Historie státu Vatikán není příliš dlouhá (ačkoli samotný papežský stolec a i samotné budovy zde mají historii velice dlouhou), přesto je zajímavou exkurzí do dění od první světové války do dnešních dní a postojům církve ke světovému dění. Samozřejmě se zde projevují vlivy toho, že je Vatikán samostatným autonomním státem ve městě Řím, tedy hlavním městě Itálie. Ale nebylo tomu tak vždy, pojďme se proto na historii Vatikánu podívat blíže.

Historie Vatikánu od první světové války

Během 1. světové války zachovával Vatikán přísnou neutralitu a rozhodně se stavěl proti řešení konfliktů mezi národy násilím. V roce 1917 vyzývá bezúspěšně papež Benedikt XV. Nótou Hlavám válčících národů soupeřící strany k zastavení nesmyslného vraždění.

Pokusy o jednání se Sovětským svazem skončily neúspěšně v roce 1927.

Vznik státu Vatikán

1.2. 1929 byly po dlouhých rokováních podepsány takzvané lateránské smlouvy, které ukončily letité rozpory mezi italským královstvím a katolickou církví. Vatikán v nich byl prohlášen samostatným a nezávislým státem a papež jeho hlavou.

Podpis Lateránských smluv

Podpis Lateránských smluv

Římské baziliky a paláce i venkovská papežská sídla mimo území Vatikánu, patřící do roku 1870 církevnímu státu, získaly exteritoriální práva. Itálie na víc poskytla Vatikánu finanční vyrovnání za škody způsobené zabíráním církevního státu. Podepsání těchto smluv je považováno za vznik státu Vatikán.

Druhá světová válka

V roce 1937 protestuje papež Pius XI. Encyklikou Mit brenender Sorge (S horoucí starostí) proti nacismu v Německu.

Mit brenender Sorge papeže Pia XI.

Mit brenender Sorge papeže Pia XI.

Během 2. světové války zachovával Vatikán opět neutralitu, i když se papež Pius XII. snažil zabránit válce zprostředkováním jednání v letech 1939 – 1940. V roce 1943 se pokusil zorganizovat kontakt mezi Německem a Velkou Británií. V témže roce vydal papež biskupský list, v němž nabádal, aby v klášterech a konventech bylo poskytováno útočiště židům. Přesto byli papež a katolická církev za svůj postoj k nacismu po válci kritizováni. Dodnes se vedou polemiky o osobě Pia XII., jenž nechal v roce 1947 exkomunikovat všechny komunisty.

Poválečný vývoj Vatikánu

Prestiž Vatikánu byla posílena za Jana XXIII. (toto jméno se objevuje již v 15. století, jelikož se však jednalo o jméno vzdoropapeže, bylo ze seznamu papežů vyškrtnuto), zvoleného papežem roku 1958. Ten zahájil reformu katolické církve. Svolal takzvaný 2. vatikánský koncil. Aktivně vystupoval v zahraniční politice pro zmírnění mezinárodního napětí. V roce 1961 vydal sociální encykliku Mater et magistra a roku 1963 encykliku Pacem in Terris (Mír na Zemi).

Papež Jan XXIII.

Papež Jan XXIII.

V této politice pokračoval i jeho nástupce papež Pavel VI. Za jeho pontifikátu pokračoval 2. vatikánský koncil, jenž v roce 1965 formuloval nový nekonfrontační vztah k ostatním křesťanským i nekřesťanským náboženstvím. Mírové snahy stupňoval Pavel VI. svými cestami po světě. Jako první papež navštívil Svatou zemi, Dálný východ a americký kontinent.

Další papež přijal jméno Jan Pavel I. na počest svých dvou předchůdců. Do úřadu byl uveden v srpnu 1978. Ve své funkci však vydržel pouhých 33 dní, jelikož podlehl srdečnímu záchvatu.

Jeho nástupcem se stal 16. 10. 1978 první neitalský papež. Po více než 450 letech byl zvolen polský kardinál Karol Wojtyla. Ten přijal jméno Jan Pavel II., aby tím naznačil pokračování nastoupeného trendu katolické církve. Za jeho pontifikátu a rovněž jeho zásluhou byla ukončena studená válka a zničeno komunistické panství ve střední a východní Evropě. Dochází k dalšímu sbližování nejrůznějších náboženství a mnoha reformám uvnitř katolické církve.

Jan Pavel II

Jan Pavel II

Jan Pavel II. bývá rovněž nazýván papežem – cestovatelem. Navštívil téměř 150 zemí, z toho 2x území České republiky. Jednalo se o velmi oblíbeného papeže, který pomohl přiblížit církev mnoha lidem a ukázal její vstřícnou tvář celému světu. Na vlně jeho popularity se neslo i Polsko, ze kterého Jan Pavel II. pocházel a které velmi těžce neslo jeho skon 2. dubna 2005.

Dalším papežem se dne 25.4.2005 stal bavorský arcibiskup a kardinál Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI. Jeho úřad skončil velmi neobvyklým způsobem – rezignoval na post papeže (před ním to naposledy udělal Celestýn V. v roce 1294) a ke dni 28. února 2013 opustil úřad.

Papež Benedikt XVI

Papež Benedikt XVI

Současným papežem je první papež amerického původu, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio pocházející z Argentiny, který usedl na papežskou stolici dne 13. března 2013 a přijal jméno František. Je v pořadí 266. papežem v historii církve. Dle jeho vlastních slov očekává, že jeho pontifikát bude krátký a měl by trvat do cirka 5 let. Možná se nám tedy rodí nová tradice dobrovolných rezignací papežů.

Papež František

Papež František

Ale nepředbíhejme, uvidíme, co nám budoucnost v tomto ohledu přinese 🙂

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Itálii

Chcete-li koupit dovolenou do Itálie, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Itálie a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Itálii je bezva!