Souostroví Markézy (Markézské ostrovy) tvoří celkem 12 ostrovů, z nichž šest je obydleno. Ostrovy jsou vulkanického původu.

Dělí se na severní část, kterou tvoří obydlené ostrovy Nuku Hiva, Ua Huka a Ua Pou a jižní obydlenou část s ostrovy Hiva Oa, Tahuata a Fatu Hiva.

V jižní části je ještě zcela neobydlený a skalnatý ostrov Mohotani.

Nejsou zde žádné laguny ani uzavřené zátoky. Moře u pobřeží je neklidné, dá se zde zakotvit jen s obtížemi.

Je zajímavé, že těmto ostrovům se zcela vyhýbají cyklony. To je pro turisty, spolu s celoročně příjemnou teplotou, dobrá zpráva.

Ostrov Nuku Hiva

Ostrov Nuku Hiva

Na ostrovech si turista nemůže nakoupit potraviny. Místní obyvatelé mají své zahrady v džungli, kde si nasbírají co potřebují a v oceánu si naloví ostatní. Loví se jen na udici nebo harpunou, ale jen pro vlastní spotřebu. Nic víc.

Thor Heyerdahl, který strávil na Markézách několik let života napsal, že zde je nejváženější osobou ve vesnici ten, kdo je nejbohatší. A bohatství se měří podle toho, kolik kdo rozdal darů. Zdá se, že tento krásný zvyk se zachoval dodnes.

Pohostinnost obyvatel Markézských ostrovů je známá už po staletí. Podívejme se, co o nich bylo napsáno:

„Markézané nebyli krutí. Odmyslíme-li si jejich zvyk jíst lidi, byli to nejhodnější bytosti na světě.“

(R. L. Stevenson)

„Ten první zvyk už ztratili. A na zbytku se nic nezměnilo.“

(J. Groch)