Poloha Ostrov v Saronském zálivu
Počet obyvatel 20 tisíc
Hlavní město Aigina
Elektrický proud 220 V
Časový posun + 1 hodina

Ostrov Aegina leží v Saronském zálivu jižně od Athén. Stal se výletním místem obyvatel hlavního řeckého města. Žije zde přibližně 20 tisíc lidí.

Obyvatelé ostrova byli úspěšní obchodníci a zdatní mořeplavci. Plavili se na všech mořských cestách od východního Středomoří až po Černé moře.

V 8. století před naším letopočtem razili první stříbrné mince – chelony. Ty se spolu s jejich mírami a závažím rozšířily do celého Středomoří a platily až do římské doby.

Ostrov Aegina zpočátku úspěšně soupeřil s Athénami, avšak byl poražen a od roku 390 před naším letopočtem jsou o něm v dějinách jen útržkovité zmínky.

Důležité kontakty na ostrově Aegina

 • Tísňové volání: 112
 • Policie: 100
 • Hasiči: 199
 • První pomoc: 166
 • Lékařská pohotovost: 1016
 • Informace o službě konajících lékárnách a nemocnicích: 1434
 • Centrum pro otravy: 210-779 3777
 • Turistická policie: 171
 • Lesní požáry – hasiči: 191
 • Přístavní policie: 108
 • ELPA – silniční asistence: 10 400

Historie ostrova Aegina

Počátky dějin Aeginy nejsou příliš zřetelné. Je však jisté, že ostrov byl velmi brzy osídlen Peloponésany. Stalo se tak již v mladší době kamenné.

Potom přišli na ostrov Egejci, příbuzní Kréťanů. Následovali je Achajci a Iónové. Když na ostrov zavítali Dórové, byl obydlen thesalijskými Myrmidony.

Město zaznamenalo největší rozkvět v archaickém období jako obchodní sídlo se silným vlivem ve východním Středomoří.

Od konce 7. století před naším letopočtem soupeřila Aegina s Athénami.

V 5. století před naším letopočtem byla přinucena vstoupit do athénského námořního spolku.

V roce 431 před naším letopočtem byli původní obyvatelé vysídleni a nahrazeni athénskými osadníky.

Původní název ostrova byl Oinone. Své nynější jméno dostal ostrov podle Aeginy, dcery říčního boha Aeola. Zamiloval se do ní nejvyšší bůh Zeus a unesl ji z Biotie na ostrov Oinone. Tam mu porodila syna Aiaka, pozdějšího soudce v podsvětí. Zeus měl Aiaka velmi rád. Aby měl víc poddaných, proměnil všechny mravence v lidi, a tak vznikl thesalijský lid Mirmidonů. Jeho nejproslulejším králem byl Achilleus, vnuk Aiakův a syn Péleův.