Víra je na Krétě, podobně jako v celém Řecku, stále velice živá a přijala do sebe spoustu prvků starého, dnes již dávno zapomenutého, náboženství.

Tam, kde bývaly vrcholové svatyně či posvátné jeskyně, uzdravující prameny či zázračné stromy, stojí dnes často prosté kostelíky, zasvěcené některému z mnoha svatých, kteří jsou zde uctíváni a věří se v jejich zázračnou moc. Spousta poutníků se shromažďuje ve svátky u toho kterého svatého i u vzdálených chrámků, aby poprosili o požehnání při slavnostní bohoslužbě.

Řecký kněz

Řecký kněz

Nové kostelíky se stále staví, většinou proto, že jejich stavitel chce svatým poděkovat za splněnou prosbu nebo jim prokázat svou úctu. Pamětní deska pak vypovídá o dárci, který stavbu financoval, aby se na něj náhodou nezapomnělo. Ty nejmenší kostelíky, které uvidíte u silnic skoro u každé zatáčky, jsou pomníčky na památku dopravní nehody. Proto, pokud na Krétě budete jezdit půjčeným autem, na motorce, kole a nebo půjdete po cestě pěšky, dávejte na sebe prosím pozor.

Víra byla uchovávána v mnoha klášterech, které byly střediskem vzdělanosti, umění a v neposlední řadě centrem odboje postupně proti Arabům, Benátčanům a Turkům. Turci krutě postupovali proti křesťanům a mnoho klášterů bylo vypáleno a jejich vzácné archivy, knihy a ikony nenávratně ztraceny. Dnes jsou některé kláštery obnoveny, ale mnohé zůstaly pusté a v rozvalinách. V době turecké nadvlády však přešlo do majetku klášterů mnoho půdy, protože existovala smlouva mezi otomanskou a řeckokatolickou církví o nedotknutelnosti církevního majetku. Obyvatelé vesnic proto raději, než aby jim vzali půdu turečtí agové, zasvětili své polnosti nějakému svatému a věnovali je klášterům. Zprvu na nich dále pracovali, ale v příštích generacích již byly pod správou kláštera, a tak se stala církev největším vlastníkem půdy na ostrově.

Kostel Iásona a Sosipatra

Kostel Iásona a Sosipatra

Na Krétě měli lidé vždy v minulosti sklon k duchovnímu životu, a snad proto tu žilo v křesťanské minulosti spousta poutníků – svatých mužů i žen, kteří odcházeli do nehostinných oblastí, kde žili v askezi a nepřístupných jeskyních a poustevnách. Na mnoha nepřístupných místech a jeskyních Kréty vybudovali kostelíky a opevněné kláštery, z nichž některé se dochovaly dodnes.

Téměř všichni Kréťané se hlásí k řecké ortodoxní církvi. Kněz této církve (řecky hiereús) chodí oděn do dlouhého černého roucha, na hlavě nosí nápadnou čepici s dýnkem. Má nestříhané dlouhé vlasy a vousy. Často má i rodinu. Ortodoxní kněží se mohou před vysvěcením na kněze oženit. Mniši a mnišky musí být svobodní stejně jako biskupové.

Pro ortodoxní církev je typická výzdoba kostelů, mimo jiné množstvím ikon a nástěnných maleb. Ortodoxní bohoslužba trvá dvě až tři hodiny a je vykonávána podle prastarého rituálu. Je spojena s četnými příchody a odchody, takže se mše mohou zúčastnit na chvíli i turisté, aniž by rušili.

Z teologického hlediska se ortodoxní víra liší v mnoha ohledech od protestantismu či římského katolicismu. Teologickou příčinou církevního rozkolu v roce 1054 byla otázka, zda Duch svatý pochází jen z Otce (pozice ortodoxní) nebo také ze Syna (římskokatolická a protestantská pozice).  Ortodoxní církev navíc neuznává papeže jako hlavu křesťanstva.

Ikony

Ikony

Turistovi, jenž navštíví ortodoxní kostel, je zvlášť nápadná hluboká úcta, kterou věřící prokazují ikonám. Líbají ikonu nikoli jako obraz, ale jako svatou osobu, která prostřednictvím obrazu vstupuje s nimi do duchovního společenství. Ikony představují pro Řeky něco jako bránu do nebes. Malba ikon se řídí přísnou tradicí, například obrácenou perspektivou, symbolikou barev. Ne každý náboženský obraz je tedy autentickou ikonou. Tím se také liší od západních obrazů svatých.

Budete-li se účastnit jakékoli církevní události nebo události, která má co dělat s náboženstvím, chovejte se slušně a s úctou. Nezapomeňte, že jste v Řecku jen návštěvník, a proto respektujte víru a tradice místních, pro které je jejich náboženství opravdu velice důležitou součástí života, což je pro většinu z nás problém vůbec pochopit. Slušným a ohleduplným chováním prostě nikdy nic nezkazíte.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Řecku

Řecko je skvělá volba pro strávení dovolené a stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do Řecka či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! Stačí kliknout sem a vybrat si :-)