Pozůstatky dávného lidského osídlení nacházíme na Krétě prakticky na každém kroku.

První nálezy se datují do neolitu, 6000 let před naším letopočtem. Předpokládá se, že tehdejší obyvatelé přišli z Afriky.

3000 let před naším letopočtem se začala rozvíjet známá mínojská civilizace doby bronzové, od níž se odvíjí celá budoucí evropská kultura a kterou rozdělujeme do několika etap:

 • předpalácové období (2800 – 1900 před naším letopočtem)
 • období starých paláců (1900 – 1700 před naším letopočtem)
 • období nových paláců (1700 – 1400 před naším letopočtem)
 • pozdně minojské období (1400 – 1100 před naším letopočtem)
 • dórské období (1100 – 67 před naším letopočtem) – na Krétu dorazily řecké dórské kmeny a po celém ostrově začaly vznikat městské státy.

Roku 67 před naším letopočtem dobyli Krétu Římané a v tomto takzvaném řecko-římském období byla Kréta stále významnou obchodní a kulturní křižovatkou. Začíná se zde rozšiřovat křesťanství, ostrov navštěvuje apoštol Pavel.

Výzdoba paláce

Výzdoba paláce v Knossu

Roku 330 našeho letopočtu se Kréta stává součástí velké Byzantské říše. Nehraje již významnou roli jako v minulosti, její obyvatelé plně přijali křesťanství.

Arabská nadvláda ve Středomoří však způsobovala spoustu problémů. Roku 828 Krétu dobyla velká skupina pirátů, arabských Saracénů, pocházejících z Kordoby ve Španělsku. Piráti hledali místo, kde by se mohli usadit a v bezpečí shromažďovat svou kořist.

Až do roku 961 žila Kréta v naprosté izolaci od ostatního světa. Tohoto roku byla po velkých bitvách znovu připojena k Byzantské říši.

Festos

Pozůstatky paláců města Festos

Roku 1204 křižáci vážně narušili Byzantskou říši, která se ve skutečnosti rozpadla. Krétu roku 1206 ovládl janovský pirát Eriko Peskatore. Ostrov se stal válečným polem mezi Janovany a Benátčany. Benátčané roku 1211 zvítězili a ovládli Krétu až do roku 1669, kdy ji celou obsadili Turci.

Turecká nadvláda trvala až do roku 1898, kdy po mnoha povstáních a nelítostných bojích Kréta získala svobodu. Stala se samostatným státem a teprve roku 1912 se spojila s Řeckem.

Ještě jednou Kréta trpěla a hrdě vzdorovala. Roku 1940 ji obsadilo nacistické Německo, aby na ní vybudovalo základnu pro dobytí Afriky. Okupace, která za sebou nechala spoustu obětí, skončila roku 1945.

Dějiny Kréty v datech

10 milionů let Kréta se odtrhla od pevniny a stala se ostrovem
6. tisíciletí př.n.l Předpalácové období. Druhá vlna osadníků z Malé Asie s sebou přinesla znalost zpracování mědi a bronzu
2000 – 1700 př.n.l. Období prvních paláců. Hospodářský rozmach vytvořil předpoklady vzniku palácové kultury. Obchodní styky Kréty sahaly od Lipanských ostrovů přes Egypt až do Mezopotámie. Všude vznikaly kultovní okrsky a na ně navazující městská sídla. Kromě toho existovala řada venkovských sídel nazývaných vily a vesnice daleko od paláců.
1700 – 1450 př.n.l. Období druhých paláců. Vrchol rozkvětu mínojské civilizace nastal po přírodní katastrofě, po níž byly postaveny ještě skvostnější paláce, současně se vyvíjí takzvané lineární pásmo A.
Asi 1450 př.n.l. Zánik mínojské říše po výbuchu sopky na ostrově Théra (dnešní Santorini)
1400 – 1100 Popalácové období. Kréta se ocitla pod mykénským vlivem, aniž by však byly vytvořeny nové centralistické struktury.
9. století př.n.l. Příchod řeckých Dórů, vytvoření nových městských států (polis), které zde nenabyly většího významu.
67 př.n.l. Římané dobyli Krétu a z Górtisu (latinsky Gortyna) učinili hlavní město provincie Cyrenaika.
59 Apoštol Pavel navštívil Krétu a ustanovil zde svého žáka a průvodce Tita prvním krétským biskupem.
395 Kréta se stala součástí Byzantské říše. V následujících stoletích byly na četných místech postaveny nádherné baziliky.
326 – 843 Byzanc byla v tomto období zmítána obrazoboreckým hnutím (ikonoklasismus). Spor o otázku, zda je uctívání ikon milé bohu, přerostl v občanskou válku, jež skončila vítězstvím strany „přátel obrazů“.
824 Saracéni (v byzantských pramenech tak byli označováni Arabové) dobyli Krétu.
961 Byzanc, zásluhou vítězství generála Nikophóra nad Araby, získala zpět Krétu.
1204 Čtvrtá křížová výprava nebojovala proti Turkům, ale pod vedením Benátčanů se obrátila proti Cařihradu (Konstantinopoli). Kréta připadla Benátčanům, kteří ji nazvali Candida. Kréťané v následujících staletích proti cizí nadvládě několikrát povstali.
1453 Cařihrad (Konstantinopol) padl do rukou Turkům. V roce 1522 se Turci zmocnili i ostrova Rhodos. Mnozí zámožní obchodníci, umělci a učenci emigrovali z tehdy Nového hlavního města turecké říše (Istanbulu) na dosud křesťanskou Krétu.
1645 Turci dobyli město Chaniá.
1646 Turci se zmocnili i Rhothimnonu.
1669 Po dobytí Iráklionu se Turci stali novými pány ostrova.
1821 -1829 Během řeckého národně-osvobozeneckého boje proti Turkům došlo na Krétě k několika povstáním. Drinopolským mírem se Osmanská říše zavázala uznat nezávislost Řecka. Království však zahrnovalo pouze pevninskou část a Kyklady – Kréta zůstala Osmanům.
1898 Na nátlak velmocí se Turci z Kréty stáhli. Ostrov získal autonomii.
1908 Krétské národní shromáždění proklamovalo připojení ostrova k Řecku.
1913 Kréta se stala také státoprávně částí řeckého státu.
1922 – 1923 Řecký pokus o dobytí části Turecka (1919 -1922 řecko-turecká válka) skončil katastrofou. Důsledkem bylo masové přesidlování obyvatel. Krétu bylo donuceno opustit na 22 tisíc Turků a na ostrov se přesunulo 34 tisíc Řeků z Malé Asie.
20. května 1941 Němečtí výsadkáři seskočili u Máleme. Následovaly těžké boje s velkými ztrátami.
1945 Po odchodu německých jednotek strádala Kréta vleklou řeckou občanskou válkou, jež skončila až roku 1949.
1967 – 1974 Období vojenské diktatury v Řecku.
1971 Iráklion se stal po Chaníi hlavním městem ostrova.
1974 Založení Krétské univerzity. Po obnovení demokracie se ve všelidovém hlasování vyslovilo 70% všech Řeků, na Krétě dokonce 91% obyvatel, pro zrušení monarchie. Král Konstantin II. odešel do exilu. Vlády se ujala konzervativní strana Néa Dimokratía.
1977 Založena vysoká škola technická v Iráklionu.
1981 Řecko se stalo plnoprávným členem Evropského společenství. Socialistická strana PASOK, kterou vedl Andrea Papandréu, zvítězila v parlamentních volbách a sestavila novou vládu – u moci setrvala do roku 1985. V letech 1985 – 1990 byl v úřadu prezidenta Kréťan Christos Sartzetakis.
1994 Řecko se poprvé účastnilo mistrovství světa v kopané.
1996 Předsedou vlády se stal Kostas Simitis ze strany PASOK.
2002 Namísto drachmy bylo zavedeno jako měna euro.
2004 Řecko hostilo letní olympijské hry.
 • Hodnocení uživatelů

 • Hodnocení: 0 hvězdy
  0 / 5 (0 )
 • 0%
 • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Řecku

Chcete-li koupit dovolenou do Řecka, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Řecka a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Řecku je bezva!