Oficiální název Umbria
Poloha Střední Itálie
Rozloha 85 000 km2
Nejvyšší pohoří/hora Podhůří Apenin
Důležitá vodstva Tibera
Počet obyvatel 840 tisíc
Hlavní město Perugia

Italský region Umbria leží v centrální Itálii mezi Toskánskem a Laziem (a tedy Římem). Svým umístěním to má přibližně daleko k Jaderskému moři na východě a Tyrhénskému moři na západě. Umbria je jedním z nejmenších italských regionů.

Mapa Umbrie

Mapa Umbrie

Geografie regionu Umbria

Na severovýchodě region lemují štíty Apenin. Pramení zde řeka Tibera, která na své cestě na jih k Římu protéká suchou kopcovitou krajinou a která hrála významnou roli v italských dějinách. Na jihozápadě regionu se rozprostírají tři vulkanická jezera. Region se potýká se stálým nedostatkem vody, přesto je Umbria s řadou přírodních parků označována za zelené srdce Itálie. Díky své poloze mezi Toskánskem, Marche a Laziem se Umbria pyšní různorodou krajinou tvořenou mírnými kopci, úrodnými nížinami a hlubokými roklinami, kudy protékají řeky.

Krajina Umbrie

Krajina Umbrie

Hlavním městem regionu je Perugia, jež se se svým rozsáhlým historickým centrem rozpíná v prudkých svazích Apeninského podhůří.

Kromě přírodních krás budete v Umbrii obdivovat i řadu historických památek. Víno je tu vynikající, srovnatelné s toskánským. Umbrie má bezpočet termálních a minerálních pramenů.

Perugia

Perugia

Turisté sem jezdí především za krásnou přírodou. Rozkládá se zde několik přírodních parků. Například Cascate delle Marmore láká uměle vytvořeným vodopádem. V centru Umbrie se rozprostírá Parco della Valnerina. V létě se můžete vykoupat v jezeře Lago Trasimeno se dvěma ostrůvky. Na jednom z nich stojí zajímavý klášter, kde se po jistou dobu ukrýval František z Assisi.

Lago Trasimeno

Lago Trasimeno

Historie regionu Umbria

V období rané římské republiky zde žili, západně od řeky Tibery, Etruskové a východně od ní se usadili Umbrové, od kterých se (překvapivě :-) ) odvíjí název celého regionu.

Počátkem 3. století před naším letopočtem bylo území včleněno do římské říše. Po jejím pádu se vlády ujali Gótové, po nich Byzantinci, následovali Langobardi, kteří vytvořili mocné vévodství spoletské.

Cascate delle Marmore

Cascate delle Marmore

V 11. – 12. století se v Umbrii vytvářely městské komuny Foligno, Orvieto, Todi a Perugia. Starověká Umbria byla místem náboženských mystiků (sv. František z Assisi), ale i loupeživých dobrodruhů.

Kolem roku 1500 se krajiny zmocnil Církevní stát a držel ji až do roku 1839.