivých nabídek, k dispozici je řada termínů a cenových hladin, ze kterých si můžete vybrat! Pro nabídku aktuálních zájezdů do Itálie, klikněte sem a pro akční nabídky Last minute pak zase sem.