Spoleto je jedno z nejstarších měst Umbrie. Osídlení bylo doloženo již v prehistorické době. Dochovaly se zbytky umbrijského opevnění z 6. století před naším letopočtem. Nejpůsobivějšími svědky římské přítomnosti (kolonie Spoletium) jsou amfiteátr a Drusův oblouk.

V langobardském středověku bylo Spoleto vévodstvím, o které mezi sebou urputně bojovali císaři a papežové. Štaufský císař Friedrich Barbarossa nechal město a dóm kvůli neplacení tributu vyplenit, později se však s měšťany smířil. Nakonec Spoleto na staletí připadlo pod vládu papežů.

Spoleto

Spoleto

Římští architekti zde navrhli mnohé stavby. Dnes žije ve městě přibližně  38 tisíc obyvatel.

Na přelomu června a července se do města sjíždějí prominenti, aby se zúčastnili festivalu hudby, literatury a umění, který v roce 1958 založil Giancarlo Menotti pod názvem „Festival dei Due Mondi“. Má vytvářet jakýsi umělecký most mezi Evropou a USA.

Další zajímavou událostí je „Spoleto-cinema“ a „Spoletoscienza“ s veřejnými vědeckými diskusemi.

Zajímavosti města Spoleto

Arco di Druso (Drusův oblouk)

Římský senát ve městě Spoleto roku 23 rozhodl vybudovat majestátný vchod na forum (dnes Piazza del Mercato) na počest vojevůdců Drusa a Germanica. Nazvali jej Arco di Druso (Drusův oblouk).

Arco di Druso (Drusův oblouk)

Arco di Druso (Drusův oblouk)

Duomo Santa Maria Assunta

Už samotné průčelí románského kostela Duomo Santa Maria Assunta s osmi okenními růžicemi obrácenými k náměstí je úchvatné. Velká trojlodní síň dómu, vybudovaného ve městě Spoleto na konci 12. století poté, co předchozí stavbu zničil císař Fridrich Barbarossa, působí světle a prostorně. Bohatá sochařská výzdoba se soustřeďuje na chóru a v bočních kaplích.

Duomo Santa Maria Assunta

Duomo Santa Maria Assunta

„Korunování Panny Marie“ – součást mariánského cyklu, jímž florentský umělec Filippo Lippi vyzdobil presbytář – je považována za nejcennější fresku ve Spoletu. Modré nebeské dálavy nad umbrijskými kopci zaplňují andělé a světci.

Z dalších významných děl stojí za zmínku románský monumentální krucifix namalovaný na pergamenu od Alberta Sorzii, byzantský obraz Panny Marie v kapli dell´Icone, který roku 1185 daroval městu císař Barbarossa, dále Pintiricchiovy fresky v kapli di Vescovo Constantino Eroli. V kapli delle Rolequie si prohlédněte vlastnoruční kousek dopisu sv. Františka.

Ponte delle Tori

Přes hlubokou propast řeky Tessino se k pevnosti Rocca u města Spoleto klene deset římsky působících mostních oblouků mostu Ponte delle Tori. Avšak tento 80 metrů vysoký akvadukt vznikl teprve ve 13. nebo 14. století. Most je dodnes přístupný.

Ponte delle Tori

Ponte delle Tori

Rocca

Papežskou pevnost Rocca nechal na konci 14. století ve městě Spoleto založit kardinálský legát Albomoz. Kolem roku 1500 se na krátkou dobu stala sídlem Lukrecie z rodu Borgiů, vévodkyně ze Spoleta a dcery papeže Alexandra VI. Pevnost byla jedním z nejdůležitějších vojenských opěrných bodů církevního státu, která roku 1860 ve válce o sjednocení vzdorovala mnoha útokům. Poté se stala vězením.

Pevnost Rocca nad městem Spoleto

Pevnost Rocca nad městem Spoleto

Již několik let je v rekonstrukci – má zde být zřízeno muzeum. Na nádvoří se bude hrávat divadlo.

San Gregorio Maggiore

Šerý románský kostel San Gregorio Maggiore pochází z 11. století a pyšní se antickými sloupy. Zakladatelkou prvního kostela města Spoleto ze 4. století byla podle tradice jistá Abbondanzia, jež sem z amfiteátru přenesla mrtvolu biskupa Řehoře.

San Gregorio Maggiore

San Gregorio Maggiore

Prohlédnout si můžete pět antických sarkofágů a krásnou mozaikovou podlahu.

San Pietro in Valle

Kostel sv. Petra (San Pietro in Valle), ležící mimo město u antické silnice Via Flaminius, byl zřejmě prvním biskupským kostelem města Spoleto.

San Pietro in Valle

San Pietro in Valle

Dnešní stavbu z 12. století zdobí fasáda se zajímavými mramorovými reliéfy (představují příměry člověka a zvířat) a v interiéru pak velká freska Krista Vševládce.

Sant´Ansano a krypta Sant´Isacco

Kostel Sant´Ansano s kryptou Sant´Isacco ve městě Spoleto je architektonická rarita. Dnešní kostel vznikl v 18. století, krypta ve století jedenáctém. Rozpoznatelné jsou ještě zbytky římského chrámu z 1. století (pahýl sloupu na fasádě, schody do krypty) a rovněž zdivo v kryptě raně křesťanské stavby.

Kostel Sant´Ansano

Kostel Sant´Ansano

Museo Archeologico e Teatro Romano

Pěkně uspořádaná sbírka muzea Museo Archeologico e Teatro Romano u malého římského amfiteátru města Spoleto představuje mimo jiné římské portrétní hlavy a kamenné tabulky s předkřesťanským zákoníkem „Lex Spoletina“, jenž chránil i posvátný háj na Montelucu.

Museo Archeologico e Teatro Romano

Museo Archeologico e Teatro Romano

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Spoleto

Klikněte pro zobrazení nabídky Spoleto: zájezdy nebo Spoleto: Last minute a vyberte si tu nejzajímavější dovolenou v destinaci Spoleto!