Pohřebiště v Dahšúru a Mejdúmu, ležící několik kilometrů jižně od Sakkáry, jsou nesmírně důležitá.V době 3. a na začátku 4. dynastie zde postavili první opravdové pyramidy. Znamenaly další vývoj od stupňovité pyramidy Džosérovy.

Pyramida v Mejdúm

V Mejdúmu dal faraon Hunej, nástupce Džoséra, postavit stupňovitou pyramidu, podobnou pyramidě v Sakkáře. Jeho syn Snofru ji později zakryl obložením, které stavbě dodalo vzhled opravdové pyramidy. Znamenalo to přechod mezi oběma stavebními formami. Tato změna pravděpodobně také vyjadřovala vývoj v náboženských pojetích té doby. Jestliže stupňovitá pyramida představovala symbolicky schodiště, po kterém může duše krále vystoupit do nebe, mohlo nyní toto stoupání k nebi probíhat po strmých stěnách opravdové pyramidy čistší formy. Zhmotňovala v kameni ochranné paprsky boha Rea, s nímž se králova duše spojila.

Pyramida v Mejdúmu

Pyramida v Mejdúmu

První  opravdu systematický výzkum pyramidy v Mejdúmu provedl anglický egyptolog Flinders Petrie. Jeho vykopávky, prováděné v letech 1888 – 1891, odhalily některé stavby, charakteristické pro pyramidy 4. dynastie. Např. plošinu pro procesí a zádušní chrám. Plošina, orientovaná podle východo-západní osy, končí u zdi, která obklopuje pyramidu. Na východní straně pyramidy se nachází kaple pro obětní dary, jakýsi předchůdce zádušního chrámu. Měla velmi jednoduchou strukturu: dvě síně. Vnitřní byla ozdobena dvěma stélami bez nápisů a měla ústřední oltář. Na severní straně byl vchod do chodby, jež vedla do pohřební komory, poprvé umístěné uvnitř samotné pyramidy.

Výzkumy ukázaly, že pyramida v Mejdúmu se budovala ve třech fázích: nejdříve měla pyramida řadu sedmi plošin na sobě (první fáze). Později zvětšena zvýšením stupňů, kterých bylo pravděpodobně osm. Byly opatřeny novým obložením (2. fáze). Konečně v poslední fázi (3.) v době vlády Snofrua, prvního faraona 4. dynastie, byl prostor mezi stupni zaplněn materiálem a celá stavba byla obložena hladkými vápencovými deskami. Ty jí dodaly vzhled opravdové pyramidy. V té době vznikla také kaple pro obětní dary, umístěná na východní straně pyramidy. Změna, kterou zamýšlel Snofrua, však neměla úspěch, poněvadž vnější obložení pyramidy se sesulo na spodní vrstvy a dodalo stavbě současný podivný tvar komolého jehlanu.

Pyramida v Dahšúru

Snofru nechal postavit ještě další dvě pyramidy v Dahšúru, několik desítek kilometrů od Mejdúmu. První z nich se nazývá „kosočtverečná pyramida“ nebo „jižní pyramida v Dahšúru“.

Pyramida v Dahšúru

Pyramida v Dahšúru

Druhá nese název „severní pyramida v Dahšúru“. Během stavby první pyramidy zpozorovali stavitelé klesání v klenbách vnitřních komor, takže se rozhodli odlehčit statické zatížení změnou sklonu stran. Toto řešení dodalo první pyramidě její podivný kosočtverečný tvar. Až u stavby druhé pyramidy v Dahšúru, severní pyramidy, se stavitelům poprvé podařilo vybudovat dokonalou pyramidu.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Dahšúr a Mejdúm

Máme pro vás aktuální zájezdy do destinace Dahšúr a Mejdúm a nebo další spoustu zájezdů do Egypta. Podívejte se i na aktuální Last minute pro destinaci Dahšúr a Mejdúm a vyberte si tu nejzajímavější nabídku!