Podle legend a řeckých bájí ostrov kdysi objevily a osídlily múzy. Jako první král na ostrově bývá uváděn Makareos, syn boha slunce Hélia. Makareos měl pět dcer – Mytilenu, Methymnu, Issu, Antissu a Arsinu. Měl i čtyři syny – Dresy, Kydroala, Meandry a Leukippa. Ti všichni dali jména nejvýznamnějším městům na ostrově.

O Lesbu píše ve svých eposech i Homér. Za trójské války na ostrov několikrát zaútočil Achilles.

Trójský kůň

Trójský kůň

Ostrov byl osídlen již v neolitickém období, což potvrzují archeologické vykopávky. V době bronzové tu byla vyspělá civilizace. Místní civilizace se podobá civilizaci trojské a mykénské a je pravděpodobné, že se vzájemně ovlivňovaly.

Kolem roku 1100 před naším letopočtem se na ostrově usídlili řečtí Aiolové, kteří sem přinesli svůj jazyk a kulturu.

V roce 546 před naším letopočtem se ostrov dostal pod nadvládu Peršanů. Za peloponéských válek se zapojil do protestů proti Athénám. V roce 427 před naším letopočtem dobyl ostrov generál Pachis a Lesbos se tak dostal pod nadvládu Athén. Ostrov byl potom střídavě ovládán Athénami a Spartou.

Roku 82 před naším letopočtem dobyl ostrov, za cenu obrovských ztrát, Caesar. Ostrov se stal vyhnanstvím pro mnoho nepohodlných římských občanů, kteří upadli v panovníkovu nemilost. V roce 52 našeho letopočtu navštívil ostrov apoštol Pavel a začal zde šířit křesťanství.

Po rozdělení římského impéria v roce 395 se ostrov stal součástí byzantské říše. Byzantskými panovníky byl však zanedbáván a znovu využíván jako vyhnanství pro nepohodlné občany.

Nájezdy Saracénů, Maurů a Benátčanů byl Lesbos velmi poničen.

Pevnost v Mytilini

Pevnost v Mytilini

V roce 1354 dostal ostrov janovský šlechtic Fracesco Gattelusi a Lesbos začal prosperovat. V hlavním městě dokonce zrenovoval v roce 1373 pevnost. Zemětřesení v roce 1401 však město zničilo a sám Francesco zahynul v troskách paláce. Za vlády jeho synů ostrov několikrát napadli Bulhaři a zcela zničili do té doby prosperující město Kalloni. Mezi Francescovými syny docházelo k neshodám, až Niccolo v roce 1459 svého bratra Dominika zavraždil a ujal se vlády. Ta mu ovšem vydržela pouhé tři roky. Poté ostrov dobyli Turci pod vedením Mohameda II. Obyvatelé se museli vzdát křesťanství a Niccolo Gattellusi byl i s rodinou popraven.

V roce 1912 byl Lesbos od Turků osvobozen.

8. listopadu 1912 byl ostrov připojen k Řecku.

Za 2. světové války se nevyhnul německé okupaci, jež trvala od května 1941 do září 1944.

Dějiny ostrova Lesbos v datech

Kolem roku 3300 př.n.l. První osídlení ostrova
14.- 12. století př.n.l. Za trojské války byl podle Homéra ostrov několikrát dobyt Řeky pod vedení Achilla
10. století př.n.l. Osídlování Aiolskými Řeky. Bylo založeno několik měst, například Mytilini, Méthymnos
7. a 6. století př.n.l. Za vlády Pittaka ostrov hospodářsky a kulturně vzkvétal
546 – 479 př.n.l. Nadvláda Peršanů nad ostrovem
5. století př.n.l. Lesbos byl součástí athénského námořního spolku
405 př.n.l. Ostrov pod spartskou správou
Kolem roku 380 př.n.l. Obnoveno spojení s Athénami. Nadvládu nad ostrovem měli Alexandr Veliký a také Ptolemaios
88 př.n.l. Lesbos pod římskou nadvládou
395 n.l. Lesbos se stal součástí byzantské říše. Nastává postupný úpadek, nájezdy Maurů, Saracénů, Katalánců a Benátčanů
1354 Ostrov dán v léno janovskému šlechtici Francescu Gattelusimu. Nastává budování pevností a všestranný rozkvět ostrova.
1462 Dobytí ostrova Turky a jejich nadvláda po dobu 450 let
1912 – 1913 V balkánských válkách ostrov osvobodili Řekové
1922 Ostrov pod řeckou správou. Lesbos zaplaven nevítanými emigranty z tureckého zdevastovaného Izmiru. Dodnes konflikty s Turky.
  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Řecku

Řecko je skvělá volba pro strávení dovolené a stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do Řecka či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! Stačí kliknout sem a vybrat si :-)