Vízum do Turecka

Mezi ČR a TR je uplatňována od roku 1991 bezvízová dohoda pro diplomatické a služební pasy ČR a pro diplomatické, služební a zvláštní pasy TR. Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecka za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů. Občané ČR cestující do Turecké republiky, musí mít platný cestovní doklad, jehož doba platnosti je minimálně 150 dní od příjezdu do země (toto ustanovení je platné od 1.1.2015), respektive dobu platnosti uděleného víza.

Jednoduše řečeno tedy do Turecka můžete jet jen s cestovním pasem, jehož platnost je alespoň 150 dní od data vstupu do země. Občanský průkaz vám tedy stačit nebude.

Od 1. 2. 2012 si čeští občané cestující do Turecka za účelem turistiky rovněž mohou před vypršením „bezvízových“ 90 dnů požádat u úřadu guvernéra provincie, ve které se nacházejí, o vystavení povolení k pobytu až na dalších 180 dnů. Detailní informace podmínek k podání žádosti poskytne místně příslušné oddělení turecké cizinecké policie.

Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky za jiným účelem než turistickým, si nadále musí k cestám do Turecké republiky obstarat vízum.

Českým občanům, cestujícím přes Turecko do Sýrie a Íránu, se doporučuje, aby si víza těchto zemí obstarali již v Praze, neboť zastupitelské úřady Sýrie a Íránu v Turecku víza obvykle odmítají vystavit.

Cesta do Turecka s motorovým vozidlem

Při cestě motorovým vozidlem je vždy vozidlo zapsáno, na hraničním přechodu, tureckými celními orgány do pasu majitele vozu. V případě, že řidič není osobou uvedenou v technickém průkazu jako majitel, vyžadují turecké celní orgány předložení plné moci podepsané majitelem, opravňující tuto osobu vozidlo používat.

Důrazně se doporučuje, aby řidič vozidla při vjezdu do Turecka trval na zapsání vozidla do svého cestovního pasu a předešel tak případným obtížím při opouštění země. Do cestovního pasu je rovněž zanesen termín, dokdy má být vozidlo vyvezeno zpět. Toto povolení je vydáváno maximálně na dobu 180 dnů. Osobní automobil může opustit území Turecka pouze s řidičem, který má vozidlo zapsané v cestovním pase. Osobě, v jejímž cestovním pase je vozidlo zapsáno, je zabráněno opustit Turecko bez tohoto vozidla nebo bez předložení potvrzení, že vozidlo bylo v zemi přihlášeno, popřípadě uloženo do celního skladu.

V případě cesty motorovým vozidlem je nezbytné předložit následující dokumenty:

1. Technický průkaz vozidla
2. Mezinárodní řidičský průkaz – Turecko uznává pouze Mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu z 19.9.1949
3. Doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí (takzvaná zelená karta).

Pokud řidič zelenou kartu nevlastní, lze uzavřít pojištění na tureckých hranicích.

Omezení pro dovoz a vývoz zboží a cenností z/do Turecka

Při celním odbavení, na příjezdu do země, mohou být v pasu vyznačeny všechny cennější předměty, například fotoaparáty, notebooky, za účelem kontroly při výjezdu. Ostré náboje a zbraně nesmějí být dovezeny bez zvláštního povolení.

V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či ze země EU do Turecka, lze v hotovosti dovézt nebo vyvézt maximálně 10 000,- EUR či ekvivalent této částky. Pokud se bude jednat o cestu z Turecka do třetí země či ze třetí země do Turecka, platí maximální limit hotovosti ve výši 5 000,-USD nebo jeho ekvivalent.

Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce, je nutno předložit doklad o koupi. Vývoz starších cenných předmětů podléhá povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Při nákupu drahých koberců a uměleckých předmětů doporučujeme, zejména v turistických oblastech, zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů.

Bezcelně lze do Turecka dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár (tj. doutníků, jejichž váha nepřesahuje 3 g), 10 ks doutníků, 200 g cigaretového tabáku společně s 200 ks cigaretových papírků, (buď 200 g dýmkového tabáku, nebo 200 g žvýkacího tabáku či 50 g šňupacího tabáku), 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkoholických nápojů o obsahu 100 cl, nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení parfému, toaletní vody nebo vody po holení, jejichž obsah nesmí přesahovat 120 ml. Léky, léčiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu.

Obecně osvobození od cla platí pro zboží, jehož celková hodnota nepřekračuje 300 EUR, v případě dětí mladších 15 let je tato částka stanovena na 145 EUR. Podsekretariát celnic však má právo osvobození od cla omezit, v závislosti na charakteru a množství zboží.

Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek (již za 1 gram) hrozí trest odnětí svobody ve výši 10 až 20 let a vysoké peněžité tresty.

Nedovolený prodej, nabídka k prodeji, držení omamné nebo psychotropní látky za účelem nabídky, její transport či zprostředkování prodeje, se trestá vysokou pokutou a odnětím svobody na 4 až 10 let. K dvojnásobnému zvýšení trestu dochází v případě, že omamnou a psychotropní látkou je heroin, kokain či morfin. Ke zvyšování trestního postihu dochází také, pokud se jedná o organizování trestné činnosti, související s drogami či pokud je páchána vůči osobám mladším 18 let.

Trestné je rovněž šíření toxikomanie.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Turecku

Chcete-li koupit dovolenou do Turecka, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Turecka a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Turecku je bezva!