Začátky vietnamské civilizace se datují mezi lety 2000 a 1400 př.n.l. a jsou spojovány s neolitem, dobou bronzovou a kulturou Phung-nguyen, která sídlila v oblasti provincie Vinh Phu současného Vietnamu.

Za zakladatele prvního vietnamského státu Vietnamci považují dynastii Hồng Bàng. Roku 111 př.n.l. Byly původní kmeny sjednoceny s čínskou říší pod nadvládou dynastie Chan. Tisícileté období čínské nadvlády nad územím Vietnamu trvalo do r. 938, kdy legendární vojevůdce Ngo Quyen zvítězil taktickým bojem nad čínskou armádou v bitvě na řece Bach Dang.

Vojevůdce Ngo Quyen Vojevůdce Ngo Quyen

© https://khaitam.wordpress.com

Následovalo skoro 900 let nezávislosti, která však byla neustále ohrožována nájezdy Číňanů. Aby si uchoval svou nezávislost, musel Vietnam nakonec přistoupit na jakýsi vazalský vztah k Číně, kdy svému mocnému sousedovi každoročně odváděl dávky. Přesto se jim postupně podařilo rozšířit své panství směrem na jih – až k deltě řeky Mekong (v boji s Čampy a Khméry). Na období nezávislosti se pohlíží jako na etapu kulturního a hospodářského rozkvětu. Rozšíření země stát oslabilo, protože docházelo k vnitřním mocenským soubojům mezi aristokraty. Na konci 18. století dokázali zemi sjednotit rolníci – ovšem pouze na krátko, protože nebyli schopni obrovskou moc udržet. Vlády nad celým územím se ujal rod Nguyen, který si jako sídlo vybral město Hué.

Ani Vietnam se ale nedokázal ubránit příchodu kolonialistů. Od poloviny 19. století se o Vietnam pokoušela Francie a v roce 1884 převzala správu nad celým vietnamským územím. Následné koloniální období ukončila až druhá světová válka, během níž byl Vietnam okupován Japonskem. Po válce se jako jedinou životaschopnou mocenskou silou stala komunistická strana v čele s Ho Či Minem. Na podzim roku 1945 byla v Hanoji vyhlášena nezávislost Vietnamu, ale již za několik měsíců se do země vrátili Francouzi. To si samozřejmě Vietnamci nenechali líbit, a tak začala dlouhá válka, která skončila až bitvou u Điện Biên Phủ r. 1954 porážkou Francie. Ještě téhož roku byla uzavřena mírová dohoda v Ženevě. Důsledkem bylo rozdělení Vietnamu na dvě části: severní Ho Chi Minhova, ovládaná komunisty – Vietnamská demokratická republika a jižní Vietnamská republikapod vládou Ngo Dinh Diema (s podporou USA).

Ho Chi Minh Ho Chi Minh

© FixQuotes.com, www.fixquotes.com

Mezi severem a jihem záhy došlo k ozbrojenému konfliktu (známá válka ve Vietnamu), kterého se účastnily i velmoci studené války – na straně jihu USA, severu pomáhal Sovětský svaz a Čína. Pro USA to nebyla válka dobyvačná, snažili se zabránit šíření komunismu v bývalé Indočíně. Zpočátku působili Američané jako poradci, ale postupně se jejich počet ve Vietnamu zvyšoval (až na 500 000). USA oficiálně vstoupili do ozbrojeného konfliktu se severem po incidentu v Tonkinském zálivu. Válka byla vleklá a obtížná, kromě řádných jednotek severu dělali Američanům starosti jihovietnamští partyzáni – Viet Cong (prodloužená ruka severovietnamských komunistů). Američané používali ve Vietnamu velké množství toxických defoliantů, které měli usnadnit přehled o pohybu partyzánů a jejich zásobovacích jednotek v džungli. Ovšem následky zamoření toxickými látkami si nesou lidé (a s nimi samozřejmě vše živé) až dodnes.

Zvrat ve vietnamské válce představovala operace TET – v lednu 1968 obklíčili pravidelná severovietnamská armáda a Viet Cong základnu USMC a SF v Khe Sanh, jenže to byl pouze zastírací manévr. Skutečná operace přišla až o několik dní později, kdy severovietnamská armáda a Viet Cong zaútočili na většinu důležitých měst na jihu. Do dvou týdnů se podařilo všechny útoky odvrátit, nejdéle se bojovalo v Saigonu a Hué. Nicméně operace TET byla příčinou stahování amerického vojska z Vietnamu – vláda USA již nechtěla investovat do „nekonečné války“ s velkým počtem padlých a raněných – to vše s nejistým koncem.

Válka ve Vietnamu

Válka ve Vietnamu

V lednu 1973 byla podepsána Pařížská dohoda o ukončení války, ale ve Vietnamu se bojovalo dál, pouze bez účasti USA a dalších spojenců. Boje skončily až v dubnu 1975, kdy si komunisté Jižní Vietnam konečně podrobili. Vietnamská armáda poté svedla vítězné boje s Číňany o sporná pohraniční území. Vietnam pak plynule navázal válku s Kambodžou, kterou ukončila až dohoda v r. 1989. V 90. letech přistoupil Vietnam k hospodářským a ekonomickým reformám, započala ekonomická integrace, obnovil se diplomatický styk s USA.

Ho Chi Minovo město (Saigon)

Dnešní moderní Ho Chi Minovo město (Saigon)

Přestože Vietnamu někteří prorokují budoucnost „asijského tygra“, je v zemi zatím celá řada závažných problémů – od korupce a nedokonalou legislativu přes nízkou efektivitu výroby až po plýtvání přírodními zdroji či špatné hospodaření státních podniků. Vietnam se tak dosud řadí mezi rozvojové země.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Vietnamu

Vietnam je skvělá volba pro strávení dovolené a stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do Vietnamu či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! Stačí kliknout sem a vybrat si :-)