Neříkej mi, jaké vzdělání máš. Řekni mi, jak velkou část světa jsi viděl.