V dobách starověkého Řecka byly Théby (na mapě je najdete pod názvem Thiva) nejvýznamnějším sídlem Bióthie – území ve starém Řecku. Homér nazval Théby „městem se sedmi branami“. V byzantské době bylo město proslaveno svým hedvábím.

Proč jet do Théb

Théby hrály ve starověku významnou roli. Všichni určitě slyšeli o Oidipovi nebo o Pindarovi. Oidipus sem podle legendy přišel, aby zachránil město před Sfingou. Oženil se se svou matkou a poté, co to zjistil, oslepil se a odešel do Athén. Ze starověku se toho zde moc nedochovalo. Veškeré nálezy jsou k vidění v místním archeologickém muzeu.

Jak se do Théb dostat

Do Théb vás přiveze autobus z Athén. Běžné je také autobusové spojení mezi Thébami a některými městy v Boiótii.

Zajímavosti města Théby

Théby jsou dějištěm mnoha mýtických příběhů a legend. Podle legendy se zde narodili Hérakles, Dionýsos, Niobé, Oidipus, Antigona. V legendě bylo město založeno a vybudováno Féničanem Kadmem, který zabil draka, jež ničil místní krajinu.

Riuny dávného města Théby

Riuny dávného města Théby

Podle legendy o Amfiónovi se v Thébách usídlili féničtí přistěhovalci. Amfión svou hrou na lyru skládal bloky kamenů a společně se svým bratrem Zéthem tak rozšířil thébské hradby a vybudoval sedm bran města.

Archeologové objevili šachtové hroby z mykénských dob, které obsahovaly zbraně, slonovinu a tabulky v lineárním písmu B. Lze také spolehlivě dokázat, že Théby byly jedním z prvních řeckých sídel opatřených hradbami.

V antické době patřily Théby k boiótskému spolku, staly se jeho hlavním městem a sídlem vedoucích úředníků nazývaných boiótarchové.

Město prošlo mnoha boji, střídali se zde vládcové, vytvářela se různá spojenectví a nakonec bylo město téměř zničeno. Znovu bylo obnoveno Kassandrem v roce 315 před naším letopočtem, ovšem nikdy už nedosáhlo svého dřívějšího významu.

Mince města Théby

Mince města Théby

V dobách byzantské říše poskytovalo ochranu před vpády barbarů ze severu. Asi v 10. století se město stalo centrem výroby a obchodu s hedvábím. Thébské hedvábí bylo velmi ceněno a vyváželo se do celé Evropy.

Théby byly v roce 1147 vypleněny Normany, ale opět se vzpamatovaly a dosáhly znovu svého ekonomického rozmachu. Ten trval až do pádu byzantské říše. Kvůli bohatství města si Théby vybrala francouzská dynastie de la Roche za své sídlo. V roce 1311 byly Théby ustanoveny za hlavní město krátce existujícího státu, založeného žoldnéři katalánské kompanie.

Až do 19. století bylo město bezvýznamnou obcí a až v dnešní době prožívá období rychlé výstavby. Při ní se příležitostně odkrývají pozůstatky starověkého osídlení. Ve vrstvách mykénského paláce, který se rozkládal uprostřed dnešního městského centra, byla objevena řada významných nálezů. Patří k nim zejména fragmenty freskové výzdoby, babylonské klínopisné válečky a doklady lineárního písma B jak na hliněných tabulkách tak na úlomcích váz.

V okolí paláce se našly zbytky starověkých staveb, zvláště několik mykénských komorových hrobů, mezi nimi jeden s nástěnnými freskami.

Za návštěvu rozhodně stojí thébské muzeum. V jeho síních jsou uloženy exponáty jak z doby mykénské (babylonské klínopisné pečetní válečky, doklady lineárního písma B, malované larnaky, což jsou mykénské hliněné pohřební truhlice z Tánagry) tak i z 1. tisíciletí před naším letopočtem (archaické sochy mladíků – kúroi – z Apollónova posvátného okrsku v lokalitě Ptóon, malované náhrobní stély z Thespis a jiných míst).

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Théby (Thiva)

Zajímala by vás nabídka zájezdů do destinace Théby (Thiva)? Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů či Last minute, které Théby (Thiva) nabízí. Případně se podívejte i na další zájezdy do Řecka, nebudete litovat!