Jazyk v Řecku, jak se v Řecku dorozumět

Pro Čecha je samozřejmě nejschůdnější cestou, jak se v Řecku domluvit, angličtina. Anglicky se domluvíte prakticky všude. Je sice otázkou na jaké úrovni a jak dlouho vám dorozumívání bude trvat, ale nakonec přecijen dojdete k tomu, co jste potřebovali vyřešit. Řekové obvykle anglicky umí aspoň základní slovíčka a jelikož mají chuť se s turisty dorozumět, budou se snažit, takže se nakonec domluvíte třeba i „rukama nohama“, ale domluvíte, ať už bude neznalost angličtiny na straně vaší nebo té druhé.

Německy většina Řeků nemluví, navíc mají k Němcům jistý, historicky daný, odstup. Tím, že Němci tvoří významnou část turistů, kteří do Řecka přijíždí, k nim Řekové mají samozřejmě vstřícný (označil bych jej jako pragmatický) přístup, ale je pravdou, že nám mnoho Řeků řeklo, že Němce nemají v lásce (naopak obyvatele České republiky vesměs ano, hurá! 🙂 ). Proto ani moc nedoporučujeme se snažit německy domluvit, ale samozřejme – pokud jinou řeč neovládáte, nic jiného nezbývá. Německy se domluvíte především s recepční v hotelech nebo se zaměstnanci v některých autopůjčovnách. Na ulici už to půjde dost obtížně.

Řecká abeceda

Řecká abeceda

Oficiálním jazykem Řecka je pak takzvaná novořečtina. Novo-, protože se jedná o kontinuální vývojovou fázi antické staré řečtiny. Až do roku 1976 probíhaly v novodobém řeckém státě boje o podobu oficiálního jazyka v takzvané „jazykové otázce“ mezi stoupenci uměle vytvořené formy jazyka (katharevusy) a těmi, kteří podporovali ten běžně používaný – přirozený jazyk, který nakonec zvítězil.

Řečtina se vyučuje i na některých českých školách, tak pokud máte zájem, vzdělávejte se, třeba si budete moci přečíst staré řecké báje a pověsti v originále 🙂 Minimálně vám ale doporučujeme zvládnout rozpoznávání alespoň některých psaných řeckých znaků, což vám může během cesty výrazně pomoci. Řada ukazatelů směru je totiž psána pouze řecky a pokud si nepřečtete ani, co je na ceduli napsáno (po „přeložení“ do latinky vám často smysl dojde), můžete mít někdy problém.

Základní řecká slovíčka a fráze

Ano Ne
Ne Óchi
Prosím Parakoló
Děkuji Efcharfistó
Promiňte Signómi
Dobrý den Kaliméra
Na shledanou Jásas
Dobrou noc Kalinýchta
Ráno Proi
Odpoledne Apójevma
Večer Vrády
Dnes Sumera
Zítra Ávrio
Tam Ekí
Kdy Póte
Horký Zestós
Studený Kríos
Dobrý Kalós
Špatný Kakós
Vlevo Aristerá
Vpravo Dexiá
Rovně Efthía

V nouzi

Pomoc! Voíthia!
Zastavte! Stamatiste!
Zavolejte doktora! Kaléste jatró!
Zavolejte sanitku! Kaléste asthenofóro!
Zavolejte policii! Kaléste astinomía!
Zavolejte hasiče! Kaléste pirozvestikí!
Kde je nejbližší nemocnice? Pu íne to kontinótero nosokomío?
Stávka Apergía
Zavřeno Klistó
Je tu bezpečno? Ipárchi asfália edó?

Důležité obraty

Jak se máte? Ti kánete?
Dobře, děkuji Kalá, efcharistó
Buďte vítán (speciální řecký pozdrav na uvítanou)! Kalós órises (při tykání)! Kalós orísate (při vykání nebo pro více osob)
Těší mě, že vás vidím (závazná odpověď na předchozí pozdrav)! Kalós sas vríkame!
Jak se dostanu do …? Post tha pao sto/stin, sta…?
Mluvíte anglicky? Miláte angliká?
Mluvím jen trochu… Miláo móno lígo…
Rozumíte mi? Me katalavétene?
Trochu rozumím Katalavéno lígo
Nerozumím Denkatalavéno
Mluvte prosím pomaleji Miláte pío sigá,, parakló
Zopakujte to, prosím Péste to áli miá forá, parkló
Napište to, prosím Grábste to, sás parakló
Je mi líto Lipáme

Číslovky

1

Énas, mía, éna

2

Dío

3

Tris, tría

4

Teseres, tésera

5

Pénde

6

Éksi

7

Črtá

8

Ochtó

9

Eniá

10

Déka

11

Éndeka

12

Dédeka

13

Dekatría

14

Dekatésera

15

Dekapénde

16

Dekáksi

17

Dekaeftá

18

Dekaochtó

19

Dekaeniá

20

Íkosi

21

Íkosiéna

30

Triánda

40

Seránda

50

Penínda

60

Eksínda

70

Evdomínda

80

Ogdónda

90

Enenínda

100

Ekató

200

Diakósia

300

Triakósia

400

Tetrakósia

500

Pendakósia

600

Eksakósia

700

Eftaósia

800

Ochtakósia

900

Eniakósia

1000

Chília

2000

Dío chíliádes

10 000

Déka chiliádes

1 000 000

Éna ekatomírio

Čas

Kdy? Póte?
Odkdy? Apo póte?
Dokdy? Eós (ós) póte?
Teď Tóra
Předtím Norítera
Potom Argótera
Brzy Norís
Pozdě Argá
Hodina, I óra
Minuta To leptó
Sekunda To defterólepto
Kolik je hodin? Ti óra íne?
Je 10 hodin. Ńe déka
Je 10 hodin a 5 minut. Íne déka ke pénde.
Je čtvrt na jedenáct. Íne déka ke tétarto.
Je půl jedenácté. Íne déka ke misí.
V 11 hodin. Do 11 hodin. Stits éndeka. Méchri tis éndeka.
Od 11 hodin. Apó tis éndeka.
Den I iméra
Ráno, dopoledne To proí
Odpoledne To apójevma,
Večer To vrádi
V noci Ti níchta
Včera Chthés,
Dnes Sumera
Zítra Ávrio
Každý den Kátheméra
Týden I evdomáda
Pondělí I deftéra
Úterý I Trati
Středa I Tetárti
Čtvrtek Pemptí
Pátek I páreskeví
Sobota To Sávato
Neděle I  Kiriakí
Víkend To Savatokíriako
Měsíc O mínas
Leden O Januáris (Jenáris)
Únor O Fevruáris
Březen O Mártis
Duben O Aprílis
Květen O Máis
Červen O Júnis
Červenec O Júlis
Srpen O Ávgustos
Září O Septémvris
Říjen O Októvris
Listopad O Noémvris
Prosinec O Dekémvris
Rok To étos
Jaro I ámiksi
Léto To kalokéri
Podzim Fthinópóros
Zima O chimónas
Datum I imeromínia
(dne) 15. července Stis dekapénde Iulíu

Orientace, cestování

Kde? Pú?
Kam? Ja pú?
Odkud? Apo pú?
Jak daleko? Póso makriá?
Zde Edó
Tam Ekí
Tímto  směrem Prós aftí tín katéfthinsi
Vpravo Deksiá
Vlevo Aristerá
Rovně Kat´ efthián
Zpět Píso
(velmi) daleko (polí) makriá
(velmi) blízko (polí) kondá
Kde je…? Pu íne…?
Jak se dostanu do…? Pós tah páo stón…?
Musíte jít (jet)… Prépri na páte…
Jak je to odtud daleko? Afatós íne makriá apo edó?
Je tohle cesta do…? Aftós íne o drómos jat on, tin, to…?
Zahněte doprava (doleva) Strípste deksiá (artisterá)
Jděte rovně. Vraťte se zpět. Pijénete kat´efthían. Jiríste píso.
Město I pólis
Vesnice To chorió
Pohoří To óros
Hora To vunó
Řeka o potamós
Les To dásos
Záliv I kólpos
Ostrov To nisí
Pobřeží I  aktí
Sever O Vorás
Jih O Nótos
Východ I Anatolí
Západ I Disí
Kde dostanu koupit…? Pu boró n´agoráso…?
Ulice, náměstí, budova, dům I odós, (o drómos), i platía, to křído, to spíti
Nábřeží I paraliakí leofóros
Most I jefíra
Křižovatka I diastávrosis
Centrum To kéndro
Park To párko
Průchod I párodos
Zastávka I stási
Strážník O astifílakas
Semafor To fanári
Přechod To pérazma
Muzeum To musío
Obrazárna I pinakóthiki
Kostel I eklísia
Je odtud daleko do centra? Íne makriá apo dó to kéndro?
Musíte jet tramvají (autobusem, trolejbusem, metrem, taxikem) Prépi na páte mé to trám (to leofório, to trollei, ton elektrikó, to taxi)
Kde je nejbližší zastávka tramvaje (autobusu, trolejbusu), stanice metra, stanoviště taxi? Po vrískete i kondinóteri stási tu trám (tu leofóriu, tu trollei), o kondinóteros stathmós tu ilektrikú, i kondinóteri piátsa taxi?

Ubytování

Tábořiště I kastaskínosis
Stan I skiní (ténda)
Kemp To kámbing
Můžeme tu tábořit? Borúme na katasinósume edó?
Kolik se platí na osobu a den? Póso káni tu átomo tín iméra?
Je to pitná voda? Íne pósimo aftó to neró?
Hotel To ksenodochío
Ubytovna To pandochío
Bungalov To bángalou
Ubytovna mládeže O ksénósas neolésas
Pokoj To domátio
Lůžko To kreváti
Recepce, klíč To resepsión, to klidí
Umývárna To lustró
Záchod To apochoritírio
Mám zde objednaný pokoj Écho kratísi domátio edó

První pomoc

Lékař O jatrós
Lékárna To farmakío
Lék To fármako
První pomoc I prótes voíthies
Desinfekce To  andisiptikó
Ruka To chéri
Noha To pódi
Hlava To kecali
Zub To dóndi
Rána To rávma
Bolest O ponos
Teplota To piretó
Nachlazení To kriolójima
Mořská nemoc I naftía
Úpal To enkávma
Úžeh I ilíasi
Zlomenina To kátagma
Zavolejte, prosím, rychle lékaře Fonákste Gregora ton jatró, parakoló
Jsem nemocný Íme árostos
Bolí mě… Me ponái…
Dejte mi prosím něco proti Dóste mi káti katá…, parakaló

Nákupy

Obchod To katástima
Obchodní dům I iperagorá (to super márket)
Mléko To gála
Máslo To vútio
Sýr To tirí
Tvaroh I mizítra
Chleba To psími
Rohlík To psomáki
Cukr I záchari
Sůl To aláti
Salám To salámi
Párek To lukániko
Mýdlo To sapúni
Zubní pasta I odondópasta
Kartáček na zuby I odondó vursta
Kolik to stojí? Poso kostizi aftó?
Chtěl/a bych… Tha íthela
Jenom se dívám Aplá kitó
Berete kreditní karty? Décheste pistotikés?
Drahý Akrivós
Levný Ftinós

Motoristické výrazy

Kde je nejbližší benzinová pumpa (autoopravna) Pu íne kondinótero praktírio venzínis (sinerjíjo aftokiníton)?
Prosím 20 litrů benzínu Íkosi litres venzíni
Můj vůz je poškozený, můžete ho odtáhnout do…? Chálase to aftokínitó mu, tha borúsate na rimulkísete aftó ja…?
Kdy to bude hotovo, prosím? Póte tha iné etiko, parakló?
Kolik to bude stát? Póso tha káni aftó?

 

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Řecku

Hledáte zájezdy do Řecka? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů se zajímavými cenami a různými slevami. Vybírat můžete i dle hodnocení jednotlivých nabídek, k dispozici je řada termínů a cenových hladin, ze kterých si můžete vybrat! Pro nabídku aktuálních zájezdů do Řecka, klikněte sem a pro akční nabídky Last minute pak zase sem.