Oblast, kde město Castellaneta leží, byla osídlena již v době bronzové. V roce 550 zde bylo založeno opevněné město. Jeho význam nabýval na významu nejen v rámci regionu Apulie, když se sem začali uchylovat uprchlíci před nájezdy Saracénů. V roce 1064 město dobyli Normani, kteří vyhnali byzantské obyvatele. Ve 13. století vyhlásil Karel z Anjou Castellanetu za královské město.

Castellaneta

Castellaneta

V roce 1860 se město připojilo k sjednocenému italskému království.

Základem hospodářství v okolí města je zemědělství. Pěstuje se tu víno, ovoce, olivy, pšenice a pícniny. Neméně důležitým zdrojem příjmů je turismus. Jména ulic připomínají politiky šedesátých let 20. století, ale i úspěchy v dobývání vesmíru. Ulice jsou pojmenovány po měsíčních útvarech, kosmonautech či kosmických lodích a družicích.

V roce 1895 se tu narodil filmový herec Rodolfo Valentino.

Zajímavosti města Castellaneta

Chiesa di San Nicola

Katedrála sv. Mikuláše (Chiesa di San Nicola) ve městě Castellaneta byla postavena v roce 1220 a v 18. století zcela přestavěna v barokním slohu. Přiléhá k biskupskému paláci.

Chiesa di San Nicola

Chiesa di San Nicola

Obě budovy jsou bohatě umělecky vyzdobeny. Katedrála se pyšní gotickou zvonicí.

Santa Maria della Luce

Kostel sv. Marie z Luce (Santa Maria della Luce) ze 13. století s unikátními freskami je jeden z mála příkladů gotické architektury v oblasti okolo města Castellaneta.

Santa Maria della Luce

Santa Maria della Luce

Gravina di Castellaneta

Skalní rokle Gravina Castellaneta je zajímavé místo, které přitahuje hlavně archeology. Nachází se zde totiž řada jeskyní, které byly osídleny především v minulosti. Některé byly užívány k liturgickým účelům.

Gravina di Castellaneta

Gravina di Castellaneta

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Castellaneta

Dovolená v destinaci Castellaneta? Dobrá volba! Podívejte se na aktuální nabídku zájezdů a nebo na akční Last minute, které jsou nyní k dispozici. Podívejte se i na nabídku zájezdů do Itálie a vyberte si ze všech dostupných možností!