Poloha Ostrov v souostroví Dodekanésy v Egejském moři
Rozloha 39 km2
Nejvyšší pohoří/hora Prasino, 775 m.n.m.
Počet obyvatel 3000
Hlavní město Patmos
Elektrický proud 220 V
Časový posun + 1 hodina

Patmos je malý ostrov v souostroví Dodekanésy v Egejském moři. Je nejsevernějším ostrovem souostroví. Leží v těsné blízkosti tureckých břehů mezi ostrovy Leros a Ikaria, asi 70 kilometrů od Milétu. Žije tu přibližně tři tisíce obyvatel. Na ostrov Patmos se pohodlně dostanete lodí z Pirea.

Ostrov zabírá plochu o rozloze 39 km2. Celková délka pobřeží dosahuje 65 kilometrů. K nejbližším sousedům Patmosu patří ostrovy Fournoi, Ikaria a o něco vzdálenější Samos.

Patmos je místem s podmanivou svěžestí pobřeží, ale také dávnou minulostí. Své stopy zde zanechalo jak období největší slávy Byzantské říše, tak i události spojené se základními kameny křesťanské víry.

Dnešní podobu dala ostrovu série zemětřesení, jež v dávné minulosti proměnila původně souvislý pruh území, spojující Krétu s dnešním pobřežím asijského kontinentu, v pás ostrovů a malých ostrůvků s velmi proměnlivým reliéfem. Patmos z velké části tvoří řada nízkých pahorků oddělených pozvolna klesajícími údolími. Je však rovněž ostrovem s mnoha stezkami pro pěší, které vedou do míst zcela odlišných. Zde se terén skládá ze strmých skalisek se suchým podnebím a řídkou vegetací.

Krásy ostrova Patmos

Na ostrově Patmos zažijete typicky řeckou nevypočitatelnost krajiny, kde se oblasti s nádhernými výhledy a příjemným klimatem střídají s oblastmi s neústupnou přírodou.

Najdete tu významné starobylé památky, nádhernou přírodu a překrásné slunečné pláže. Ostrov bývá nazýván Egejský Jeruzalém díky své zajímavé historii. Stal se významným poutním místem a řecká ortodoxní církev jej prohlásila svatým. Od roku 1999 je zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

Patmos je jako stvořený pro idylickou letní dovolenou. Najdete zde liduprázdné písčité pláže. Ostrovní městečka jsou zaplněna typicky bílými domky, příjemnými zákoutími, kostelíky rozptýlenými po krajině. Na skále stojí starobylý klášter. Kolem přístavu narazíte na restaurace s čerstvými rybami.

Za jasných dní někdy dohlédnete až na pobřeží dalších kykladských ostrovů nebo na pobřeží Malé Asie.

Na ostrově se nalézá taktéž zajímavý klášter Panagia Kumana.

Lodě, které připlouvají na ostrov, kotví v přístavu Skala. Přístav je hezkým místem s bílými domy a květinovými zahrádkami, rybářskými tavernami, hotely, restauracemi, kavárnami a obchody.

Severně od Skaly se rozprostírá vesnice Kambos, obklopená stromy a zelení. Nedaleko Kambos leží nejlepší pláž na ostrově.

Členité pobřeží ostrova poskytuje velké množství dalších pěkných pláží. Oblíbenými se staly zejména Grikos, Kallikatsou, Psili Amnnos a Diakofti.

Důležitá telefonní čísla na ostrově Patmos

 • Tísňové volání: 112
 • Policie: 100
 • Hasiči: 199
 • První pomoc: 166
 • Lékařská pohotovost: 1016
 • Informace o službě konajících lékárnách a nemocnicích: 1434
 • Centrum pro otravy: 210-779 3777
 • Turistická policie: 171
 • Lesní požáry – hasiči: 191
 • Přístavní policie: 108
 • ELPA – silniční asistence: 10 400

Historie ostrova Patmos

Mimo turistických oblastí při pobřeží má ostrov Patmos co nabídnout i těm, kteří si pobyt nedokáží představit bez návštěvy místních pamětihodností. Stojí zde opravdový skvost v podobě raně středověkého kláštera a Jeskyně Apokalypsy, ve které měl svatý Jan své známé vidění, jež později popsal v Knize Zjevení.

Svatý Jan byl na ostrov vypovězen v roce 95 za vlády císaře Dominita a šířil zde křesťanskou víru.  Ten byl učedníkem Krista a autorem jednoho z evangelií.

Podle bible v této jeskyni ke svatému Janovi promluvil bůh dírou ve skále a nadiktoval mu Apokalypsu, která je od těch dob součástí Nového zákona. Jeskyně se dochovala v nezměněné podobě a můžete tu spatřit i výstupek, kde svatý Jan spával.

U jeskyně byl vybudován klášter Apokalypsy. V roce 1088 nechal byzantský císař Alexios I. Komnonos na Patmosu postavit k poctě svatého Jana mohutný klášter. Brzy po svém založení se stal klášter centrem řeckého učení. Svůj význam si zachoval i za turecké nadvlády. Je tvořen třemi kaplemi, z nichž jedna byla vestavěna do jeskyně. Vznikl v nehostinné pustině s tvrdými životními podmínkami, takže zde neexistovala povinnost platit daň z půdy ani jiné poplatky. Ostrov byl v té době častým terčem pirátských útoků a nájezdů vedených znepřátelenými vládci. Hrozbě nenadálého vpádu nepřátel bylo proto podřízeno i rozvržení vznikajícího kláštera a jeho stavebního slohu. Zpočátku byl dodržován naprostý zákaz vstupu žen, jež byl později zmírněn tak, že se ženy mohly usadit pouze na přesně vymezených územích.

V 15. století byl klášterní komplex opevněn vysokými hradbami s opevněnou vstupní branou. Za branou se nachází arkádové nádvoří ze 17. století. Ve východní části stojí hlavní kostel, postavený v roce 1820. Zajímavé jsou dvě postranní kaple. V jedné se nalézá sarkofág s ostatky zakladatele a v druhé, zasvěcené Panně Marii, byly pod freskami z 18. století objeveny mnohem starší fresky z 12. století. Za kostelem se rozkládá úzký vnitřní dvůr a vstup do jídelny. Rovněž jídelnu zdobí vzácné fresky. V klášterní knihovně je uloženo 900 rukopisů a 13 tisíc vzácných listin.

V sousedství kláštera se nachází hlavní město ostrova Patmos.

Zajímavá místa ostrova Patmos

Patmos však nemá jen památky. Kromě nich proslul také svými písčitými a liduprázdnými plážemi a nádhernou přírodou. Je tedy jako stvořený pro idylickou letní dovolenou.

Nekrásnější pláž Psili Ammos najdete na západě ostrova. Je tvořena pásem písku ohraničeného dunami. Atmosféru dotváří nedaleké hory.

Patmos pokrývá horská krajina, která sem láká vyznavače pěší turistiky. Nejvyšší horu se 775 metry nadmořské výšky spatříte na jihu ostrova.

Zajímavými ostrovními prvky se staly rovněž malé kostelíky a domky námořních kapitánů, jež od sebe dělí vysoké zdi s malými kruhovitými otvory s výhledem na moře.

Členité pobřeží poskytuje mnoho pláží. K oblíbeným plážím patří Grikos, Kallikatsou, Psili Ammos a Diakoft.

Malá městečka jsou plná příjemných zákoutí.