Oficiální název Toscana
Poloha Střední Itálie
Rozloha 23 000 km2
Důležitá vodstva Arna, Chiana,Tiber
Počet obyvatel 3,6 milionu
Hlavní město Florencie (Firenze)

Toskánsko (Toscana) je region ve střední Itálii u Tyrhénského a Ligurského moře. Jeho rozloha činí 23 tisíc čtverečních kilometrů.

Převážná část regionu je kopcovítá a hornatá. Proměnlivost toskánské krajiny je široká. Sahá od vysokých vrcholů Apuánských Alp, které poskytují bílý sochařský mramor, přes svahy Chianti se slavným vínem, až po pobřežní pláže, moře a ostrovy. Zdejší klima přeje pěstování vinné révy, oliv a zemědělských produktů.

Vždy se tu soustřeďovali významní umělci, jejichž díla se stala dominantami měst jako jsou například Florencie, Pisa a Siena. Není prý jiného místa na světě, které by ve stejnou chvíli vykazovalo takovou úroveň civilizace, historie, umění, kultury, architektury, jako je Toskánsko.

Města často obklopují etruské hradby a hojně rozšířená vegetace cypřišů. Krásné paláce svědčí o bohatství kraje.

Mapa Toskánska

Mapa Toskánska

V této hornaté krajině má domov přibližně 3,6 milionu obyvatel. Živí se zemědělskou výrobou za značného přispění rozvinutého průmyslu. Pěstuje se zde obilí, víno a tabák. Region má značné nerostné bohatství – železná ruda na Elbě, mramor u Carrary. V Livornu a Piombinu se nacházejí významné přístavy.

Hlavním městem regionu je Firenze (Florencie), které je také všeobecně považováno za uměleckou špičku Toskánska již od dob renesance. Toto město dodnes láká tisíce turistů svou galerií Uffizzi s největší kolekcí italského renesančního umění, půvabným mostem Ponte Vecchio, zlatnickými krámky, dómem s baptisteriem, gotickým kostelem Santa Groce a dalšími památkami.

Neopomeňte navštívit taktéž město Lucca a jeho historické centrum se starověkými hradbami.

Toskánsko

Toskánsko

Krásné město Pisa dokázalo ve středověku využít cest do zámoří a obohatit jak městskou pokladnici, tak i vzdělanost a kulturu ve městě. Dokladem je Šikmá věž na Campo dei Miracoli.

K nejbohatším toskánským městům patří Arezzo, které prosperuje výrobou šperků. K významným památkám ve městě patří fresky v kostele San Francesco.

V Sieně se náměstí Piazza del Campo ve tvaru lastury řadí k největším renesančním náměstím v Evropě.

Ještě v době před antickým Římem obývali tuto oblast „Etruschi“, kteří kraj nazývali Etruria a Tuscia. Ze slova Tuscia se časem zformoval název Toscana (Toskánsko).

Florencie

Florencie

Díky svým kulturním pokladům, významným městům a půvabné krajině, je Toskánsko asi nejpůsobivějším a nejkrásnějším „uměleckým dílem“ Evropy.