Fauna na Korfu

Velká zvířata se na ostrově nevyskytují. K největším savcům patří liška, zajíc, ježek, kuna a lasička. Ve starověku zde zřejmě žili také jeleni. Některé zdroje hovoří o výskytu šakala. Řídký výskyt větších zvířat je dán především nedostatkem vhodného životního prostředí. Ve větší míře jsou zastoupeni ptáci, obojživelníci, plazi a hmyz.

Delfíni na Korfu

Delfíni na Korfu

Na Korfu žije velké množství vodních ptáků. K jejich pozorování jsou nejvhodnější oblasti na jihu okolo jezera Korissión a u mysu Alikés. Pokud budete  připlouvat lodí, tak vás již z dálky přivítají velcí rackové. Draví ptáci jsou zde zastoupeni kánětem a sokolem. Na poloostrově Kanóni má sídlo organizace na ochranu zvířat na Korfu, která udržuje také voliéry se zraněnými dravými ptáky.

Z dalších druhů ptáků je většina známá i u nás. Jsou to například žluva, dudek, starka, sojka, sýček, strnad, slavík, stehlík, červenka, všudypřítomný vrabec, několik druhů vlaštovek.

Ještěrka na Korfu

Ještěrka na Korfu

Snad nejoblíbenějšími zástupci živočichů jsou želvy. Na Korfu se vyskytují tři druhy – želva řecká, želva bahenní a ve vodě žijící želva kaspická. V porovnání s pevninou je jejich výskyt na ostrově daleko řidší, což je dáno jednak častými střety s automobily a také bezohlednými turisty, kteří si je odvážejí domů jako upomínku na svou dovolenou. Takovou ubohost prosím opravdu nedělejte, pro zvíře je to stres, který často nepřežije.

Daleko četnější je výskyt ještěrek. V blízkosti lidských obydlí se zdržuje především ještěrka Algyroides moreotikus, kterou rozeznáte podle červeného hřbetu a modrého krku. K dalším menším druhům patří zelená ještěrka travní. Z větších druhů jsou to pak ještěrka třípruhá a zelená.

Exotičtějšími zástupci ještěrek jsou Agama hardun (Agama stelio), jejichž příbuzní žijí především na teplejších kontinentech a Gekon hrbolkatý, který člověka často navštěvuje v jeho obydlí a zbavuje jej obtížného hmyzu – je neškodný, neubližujte jim, pomáhají redukovat množství hmyzu a tedy i otravných komárů. Rozhodně se nemusíte bát, že by na vás třeba v noci vlezli, bojí se vás totiž mnohem více než vy jich.

Také hadi jsou na ostrově zastoupeni několika druhy, avšak setkání s nimi jsou vzhledem k jejich plachosti velmi vzácná. Z jedovatých hadů zde žije zmije růžkatá a šírohlavec ještěrčí, z užovek štíhlovka najáda a kaspická. Poněkud zvláštním hádkem, jenž se podobá spíše velkému červu, a s nímž se setkáváme především na silnicích, je slepák. V blízkosti vody a ve vlhčích oblastech žijí četné druhy žab.

Želva

Želva

Ze zástupců hmyzí říše vás upoutají motýli, vyskytující se především na loukách a ve vlhčích oblastech. Mezi ně patří několik druhů otakárků, modrásci, bělásci a další. Za horkých letních dnů se ve zvukové kulise neodbytně hlásí cikády. K nejnepříjemnějšímu hmyzu patří především komáři, jichž se na ostrově díky relativně vlhkému podnebí vyskytuje bezpočet.

Při koupání v moře je třeba dávat si pozor na některé mořské živočichy (mořští ježci a žahavé medúzy). Při potápění u skalisek se setkáte s množstvím malých ryb, krabů, hvězdic a možná také s malými chobotničkami a sépiemi.

Flóra ostrova Korfu

Na ostrově Korfu se seznámíte s olivovými háji, mokřadními loukami, tvrdolistými  křovinami, či spoře porostlými úbočími hory Pantokrátor.

V minulosti byla velká část ostrova porostlá lesem. Ve kterém období byl původní porost vykácen není známo. Nejasné však zůstává jeho druhové složení. Dodnes se zachovaly na severních úbočích Pantokrátoru řídké porosty dubu (Quercus macrolepis), který dříve společně s jalovcem, cypřišem a borovicí halepskou tvořil lesy ve vyšších polohách hor ostrova.

Olivový háj

Olivový háj

Na jihu zůstala zachována také část lesa na hoře Agios Matthéos, složená z dubů (Quercus coccifera), pistáciovníků (Pistacia lentiscus), vřesovců stromových (Erica aborea), planik (Arbutus unedo), cistů (Cistus) a sépií (Phlomis). Zavlečeny sem byly také cypřiše a olivovníky.

Po celém ostrově jsou samozřejmě rozšířeny olivovníky (Olea europia). V jejich společenství roste celá řada jiných  rostlin.  Výskyt je závislý na stupni obhospodařování olivovníků, použití herbicidů a spásání domácími zvířaty. Vedle velké řady zemních orchidejí zde rostou například Asphodellus austivus, sasanka (Anemóně hortensis), pryskyřičník (Ranunculus muricatus), čemeřice (Helleborus cyclophyllus), áron (Arumialicum), Tordylium papulum, Cerinthe maior, Paruentucellia visosa a Centarium maritimum.

Druhým nejrozšířenějším druhem vegetace jsou tvrdolisté křoviny, složené většinou z dubů (Q. coccifera), planik a vřesovců.  Tyto porosty dosahují výšky 2 metrů, vzácněji pak až 4 metrů. K těmto základním druhům se řadí  přirozeně také množství jiných rostlin, které pro přesnější rozlišení řadíme podle barvy květů.

Bílé a bělavé květy sluší oleandru (Medium oleander), olivovníku, trnce (Primus spinosa), cistům (Cistu Salvifolius a monspeliensis), myrtě (Myrtus communis), růži (Rosa sempevirens), skalníku (Coneaster intergerrimus), plaménkům (Clematis flammula a vitalba), kalině (Viburnum tinus), hlohu (Crateagusmonogyna) a zimolezu (Lonicera implesa).

Žlutě kvetou: vítečník (Spartirum junceum), tolice (Medicíno arborea), čičorka (Coronilla valentina), zimolez (Lonicera caprifolilum), kručinka (Genista acanthocada),Calitocome infesta a villosa, úročník (Anthylis hermanniae), Paliurus spina-christi, sápa (Phlomis fruticosa) a vavřín (Lauru nobilis).

Orchidej

Orchidej

Červená patří: cistu (Cistus incantus), pistácii (Pistacia lentiscus a terebinthus), zmarlice (Cercis siliquastrum) a růži (Rosa  canina).

Modře vykvétá plamínek (Klematis viticella) a fialově šalvěj (Salvia triloba).

Tyto porosty tvrdolistých křovin jsou tak husté a trnité, že je téměř nemožné jimi proniknout. Většina pěkných květin však roste na jejich okrajích, kde je větší množství vláhy.

K pokladům Korfu přísluší na 50 druhů zemních orchidejí, z nichž 20 se vyskytuje po celém ostrově. Přestože žádné z nich nejsou endemické, upoutají naši pozornost a to především svým množstvím. Nejhojněji se vyskytují v olivových hájích a na vlhčích loukách. K nejvíce rozšířeným druhům patří tořiče (Ophryx), zemní orchideje rodu serapias, vstavače (Orchis).Vyskytují se hojně také na úbočích Pantokrátoru stejně jako Arceras anthrolpophrum, jejíž výskyt je nejhojnější na celém území Řecka. Nejvhodnější čas k pozorování orchidejí spadá do začátku dubna až do poloviny května, kdy je většina v květu.

Ochrana přírody na Korfu

S úbytkem přirozených životních prostor na Korfu je ohrožen celý křehký ekosystém, v němž stále více rostlin a zvířat ztrácí své odvěké místo. Vývoj se samozřejmě zastavit nedá, možné je však změnit náš postoj k přírodě a její ochraně. Je smutné, že samotní ostrované si s ochranou vlastního životního prostředí hlavu nelámou. Ještě smutnější je však chování některých turistů.

Chovejte se proto k přírodě hezky, je to právě příroda, která nám umožňuje na této planetě žít a přežít. Nebuďme proto hloupí a snažme se ji chránit.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Řecku

Chcete-li koupit dovolenou do Řecka, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Řecka a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Řecku je bezva!