Mnozí si myslí, že hlavním městem Vietnamské socialistické republiky je Ho Či Minovo město, ale mýlí se. Hlavním městem je Hanoj. Je tak trochu jiné než ostatní vietnamská města. Hanoj je krásná a zachovalá ukázka francouzské koloniální metropole a tuto skutečnost se vláda nesnaží měnit. Prvky koloniální minulosti jsou spojeny s komunistickou přítomností. Je zde množství pagod, chámů a svatyní, stejně jako vzpomínkových míst na Ho Či Mina.

Hanoj (Hanoi) Hanoj (Hanoi)

© Thoai / Shutterstock.com

Město mělo v minulosti mnoho různých jmen. Dnešní jméno nese od roku 1831 a pojmenoval ho císař Minh Mang. Hanoj v překladu znamená „město ležící na řece“. Leží po obou stranách Červené řeky. Hanoj je unikátní asijské město s koloniální francouzskou architekturou, nádhernými jezery a budhistickými chrámy. Její počátky sahají do dávné minulosti, pravděpodobně až do 4000 let.

Hanoj je oproti některým jiným vietnamským městům hodně malá, někdy až vesnicky vyhlížející. Nemá téměř žádnou periferii. Z rýžového pole do Hanoje vejdete a rýžovým polem zase vyjdete. Nejezdí zde tramvaje, městskou dopravu obstarávají pouze autobusy. A to je pro 6,5 milionové město nedostatečné. Zřejmě proto je tu tolik motocyklů. Lidi se nějak do práce a z práce dostat musí.

Tři části centra Hanoje

Hoan Kiem

Protéká jím Červená řeka, která ohraničuje jezero Hoan Kiem. Kolem jezera vede široká cesta, kterou obyvatelé města využívají ke cvičení tai-chi, hrají zde například badminton nebo jinak tráví volný čas.

Jezero vráceného meče (Hoan Kiem) s chrámem Ngoc Son v Hanoji Jezero vráceného meče (Hoan Kiem) s chrámem Ngoc Son v Hanoji

© Thoai / Shutterstock.com

Jezeru se říká Jezero vráceného meče a pojí se k němu pověst, kdy v polovině 15. století seslala Nebesa císaři Le Loiovi magický meč, kterým pak císař vyhnal Číňany ze země. Poté se mu na hladině jezera zjevila želva, která mu meč vytrhla z ruky a zmizela s ním pod vodou. Proto se také zmíněné jezero jmenuje Ho Hoan Kiem (Jezero vráceného meče).

Ba Dinh

Leží na břehu Západního jezera – je rezidenční oblast Hanoje. Stojí zde státní úřady, obchodní centra, luxusní hotely. Říká se jí také Francouzská čtvrť.

Panorama moderní části města Hanoj (Hanoi) Panorama moderní části města Hanoj (Hanoi)

© French Jessica Lee / Shutterstock.com

Dong Da

Je známá především svými obytnými domy, levnými hotely a méně významnými kancelářemi.

Co nabízí Hanoj (Hanoi)

Stará čtvrť

Stará čtvrť je hlavním obchodním centrem Hanoje. Je zde množství úzkých uliček s takzvanými tunelovými domy. Každá z těchto uliček patřila ve 13. století jednomu řemeslnému odvětví, dokonce jsou podle nich pojmenovány: Květinová, Papírová, Zeleninová, Drůbeží. Tehdy jich bylo 36, dnes jich je asi 50. Rozhodně si nenechte ujít návštěvu tržnice Dong Xuang.

Stará čtvrť Hanoje Stará čtvrť Hanoje

© DrimaFilm / Shutterstock.com

Uprostřed jezera Hoan Kiem, po přechodu přes most Huc (Sluneční paprsek), stojí konfuciánský chrám Ngoc Son. Chrám je zasvěcen generálu Trang Hung Daovi, který zvítězil ve 13. století nad Mongoly, učenci Van Xuongovi a La Toovi (svatý patron lékařů).

Nejstarší chrám ve městě – Bach Ma (Bílého koně) – stojí na hranicích Starého města. Nechal ho postavit císař Ly Thai, jemuž se podle pověsti zjevil bílý kůň a přesvědčil ho, aby dal postavit městské hradby. Nedaleko odtud je stále zachovalá, tisíc let stará, Východní brána.

Chrám literatury (Van Mieu)

Chrám písemnictví je výstavní ukázkou vietnamské architektury. Skládá se z pěti oddělených nádvoří a 82 kamenných stél, které stojí na velkých kamenných želvách a jsou asi nejcennějším majetkem chrámu.

Chrám Van Mieu byl založen roku 1070 císařem Ly Thanh Tong. Nejdříve zde byla první vietnamská univerzita a vzhledem ke svému zasvěcení mudrci Konfuciovi, přispěl velkou měrou k rozšíření konfucionismu v zemi. Chrám ztratil své výsadní místo po roce 1800, kdy královská rodina opustila Hanoj a ve Van Mieu univerzita skončila a s ní centrum vzdělanosti ve městě. Situace se už nezměnila ani po návratu panovnického rodu do města. Ve dvacátých a padesátých letech 20. století prošel chrám řadou výrazných rekonstrukcí.

Chrám literatury (Van Mieu) - třetí nádvoří

Chrám literatury (Van Mieu) – třetí nádvoří

V dávné minulosti se do chrámu přes první nádvoří muselo chodit pěšky (i vysoce postavení museli sestoupit z koně). Schodiště u hlavní brány je zdobeno draky. Cesta vede dál přes nádvoří k Velké bráně Středu (sem je vstup možný ze dvou vchodů – jeden nese název Dokonalá ctnost a druhý Dosažený talent) do Literárního pavilonu. Nedaleko je jezírko s názvem Studna Nebeské čistoty. Bránou Velkého spojení se dostaneme na čtvrté nádvoří se dvěma budovami určenými pro Konfuciovy žáky. Když konečně přijdeme k samotnému chrámu, uvidíme jeho bohaté a nákladné zdobení. Odtud se malým pavilonem dostanete ke Svatyni Velkého spojení s Konfuciovou sochou, obklopenou sochami jeho čtyř nejlepších žáků. Poblíž je dalších deset soch významných filozofů.

Chrám literatury stojí zhruba 2 kilometry od jezera Hoan Kiem.

Chrám Quan Thanh

Chrám pochází již z 11. století (byl postaven v letech 1010-1028). Uctívá se zde památka legendárního hrdiny Tran Voa, jenž měl za úkol hlídat zemi na severu Pomáhali mu hadi a želvy. Vybudován byl za krále Ly Thai. Chrám je významné historické a kulturní místo v Hanoji. U brány uvidíte majestátný třídveřový vchod na velkých kamenech se zvonicí na vrcholu. V přední části chrámu stojí kamenný tygr. Je považován za strážce chrámu.

Chrám Quan Thanh v Hanoji Chrám Quan Thanh v Hanoji

© TK Kurikawa / Shutterstock.com

Uvnitř budovy stojí černá bronzová socha Huyen Tran Vu Thiena, vysoká 3,7 metru a vážící čtyři tuny. Pravá ruka sochy je obtočena hadem a opírá se o želvu. Socha byla odlita v roce 1677 a je ukázkou velikého slévárenského umění Vietnamu 17. století. V chrámu stojí i čtyři sochy maršálů. Nejsou tu však jen bronzové sochy, uvidíme i ukázky řezbářského umění a umně vyřezávané dřevěné konstrukce různých tvarů i vzorů. Všechny byly vytvořeny uměleckým stylem typickým pro dynastii Le.

Chrám Hai Ba Trung (Chrám sester Trungových)

Královské sestry Trungovy (Trung Trac a Trung Nhi) jsou ve Vietnamu považovány za bájné hrdinky, které statečně a úspěšně bojovaly proti odvěkým severním nepřátelům, tedy Číňanům (v 1. století). Zmínky o pagodě jsou od 12. století.

Chrám Hai Ba Trung (Chrám sester Trungových)

Chrám Hai Ba Trung (Chrám sester Trungových)

Leží asi 2 km od centra Hanoje, má skromný interiér a vlastně celá je taková nenápadná. Samozřejmě tu stojí sochy obou sester.

Pagoda na jednom pilíři (Chua Mot Cot)

Pagoda na jednom pilíři (Chua Mot Cot) je postavena v klasickém mahajanském slohu a dříve se nazývala Pagoda Dien Huu (což v překladu znamená něco jako „dlouhotrvající radost a štěstí“). Na jejím oltáři jsou sošky Budhy ať už keramické nebo bronzové. Všechny jsou v severním stylu. Okolo pagody je okrasná zahrada s množstvím krásných bonsají.

Pagoda na jednom pilíři (Chua Mot Cot, dříve Dien Huu Pagoda), Hanoj Pagoda na jednom pilíři (Chua Mot Cot, dříve Dien Huu Pagoda), Hanoj

© Trong Nguyen / Shutterstock.com

Podle legendy se králi Ly Thai zdál sen o bohyni milosrdenství, jež seděla na lotosovém květu, držela v rukou chlapečka a slíbila mu mužského dědice. Po probuzení král uviděl prostou venkovskou dívku, uvěřil snu a s dívkou se oženil. Zanedlouho se králi a sedlácké dívce narodil syn – dědic trůnu. Aby král vyjádřil bohyni svůj vděk, dal postavit dřevenou pagodu na jednom kamenném pilíři. Král chtěl, aby připomínala květ lotosu jako symbol čistoty.

Pagoda stojí od roku 1049. Původní stavba byla rozebrána a několikrát přestavěna. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1955 poté, co byla téměř zničena ustupujícími Francouzi.

Pagoda stojí uprostřed jezírka a je asi nejznámější, ale také nejmenší pagodou v Hanoji.

Pagoda Quan Su (Ambassadors‘ Pagoda)

Je jedním z hlavních chrámů vietnamského stylu v Hanoji. Stala se správním centrem budhistické církve. Je zde umístěna také největší budhistická knihovna ve Vietnamu.

Pagoda Quan Su (Ambassadors' Pagoda), Hanoj Pagoda Quan Su (Ambassadors‘ Pagoda), Hanoj

© Pierre Jean Durieu / Shutterstock.com

Je správním centrem budhistické církve. Je postavena v mahajanském stylu. Od obdobných staveb se tato pagoda odlišuje svou velikostí. Uvnitř pagody je mnoho jemně vyřezávaných soch, některé z nich pocházejí už z 15. století. V sedmnáctém století byla tato pagoda útočištěm vyslanců budhistických zemí v Hanoji.

Voňavá pagoda (Chua Huong)

Tento komplex budhistických chrámů a svatyní je umístěn v jeskyních, vytesaných většinou do skal pohoří Huong Tich. Patří k oblíbeným výletním místům. Dostupné jsou pouze po vodě a na malých loďkách vás sem dopraví dívky z místní vesnice po řece plné leknínů.

Dívka na loďce cestou k Voňavé pagodě (Chua Huong) Dívka na loďce cestou k Voňavé pagodě (Chua Huong)

© JunPhoto / Shutterstock.com

Z komplexu Chua Huong jsou nejznámější pagody Thein Chu (Pagoda vedoucí do nebe), Huing Tuch Chu (Voňavá pagoda) a Giai Oan (Očistná pagoda). U těchto pagod se každoročně koná náboženský festival.

Voňavá pagoda (Chua Huong)

Voňavá pagoda (Chua Huong)

Oficiálně bývá zahájen v polovině února, ale návštěvníci přijíždějí již od poloviny ledna do poloviny března. Bývá dobrou příležitostí k seznámení pro mladé lidi.

Ho Či Minovo mauzoleum

Mauzoleum bylo postaveno po smrti Ho Či Mina, v letech 1973-1975. je to nejvýznamnější poutní místo v celém Vietnamu. Většinou sem chodí Vietnamci, kteří Ho Chi Mina dodnes chovají ve velké úctě. Je pro ně hrdina, který Vietnam zbavil koloniální nadvlády Francouzů.

Ho Či Minovo mauzoleum v Hanoji

Ho Či Minovo mauzoleum v Hanoji

Mauzoleum je pro návštěvníky otevřeno od prosince do září. Obří hala je obklopena udržovanými zahradami. Dovnitř se nesmí vstupovat s pokrývkou hlavy, v šortkách, v tričku bez rukávů, a dokonce nesmíte mít během návštěvy ani ruce v kapsách. Nesmí se zde fotografovat.

Ho Či Minovo muzeum

Bylo zřízeno v letech 1985-1990. Pětipatrová budova stojí hned vedle Ho Či Minova mauzolea a je rozdělena do tématických celků. Je zde umístěno 3000 obrazů a 700 artefaktů.

Ho Či Minovo muzeum, Hanoj Ho Či Minovo muzeum, Hanoj

© French Jessica Lee / Shutterstock.com

Ho Či Minův dům

Vietnamský vůdce zde žil v letech 1958-1969. Dodnes je udržován tak, jak vypadal v době, kdy zde Ho Či Min pobýval. Je postaven na pilíři, ve stylu vietnamských národnostních menšin.

Ho Či Minův dům

Ho Či Minův dům

K zajímavostem patří židle darovaná Fidélem Castrem. K domu přiléhá krásná zahrada s rybníkem.

Divadlo vodních loutek

V Hanoji si nenechte ujít představení Divadla vodních loutek. Jako jeviště slouží velké akvárium se zakalenou vodou (to zabraňuje tomu, aby diváci viděli mechanismus, který ovládá loutky). Hrají se hry, které zobrazují vietnamské pověsti a život na vietnamském venkově.

Divadlo vodních loutek v Hanoji Divadlo vodních loutek v Hanoji

© Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com

Za bambusovou stěnou vede loutky 11 loutkoherců za doprovodu živé kapely, s pro nás nezvyklými hudebními nástroji.

Zajímavostí je, že umění loutkoherectví se předává z otce na syna. Dcerám se toto umění nepředává, protože by se mohly vdát do jiné vesnice a znalosti tam předat.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 4 hvězdy
    4 / 5 (3 )
  • 80%
  • (3)

Summary:

Dosaženo 100 cestovatelských bodů
Počet přečtených článků
Počet přijatých odpovědí
Počet napsaných recenzí
Tvé hodnocení *: 3*: 3">
3 /5 stars

Seznámení s vietnamskou kulturou

dne 2015-01-10 13:40:40

Hanoj je město, kde najdete spíše spoustu dobrého vietnamského jídla a kde se můžete seznámit s vietnamskou kuchyní, tradicemi a kulturou. Můžete tady taky nakupovat až do zbláznění a to vše velmi levně, protože ceny tady jsou nízké. Ve městě ale nenajdete mnoho zajímavých míst, nejsou tady žádné extra velké atrakce, je to jen velmi rušné a obrovské město. Za atrakcemi je potřeba vyjet mimo Hanoj, ať už to bude některý z národních parků nebo oblast kolem města Sapa a nebo do světoznámé HALONG BAY, která je zapsána na seznamu UNESCO a která pro mne byla velkým zklamáním, třebaže je to z přírodního hlediska krásné místo. V Hanoji se budete potýkat s davy lidí a naprosto šílenou dopravou, bláznivější dopravu a řidiče asi nezažijete nikde jinde na světě, nedovedu si představit, žte by mohlo být něco šílenějšího než doprava v Hanoji s nekonečnými zácpami a 8 pruhy na dvouproudové silnici.Dosaženo 250 cestovatelských bodů
Počet přečtených článků
Počet přijatých odpovědí
Počet napsaných recenzí
Tvé hodnocení *: 5*: 5">
5 /5 stars

Hanoi musite zazit, neda se slovy popsat

dne 2014-10-27 16:06:58

Pripravte se na neumerne mnozstvi dopravy a smogu, ktere v Hanoi je kazdodenni realitou. Nechapu, kolik aut, motorek,kol,tuktuku a riks se tady vejde na cestu. V podstate jsou tady vsude, naprosto. Neco takoveho jsem nezazil a je to opravdu sok. Prejit pres cestu je zazitek sam o sobe. Nejdriv jsem mel strach a do cesty vbehl zpomaloval, uskakoval a myslel si, ze na druhou stranu se neni sance dostat. Nakonec zjistite, ze je nutne do cesty vejit pomalu, ale jit, stale stejnym tempem, rozhodne a rovne. Provoz vas obestoupi ze vsech stran,ale je to tady bezne a nic se vam nestane. Nevim jak je to mozne, ale je to tak. Stat se neco takoveho v evrope tak je behem 10 vterin 100 mrtvych :))))

Kdyz pominu dopravu a znecisteni z ni pramenici je Hanoi hezke mesto, kde je prijemne se prochazet a pozorovat kazdodenni zivot mistnich lidi, zkouset tradicni kuchyni a nebo si kupovat suvenyry domu. Protoze rad varim,dovezl jsem si ruzne omacky a koreni, ktere se u nas neda sehnat, stejne jako ruzne recepty, tak uvidime, kolik lidi otravim :D

Hanoi je svet sam o sobe, zbytek Vietnamu je jiny, snad az na Saigon, ale musi se zazit, bez toho by dojem z Vietnamu nebyl kompletni. Navic v okoli muzete navstivit spoustu chramu a taky svetoznamou Halong bai, zatoku s tisici ostrovy ktere trci k obloze jako jehly vystupujici z more. Nadherne misto, ktere je zapsano v Unesco.Dosaženo 100 cestovatelských bodů
Počet přečtených článků
Počet přijatých odpovědí
Počet napsaných recenzí
Tvé hodnocení *: 4*: 4">
4 /5 stars

Hanoj

dne 2014-10-25 02:39:23

Hanoj je hezké město a kolem jezera je to opravdu moc prima. Je to centrum, kde je nejvíce turistů a tím pádem i nejvíc restaurací a obchodů se suvenýry, stejně jako místními cestovkami, které nabízí bezpočet výletů do celého vietnamu a nebo třeba jen komentované prohlídky města. Vše, co má nějakou souvislost s turistickým ruchem najdete právě zde.

Jezero je velmi pěkným přírodním úkazem,který se nachází ve středu staré čtvrti. Jděte se tady ráno projít, pozorujte lidi jak cvičí, snídají a nebo jen meditují na březích jezera. Dají se tady udělat taky krásné fotky. Je bezva brzy ráno zajít si do chrámu a chvíli zde meditovat bez davů lidí. Chrám je hezký, není nijak zásadně důležitý, takže když sem nepůjdete, o nic nepřijdete. Ale podle mě stojí za vidění, už jen kvůli krásnému dřevěnému mostku. Hned u jezera přes ulici taky uvidíte představení světoznámých vodních loutek. Já sice moc nepochopil děj, ale bylo to zajímavé a něco podobného člověk neuvidí asi nikde jinde na světě.

Myslím, že Hanoj je fajn na víkend, možná prodloužený víkend, ale určitě ne na delší dobu. Není tady prakticky nic zajímavého. Zajímaví jsou jeho obyvatelé a cvrkot života.Dovolená Hanoj (Hanoi)

Zajímala by vás nabídka zájezdů do destinace Hanoj (Hanoi)? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů či Last minute, které Hanoj (Hanoi) nabízí. Případně se podívejte i na další zájezdy do Vietnamu, nebudete litovat!