V minulém článku jsem se snažil vysvětlit, zda Je potřeba sjednávat cestovní pojištění. Pokud s objednáním cestovního pojištění váháte, přečtěte si tento článek a uvidíte, zda pro vás bude pojištění potřeba nebo nikoli. Možná si také myslíte, že vám na dovolenou v zahraničí stačí průkaz evropského zdravotního pojištění nebo pojištění k platební kartě. Pokud ale vůbec netušíte, co to to cestovní pojištění vlastně je a co všechno zahrnuje, pak jste tady správně. Nyní se totiž podíváme, z čeho se cestovní pojištění může skládat.

Jaké druhy pojištění mohou být v cestovním pojištění zahrnuty?

Produkt, který jednotlivé pojišťovny označují jako „Cestovní pojištění“ je obvykle balíček několika samostatných služeb, které se mohou hodit při cestování do zahraničí. Tyto služby jsou zpravidla různými specifickými druhy pojištění, které se vztahují na různé typy pojistných událostí (pojistná událost je situace, na kterou jste pojištěn(a) – může to být např. úraz v zahraničí, nebo ukradení vašich zavazadel atp.) a každý druh pojištění má své limity pojistného plnění (tedy maximální finanční částku, kterou vám pojišťovna pojišťovna vyplatí např. na úhradu léčby v zahraničí apod.).

Cestovní pojištění se tak může (ale nemusí) skládat z těchto typů služeb:

 1. Pojištění léčebných výloh
 2. Úrazové pojištění
 3. Pojištění odpovědnosti za škodu
 4. Pojištění rizikových sportů
 5. Pojištění zavazadel
 6. Pojištění storna
 7. Pojištění právní ochrany
 8. Pojištění nevyužité dovolené
 9. Pojištění nákladů na veterinární péči o zvíře
 10. Asistenční služba

Jak už z názvu jednotlivých služeb vidíte, je zjevné, že se každá z nich skutečně zaměřuje na jiné situace. Při vybírání cestovního pojištění (doporučuji náš online srovnávač cestovního pojištění, kde můžete koupit cestovní pojištění už za 8Kč/den!) tak vlastně vybíráte v prvé řadě to, co všechno chcete mít v cestovním pojištění zahrnuto (tedy které z uvedených služeb budou v balíčku cestovního pojištění obsaženy). Mimochodem, chcete-li se podívat, jak vybrat cestovní pojištění a ušetřit na něm, přečtěte si náš článek, který vám ukáže, jak správně vybrat cestovní pojištění.

Co jednotlivé druhy služeb ale přesně znamenají a proti čemu vás chrání? Čtěte dále.

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je naprostým základem cestovního pojištění. Je to v podstatě úhrada léčebných výloh na ošetření, které bude nutné podstoupit, pokud se v zahraničí zraníte a nebo pokud onemocníte. Pojišťovna za vás díky tomuto pojištění uhradí samotné náklady za ošetření, léky a léčbu, hospitalizaci, nezbytné převozy a další výdaje spojené s vaším úrazem. Součástí tohoto pojištění je vždy také repatriace nemocného do vlasti či převoz tělesných ostatků v případě jeho úmrtí, což je sice nejčernější scénář, ovšem je potřeba i na tuto možnost myslet. Součástí tohoto pojištění může být také úhrada nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka – blízké osoby, což nejčastěji bývá rodinný příslušník či jiná blízká osoba. Pojištění léčebných výloh je opravdovým základem, ke kterému vám doporučujeme doobjednat také následující typy pojištění, a to dle vašich potřeb a druhu cesty do zahraničí.

Operace může v zahraničí bez pojištění vyjít velmi draho

Operace může v zahraničí bez pojištění vyjít velmi draho

Úrazové připojištění

Jedná se o rozšíření pojištění léčebných výloh, které zahrnuje pojistné plnění i v případě trvalých následků úrazu, či dokonce smrti na následky úrazu a s tím spojené odškodné. Pojistné plnění z úrazového připojištění je pojištěnému vypláceno po návratu z cesty a nebo je vyplaceno pozůstalým osobám. Výhodou úrazového připojištění je to, že se sčítá s ostatními úrazovými pojištěními, která již máte (např. u životního pojištění) a lze jej tak čerpat současně od několika třeba i různých pojišťoven. Zjednodušeně řečeno je tedy úrazové pojištění jakousi garancí toho, že nezůstanete zcela bez příjmů, pokud budete mít vážný úraz, neboť vám pojišťovna bude vyplácet denní odškodné a za trvalé poškození zdraví pak dostanete i jednorázovou částku, která může jít i do milionů (záleží na limitech pojistného plnění u vámi zvoleného pojištění).

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje se na odpovědnost za škody způsobené v zahraničí třetí osobě při běžných činnostech (například sport, rekreace a zábava). Jedná se jak o škody na zdraví tak na majetku. Toto pojištění také kryje nároky zdravotních pojišťoven a pojistitelů majetku, kteří se po zaplacení plnění poškozenému domáhají zaplacení škody na viníkovi (tedy vás). Toto pojištění doporučujeme sjednat vždy, pokud se chystáte do zahraničí. Jedná se o velice důležitou součást cestovního pojištění, která vám může ušetřit spoustu nervů a nemalé výdaje v situacích, do kterých se každý z nás může dostat velice jednoduše! Nezapomeňte totiž, že toto pojištění vám pokryje i např. náklady na to, když třeba nechtěně vytopíte hotelový pokoj, zapálíte chatku a nebo v obchodě vaše dítě nechtěně shodí drahou vázu.

Pojištění rizikových sportů

Pokud plánujete na dovolené provozovat takzvané rizikové sporty, důrazně vám doporučujeme na tyto sporty se připojistit. Zcela jistě si vždy ve vašem cestovním pojištění zkontrolujte, které sportovní aktivity jsou vyloučeny ze základního pojištění, protože často mezi tyto aktivity patří i cyklistika, jízda na koni či aerobik! Mezi nejběžnější rizikové sporty, které je zpravidla nutné připojistit, patří potápění, rafting nebo vysokohorská turistika. Jsou známy případy lidí, kteří třeba šli na procházku na hory, ale stal se jim úraz, musel pro ně letět vrtulník, ale jelikož byli pojištění třeba jen do nadmořské výšky 2000 m.n.m. a úraz se jim stal výše, museli celou záchrannou akci zaplatit. A bavíme se tady o stovkách tisích korun jen za dopravu do nemocnice. Operace mohou stát klidně i několik milionů!

Pojištění zavazadel

Chcete-li si pojistit věci osobní potřeby, které si každý z nás obvykle bere s sebou na cestu (např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, elektronika a další předměty), případně chcete-li mít pojištěné věci, které si v průběhu cesty pořídíte, rozhodně využijte připojištění zavazadel, které pojištění těchto věcí pokrývá. Přesný výčet věcí, které jsou předmětem připojištění zavazadel, naleznete v pojistných podmínkách cestovního pojištění.

Pojištění storna

Chcete-li si pojistit stornovací poplatky, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty ze strany pojištěného, využijte připojištění storna. Ačkoli můžete mít velice dobrý důvod pro neodjetí na dovolenou, cestovní kanceláře na to bohužel nemohou brát zřetel a budou po vás požadovat úhradu storno poplatků, které se mohou vyšplhat až do výše celé ceny za zájezd. Stejně tak se toto pojištění vztahuje na nevyužité letenky či zaplacené ubytování, které jste pro neschopnost odjet na dovolenou nemohli využít. Výše stornopoplatků závisí na době, která zbývá do začátku zájezdu a čím blíže k odjezdu je, tím jsou storno poplatky vyšší. Pojištění storna pokrývá celou řadu situací, kvůli kterým pojištěný nemůže na dovolenou odjet. Mezi nejtypičtější pak patří onemocnění či úraz, který pojištěnému brání v účasti na dovolené. Máte-li malé děti, je pojištění storna takřka nutností, protože u dětí nikdy nevíte, kdy chytí nějakou nemoc, která vám cestu znemožní.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany se stává stále častěji využívaným pojistným produktem. Nezřídka se totiž během cesto do zahraničí stávají situace, kdy je právní ochrana a pomoc opravdu nutná. Stačí, aby vám ukradli doklady a již můžete mít problém při jednání s místními úřady. Zmínit je potřeba i dopravní nehody, nebo ublížení na zdraví, kdy se člověk může snadno dostat před soud nebo minimálně musí záležitost řešit s policií. Ve všech těchto případech je pojištění právní ochrany velice vítaným pomocníkem, který vám ušetří nemalé nervy a problémy.

Pojištění nevyužité dovolené

Toto pojištění se uzavírá pro případ úrazu, onemocnění nebo úmrtí v zahraničí, kdy se zpravidla člověk vrací domů více než 24 hodin před plánovaným návratem. Může se vztahovat také na případy, kdy jste v zahraničí hospitalizováni na více než 24 hodin a svou dovolenou tak nevyužíváte.

Pojištění nákladů na veterinární péči o zvíře

Cestujete-li do zahraničí se svým zvířecím mazlíčkem, doporučujeme vám pojištění nákladů na případnou veterinární péči. Tyto náklady se mohou vyšplhat do vysokých částech a pojištění vám je pokrývá, a to často i se škodou, které vaše zvířátko případně způsobí. Toto pojištění však není příliš časté a zpravidla se vztahuje pouze na nejběžnější domácí mazlíčky jako jsou psi a kočky.

Asistenční služba

Asistenční služba je váš „přítel na telefonu“, na kterého se můžete obrátit v nouzové situaci. Pomůže vám např. s vyhledáním vhodného zdravotního zařízení a pomůže vám do něj zajistit přepravu. Dále, a to je velice důležité, vám poskytne platební garanci léčby, bez které byste byli nuceni složit náklady na léčbu v hotovosti a nebo tyto náklady zaplatit např. platební kartou (což bývá problém, neboť náklady se mohou vyšplhat na několik set tisíc či i více než milion korun). Rovněž vám může posloužit při tlumočení, neovládáte-li místní jazyk dostatečně atp. Asistenční služba vám také zajistí zajistí potřebné léky, pomůže s vysláním opatrovníka apod. V případě, že by vás v zahraničí okradli, vám asistenční služba zajistí zaslání potřebné finanční částky a pomůže vám také s vyřízením náhradních cestovních dokladů. Moderní asistenční služby však krom těchto případů umí pomoci i v dalších situacích, kdy např. potřebujete znát předpověď počasí, kurzy měn a nebo hledáte vhodné ubytování. Osobně jsem je v těchto případech nikdy nevyužil (protože dostat se na internet a informace si zjistit je obvykle lepší), ale je dobré, že tato možnost existuje. Zvlášť, pokud neovládáte cizí jazyky…

Jaké druhy cestovního pojištění existují?

Nyní už tedy víte, co je to cestovní pojištění a z jakých služeb se může skládat. Možná ale nevíte, že i samotné cestovní pojištění může mít několik druhů. Nehledejte v tom ale nic složitého, jedná se o specifické druhy cestovního pojištění, které vám mohou přijít vhod, zejména chcete-li ušetřit.

Pojďme se na ně podívat.

Rodinné cestovní pojištění

Jak samotný název napovídá, rodinné cestovní pojištění se bude hodit především rodinám 🙂 Jste-li pár, který má děti, podívejte se na nabídky rodinného pojištění, které obvykle vychází o něco lépe, než když shodné pojištění zakoupíte samostatně jednotlivým osobám. Náš srovnávač cestovního pojištění umožňuje vypsat nabídky na rodinné pojištění, stačí vyhledat dle parametrů dovolené a na stránce výsledků hledání zakliknout, že se mají zobrazit jen nabídky na rodinné pojištění.

S rodinným pojištěním můžete být na dovolené v klidu

S rodinným pojištěním můžete být na dovolené v klidu

Určitě se podívejte na podmínky rodinného cestovního pojištění a pokud máte více dětí, ověřte si, zda není pojištění omezeno jen na nějaký maximální počet dětí. Obvykle tomu tak ale nebývá.

Roční cestovní pojištění

Cestujete-li do zahraničí hodně, zcela jistě se vám vyplatí zaplatit si tzv. roční cestovní pojištění. Roční cestovní pojištění se uzavírá na období jednoho roku (nečekaně 🙂 ), během kterého jsou pojištěny všechny vaše výjezdy do zahraničí. Výhodou je, že nemusíte pokaždé hledat vhodnou nabídku pojištění a kupovat je separátně – prostě koupíte jeden balíček a máte na rok klid.

Pozor jen na to, že pokud do zahraničí cestujete na delší dobu, i u ročního cestovního pojištění existují limity na jednotlivé cesty do zahraničí. Zjednodušeně – roční cestovní pojištění vám neumožní vyrazit do zahraničí na rok, ale obvykle jen na maximálně 60 dní/1 cesta. Takových cest můžete v roce udělat kolik chcete, ale každá z nich může trvat maximálně jen např. oněch 60 dní. Tato omezení mohou být u jednotlivých nabídek různá, proto si přečtěte pojistné podmínky. Pokud byste totiž délku pobytu přetáhli, cestovní pojištění by vám neplatilo jako celek!

Rovněž upozorňuji, že roční cestovní pojištění obvykle obsahuje limity na celé roční období. Znamená to, že za celý rok můžete udělat pojistná plnění maximálně do výše uvedených limitů, které se tedy nepočítají pro všechny samostatné cesty zvlášť.

Nezapomeňte na územní platnost/rozsah pojištění!

Územní platnost/rozsah pojištění vám říká, pro jakou oblast je pojištění platné. Pokud se pojistná událost stane mimo toto území, pojištění se na ni nevztahuje. Zpravidla je možné se pojistit na oblast Evropa nebo oblast Svět. Někdy bývá samostatně uvedeno Slovensko (kvůli případným zásahům záchranářů a horské služby) či USA (uvádí se jako Svět včetně USA nebo Svět kromě USA). Kromě toho pojišťovny zpravidla uvádí seznam rizikových oblastí, do kterých vás nepojistí, případně kde platí omezení pro pojištění či je zde pojištění s příplatkem. Jedná se především o válečné zóny a další oblasti, kde hrozí cestovatelům vysoká rizika. Těmto oblastem se doporučujeme vyhnout! Jejich seznam naleznete vždy v informačních materiálech jednotlivých pojišťoven.

Čtěte dále a hlavně – pojistěte se!

Tak teď už víte, co je to to cestovní pojištění a taky, zda se cestovní pojištění vyplatí. Přečtěte si nyní článek o tom, jak cestovní pojištění vybrat a jak na něm ušetřit a pak už jen koukněte do našeho online srovnávače cestovního pojištění a pojistěte se.

Klid, který tím získáte, za těch pár stokorun rozhodně stojí.

 • Hodnocení uživatelů

 • Hodnocení: 0 hvězdy
  0 / 5 (0 )
 • 0%
 • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!