Myslím, že cestujeme, abychom hledali a vracíme se domů, abychom tam našli sami sebe.