Sakkára je rozsáhlým pohřebištěm mendických vládců a nobility Staré říše. Najdeme zde asi 15 pyramid nejdůležitějších faraonů té doby, jakož i mastabové soukromé hroby staroegyptských šlechticů. Posmrtný život byl v té době důležitější než život pozemský. Hrobky často připomínaly svým uspořádáním domy s různými místnostmi. Nechyběly ani bohaté, pečlivě vytvořené a barevné reliéfy na stěnách. Největší a nejslavnější stavbou Sakkáry je Džoserova pyramida. Sakkára  dnes patří především k největším archeologickým nalezištím v Egyptě.

Jižně od Gízy leží obrovské pohřebiště v Sakkáře, největší ze všech hřbitovů, spojených s hlavním městem Memfidou. Dominuje mu velká stupňovitá Džoserova pyramida, pocházející ze začátku 3. dynastie (kolem roku 2650 před naším letopočtem). Je to první známá pyramida v Egyptě. Džoserovu pyramidu navrhl velký stavitel Imhotep, který byl později zbožštěn jako kouzelník a léčitel. Řekové jej ztotožňovali s postavou boha lékařství Eskulapa. Imhotep dal nejdříve postavit velkou mastabu, kterou pak stále zvyšoval, až jí dodal vzhled pyramidy se šesti stupni.

Saqqara (Sakkára)

Saqqara (Sakkára)

Ve filozofických a teologických pojetích představovala pyramida schodiště, po kterém mohl král vstoupit do nebe. Pyramida byla obklopena obrovskou ohradou. V ní se nalézaly i všechny ostatní stavby věnované kultu faraona, včetně zádušního chrámu. Ostatní stavby byly využívány k oslavám takzvaného svátku Heb-Sed (konal se v 30. roce faraonovi vlády). Tento obřad, jehož počátky pravděpodobně pocházejí z předdynastické doby, byl určen magickému obnovení královy moci.

Historie pohřebiště v Sakkáře

V pohřebišti v Sakkáře stojí přes patnáct pyramid. Nejdůležitější jsou ty, které dali postavit Veserkaf, zakladatel 5. dynastie (jeho sluneční chrám stojí v Abúsíru), Venis (5. dynastie) a Teti (6. dynastie). Ve Venisově pyramidě můžeme poprvé spatřit hieroglyfické nápisy ve vnitřních stěnách. Jsou to takzvané Texty pyramid, sbírka magických formulí, které měly umožnit panovníkovi přemoci své nepřátele a dospěl úspěšně do záhrobí.

Historie pohřebiště v Sakkáře je však mnohem starší než pyramidy. Nejstarší hrobky patří do doby faraona Aby (1. dynastie), nástupce Narmera, zakladatele Memfidy a sjednotitele Egypta. Velké mastaby z 1. dynastie, ležící severně od Džóserovy pyramidy, patřily vysokým úředníkům v Memfidě. Panovníci z této doby byli pohřbíváni v královském pohřebišti v Abydu. Teprve ve 2. dynastii byli nejstarší faraonové, pravděpodobně Nebre a Raneb Ninecer, pohřbeni v Sakkáře. Ve Staré říši byly královské hrobky v Sakkáře obvykle spojovány se soukromými hrobkami. Bylo objeveno přes dvěstě padesát hrobů, které patřily nejvyšším úředníkům a jejich rodinám. Tyto hrobky pocházely většinou z období mezi 3. a 6. dynastií, tj. mezi roky 2650 a 2150 před naším letopočtem. Jsou to přepychové hrobky ohromné velikosti a hojně zdobené basreliéfy, původně polychromovanými. Znázorňovaly činnost zemřelého a poskytují nám pohled na všední život před pěti tisíci lety ve stínu pyramid. Jiná skupina hrobek patří již do Nové říše. I když hlavním městem té doby byly Théby, udržela si Memfis značný význam coby hlavní správní středisko v Dolním Egyptě. Nejvýznamnější hrobky z tohoto období pocházejí z období vlády Amenhotepa III., zejména mezi vládou Tutanchamona a Ramese I.

Vykopávky, prováděné v oblasti pohřebiště s hrobkami z Nové říše, přinesly v posledních letech úžasné výsledky. Například objev hrobky záhadného Aperia, vezíra Amenhotepa III., kterého někteří učenci ztotožnili s biblickou postavou Josefa. Dále objev soukromé hrobky Haremheba (který se později stal faraonem a byl pohřben v Údolí králů) a Mají, pokladníka Tutanchamonova. V každém případě mnoho  hrobek čeká ještě na své objevení. V dubnu 1993 byla odkryta hrobka, náležející vysokému úředníku z vlády Ramese II. Činnost na pohřebišti v Sakkáře nepřestala s koncem Nové říše. Pokračovala v dobách 26., 27. a 30. dynastie, až do doby řecko-římské.

Právě v době mezi 26. a 30. dynastií se hloubily velké galerie pro Serapeum, pohřebiště posvátných býků Apisů. Název Serapeum byl odvozen z výrazu Usire-Apis, „zemřelý Apis“, později spojovaného s řecko-egyptským bohem Serapem. Kult býka Apise v Memfidě  pochází z předdynastické doby. Apis se stal pojmem plodnosti  a jednou z nejvýznamnějších podob boha tvůrce Memfidy, Ptaha. Ohromná podzemní struktura, s jejímž hloubením se začalo za vlády Ramssovců, obsahuje 24 sarkofágů posvátných býků. Největší váží 70 tun.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 4.67 hvězdy
    4.67 / 5 (3 )
  • 93.4%
  • (3)

Summary:

Hodnocení: 4.67 hvězdy
4.67 / 5 (3 )

93.4%
Nikdo ještě nerecenzoval. (2) hvězdy Nikdo ještě nerecenzoval. (2) hvězdy


Dovolená Saqqara (Sakkára)

Zajímala by vás nabídka zájezdů do destinace Saqqara (Sakkára)? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů či Last minute, které Saqqara (Sakkára) nabízí. Případně se podívejte i na další zájezdy do Egypta, nebudete litovat!