Svět je jako kniha a ti, kdož necestují, čtou pouze její první stránku.