V rozlehlé zátoce Guantanámo na jihovýchodě Kuby se nachází stejnojmenná vojenská námořní základna USA, vojáky přezdívaná „Gitmo“. Základna byla založena roku 1898 a od roku 1903 ji využívají Spojené státy. Amerika má toto území pronajato na dobu neurčitou a každoročně posílá platbu nájemného, které však Kuba od roku 1959 odmítá a šeky nejsou předkládány k proplacení. Kubánci totiž americkou základnu považují za „ilegální“ a přijetím nájemného by přítomnost Američanů uznali za legitimní.

Guantánamo

Guantánamo

Základna je od města Guantanámo vzdálena přibližně 20 km a je tak dobře chráněna a zabezpečena, že jako turista se k ní určitě nedostanete. Z vyhlídky Micador Malones nebo Caimarera lze základnu alespoň zahlédnout.

Guantanámo je prakticky nejstarší základna USA v zahraničí.

Historie vzniku základny Guantanámo

Když bychom se chtěli dobrat k počátkům toho, jak vlastně došlo k tomu, že vznikla na území Kuby vojenská námořní základna Spojených států, dostaneme se až k období druhého povstání Kubánců proti koloniální vládě Španělů.

Roku 1898 byla ke kubánským břehům Američany vyslána bitevní loď USS Maine, která měla, v případě potřeby, na území Kuby chránit své občany, žijící na ostrově. Z dodnes neznámých příčin však došlo k výbuchu této bitevní lodi, což Američanům posloužilo jako záminka k vojenské intervenci a vyhlášení války Španělům, kterou Španělé prohráli (a bylo by to tak nejspíše dopadlo i bez účasti USA). Spojené státy poté převzaly nad Kubou kontrolu. Kuba se tak sice vymanila z područí Španělů, ale dostala se pro změnu pod vojenskou moc USA a aby ukončila okupaci ze strany Spojených států a konečně mohla vyhlásit samostatnost, byla nucena v podstatě pod nátlakem k již schválené kubánské ústavě přijmout tzv. Plattův dodatek. Ten Američanům umožňoval, mimo jiné, výměnou za jejich odchod z Kuby, intervenovat na Kubě v případě, že to bude potřeba pro zachování kubánské svobody, nezávislosti či stability vlády a také budovat na Kubě námořní základny ke kotvení a zásobování lodí amerického námořnictva. Podepsání Plattova dodatku k ústavě, ač bylo pro Kubu velmi nevýhodné, bylo jedinou možností, jak ukončit okupaci USA a vyhlásit samostatnou republiku.

V roce 1934 kdy F. D. Roosevelt, tehdejší prezident Spojených států, vyhlásil doktrínu upravující „dobré sousedské vztahy“ se zeměmi Latinské Ameriky, byla mezi Kubou a USA podepsána další smlouva, ve které se obě země dohodly na úpravách týkajících se pronájmu základen. Spojené státy, výměnou za možnost rozšíření rozlohy základny v Guantanámu, vrátily Kubě přístav v Bahía Honda. Obě strany pak v rámci posílení přátelských vztahů obou zemí potvrdily platnost původní smlouvy a zároveň byl přijat dodatek, že zrušení základny USA je možné pouze za jejich souhlasu. Což Kubu vehnalo do patové situace a v praxi to znamená, že čistě Spojené státy rozhodují o tom, kdy území Kuby opustí.

A tak vlastně vznikl nynější letitý spor Kuby a USA o přítomnosti amerických vojáků na základně v Guantanámu. Kuba zde americké vojáky odmítá, ale Spojené státy americké zatím zřejmě nehodlají základnu opustit a uznat plnou svrchovanost Kuby nad tímto uzemím, ačkoliv původně měla základna sloužit pouze po dobu, dokud to bude potřeba pro zásobování amerických lodí uhlím a ke kotvení. Což dnes již samozřejmě nemá své opodstatnění. Vypovězení smlouvy, která paradoxně měla zajistit právě suverénost republiky, pouze ze strany Kuby, není díky dodatku z roku 1934 možné.

Guantanámo – věznice pro teroristy

Ačkoliv, jak bylo již dříve řečeno, měla základna Američanům sloužit čistě pro kotvení a zásobování jejich lodí uhlím, byla v roce 2002 za vlády George W. Bushe na základně zřízena věznice pro osoby podezřelé z terorismu.

Až do roku 2006 USA zastávaly tvrzení, že na vězně podezřelé z terorismu se nevztahuje ochrana Ženevské konvence a vězni na Guantanámu byli drženi a brutálně mučeni, a to i bez toho, že by proti nim bylo vzneseno jakékoliv obvinění.

Vězni ve věznici Guantánamo nosí typické oranžové oblečení

Vězni ve věznici Guantánamo nosí typické oranžové oblečení

Od svého zřízení v roce 2002 se zde vystřídalo obrovské množství lidí z terorismu podezřelých či usvědčených, a to včetně některých dnes již velmi dobře známých „osobností“ světového terorismu.

Základna Guantanámo dnes

V současné době se americká základna rozprostírá na 117,6 kilometrech čtverečních. Z toho 49 kilometrů čtverečních je na pevnině, zbytek tvoří moře a bažiny. Základna má 2 letiště McCall a Leward Point, 8 přístavních mol a trvale zde operuje několik tisícovek amerických vojáků.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Guantánamo

Klikněte pro zobrazení nabídky Guantánamo: zájezdy nebo Guantánamo: Last minute a vyberte si tu nejzajímavější dovolenou v destinaci Guantánamo!