Hlavním správním centrem ostrova Rhodos je stejnojmenné město Rhodos, které leží na nejsevernějším výběžku ostrova. Místní pláže se táhnou téměř okolo celého města. Bylo založeno na severu ostrova již v 5. století před naším letopočtem. Ze tří stran je omýváno mořem. Nalézá se tu několik zátok a jejich zásluhou se Rhodos stal námořní metropolí pro celou východní část Egejského moře, neboť se jednalo o skvělá místa pro vytvoření krytých přístavů pro obchodní lodě. Za jasného počasí můžete z města pozorovat břehy Malé Asie.

Rhodos nabízí zázemí hlavního města s hotely, obchodními centry a veškerým vybavením pro trávení aktivní dovolené. Je tu množství sportovních zařízení i kulturních a historických památek. Zároveň však město nabízí krásná a klidná zákoutí, kde můžete sami nasávat atmosféru města a pozorovat původní život zdejších obyvatel.

V Rhodosu po setmění

Město Rhodos po setmění

Na severozápadě najdete dlouhou pláž u turistického střediska Ixia. Pláž je široká 50 – 70 metrů a je pokryta oblázky. Od hotelů a ubytovacích zařízení musíte cestou na pláž přejít hlavní silnici. Čeká tu na vás kompletní plážové vybavení, lehátka, slunečníky, půjčovny sportovního zařízení. Je zde i dostatečné množství taveren s nabídkou občerstvení. Na konci pláže se rozprostírá malý zelený park s budovou akvária. I akvárium obklopuje 100 – 200 metrů široká pláž, jež dále pokračuje jihovýchodním směrem.

Další pláž Eli je dlouhá asi 800 metrů a široká 50 – 80 metrů. Komunikace zde nejsou již tak frekventované. Jedná se spíš o pěší zónu. Přízemí hotelů je vyhrazeno mnoha obchůdkům a tavernám. Každý obchod a taverna má svůj specifický ráz. Hotely se chlubí zelenými pruhy se stromy a trávníky, jež plynule přecházejí v pláž.

Jádro města vytváří historické centrum, které dodnes obklopují mohutné městské hradby dlouhé čtyři kilometry. Městské uličky jsou dlážděné. V centru najdete kostely, mešity, stavby z vlády Johanitů, turecké lázně a synagogu. Na každém kroku narazíte na taverny a obchody se suvenýry.

Kolem historického jádra byl ve 20. století, v období nadvlády Italů, vystavěn nový Rhodos.

Kulturní a historické zajímavosti města Rhodos

Staré město Rhodos

Historické jádro města Rhodos je obklopeno dodnes téměř neporušenými středověkými hradbami o celkové délce 4 kilometry. Původní staré městské hradby z byzantského období zdokonalili Johanité, kteří se ostrova zmocnili ve 14. století. Hradby odolaly i obléhání Turků v 15. století, avšak další útoky by pravděpodobně už nevydržely. Proto Johanité povolali na zdokonalení opevnění tehdejší nejlepší oborníky. Staré hradby byly zesíleny a při dalším obléhání Turků v roce 1522 dosahovaly výšky až 20 metrů a silné byly téměř 12 metrů.

Hradby Starého města

Hradby Starého města

V opevnění byly vybudovány bašty, které vybíhaly do dlouhého obranného příkopu. Ten ale nebyl nikdy naplněn vodou. Samotná Rytířská čtvrť Collachio byla navíc chráněna dalšími hradbami, ty však byly nižší.

Za obranu jednotlivých úseků hradeb odpovídaly zemské provincie. Johanité bránili úsek mezi Amboisovou branou a baštou Agios Feorgios, italští johanité odpovídali za úsek mezi Italskou věží a Kateřinskou branou. Provensálští rytíři obsazovali část opevnění od Italské věže k baště Agios Georgios.

Ulice Starého města

Ulice Starého města

Do historického jádra města se přes hradby dostanete branou Eleftherias – branou Svobody. Tato brána byla zabudována do městských hradeb až v době italské vlády a sloužila k odlehčení dopravy.

Nejmohutnější branou v opevnění je Amboisova brána pod Palácem velmistrů. Dal ji v roce 1512 vystavět velmistr řádu d´Amboise. Na vnější straně brány je na kamenném reliéfu vyobrazen anděl s erbem velmistra johanitského řádu.

Staré město města Rhodos patří k opravdovým perlám celého Řecka. Jsou zde nádherná zákoutí, hradby jsou opravdu impozantní a spousta malých obchůdků, taveren a stánků v jejich okolí jim dodává úžasnou atmosféru. Zejména při večerních či nočních procházkách si stačí místo elektrických světel představit louče a hned se přenesete o několik staletí do minulosti. Čilý ruch v této části města a nádherné prostředí na vás zapůsobí tak silně, že se sem budete ve vzpomínkách rádi vracet.

Ulice města Rhodos

Ulice města Rhodos

Rytířská ulice

Rytířská ulice – Odos Ipoton – tvoří hlavní osu rytířské čtvrti Starého města. Stojí zde takzvané hostince jednotlivých zemských johanitských provincií, nazývaných „jazyky“.

Řádoví rytíři se ve svých hostincích scházeli ke společnému stolování, ale také k audiencím a poradám. Rytíři žili v jiných domech, ale ty dosud nebyly identifikovány. Jejich označení provedli až Italové, kteří strhli nepůvodní turecké přístavby a provedli četné rekonstrukce.

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Ulička se vyznačuje mnohými gotickými prvky. Uvidíte zde krásné erbovní štíty, římsy a chrliče.

Interiéry johanitských hostinců si prohlédnout nemůžete. Sídlí zde francouzský a italský konzulát i různé kanceláře správy památkové péče.

Rytířskou ulici rozhodně navštivte a budete-li mít možnost, podívejte se sem i po setmění, kdy se atmosféra nejen této ulice stane velice zvláštní a tajuplnou. Je to v podstatě to samé, jako kdybyste byli v noci na hradě – prostě super 🙂

V rytířské ulici

V rytířské ulici

Palác velmistrů

Na náměstí Platia Klevoulou, kam ústí Rytířská ulice, je vchod do paláce velmistrů. Palác velmistrů stojí na nejvyšším místě Starého města nad přístavem Madraki. Zdálky působí díky svému cimbuří a rohovým věžím jako mohutná pevnost.

Do dnešní podoby upravili palác Italové. Ti jej v letech 1937 – 1940 vybudovali na ruinách paláce z éry johanitů poté, kdy se ocitl po výbuchu střelného prachu v roce 1856 a několika zemětřeseních v rozvalinách. Italové při rekonstrukci vycházeli z historických materiálů. Vnitřní prostor paláce byl stavěn jako správní a obytné sídlo italského guvernéra.

Palác velmistrů

Palác velmistrů

Pro výzdobu paláce byla využita umělecká díla, jež sem byla za tím účelem dovezena z ostatních dodekanéských ostrovů. Na velikém nádvoří stojí osm pozdně helénistických soch z ostrova Kos. První patro paláce je vyzdobeno mozaikami z pozdně helénistického, římského a ranně křesťanského období.

V druhém sále prvního patra je umístěna sádrová kopie sousoší Laokoona a jeho synů. Sousoší znázorňuje trojského kněze Laokoona a jeho dva syny v okamžiku, kdy jsou zardoušeni dvěma mořskými hady. Ty na ně poslala bohyně Athéna, jelikož varovali obyvatele Tróje před přijetím trojského koně.

V přízemí paláce jsou instalovány dvě výstavy. Jedna ukazuje život na ostrově Rhodos za vlády Johanitů, druhá podává přehled o každodenním životě na ostrově v antické době.

Dnes je palác využíván jako archeologické muzeum a poskytuje názorný obraz historie ostrova od starověku po středověk. Mnoho jeho sálů je zdobeno raně křesťanskými mozaikami, starobylými sochami, nábytkem a starožitnostmi.

Jedna z bran do paláce

Jedna z bran do paláce

Věž s hodinami (Orloj)

Věž byla vystavěna v roce 1851. Z jejího vrcholu se naskýtá překrásný výhled na Staré město.

Mešity a turecké lázně

Suleymanova mešita dostala jméno podle sultána, jenž v letech 1522 – 1523 dobyl Rhodos. Tato růžová stavba byla vybudována až v 19. století.

Mešita Mustafa Paši a turecké lázně najdete na náměstí Platia Arionos. Mešita byla postavena v druhé polovině 18. století. K ní přináleží rituální koupel a turecké lázně z 18. století.

Mešita ve městě Rhodos

Mešita ve městě Rhodos

Na náměstí Platia Dorieros stojí restaurovaná mešita Redžaba Paši z roku 1588.

Jediná mešita, kterou rhodští muslimové využívají ve Starém městě k bohoslužbám, je mešita Ibrahima Paši z roku 1531.

Nachází se tu ještě malá mešita Aga, která je orientována k hlavní muslimské mešitě v Mekce.

Kostely

Nejstarší křesťanskou svatyní ve městě je byzantský kostelík Agios Fanourios z 9. století. Dostanete se k němu uličkou Odos Fanouriou. V interiéru můžete obdivovat fresky ze 13 – 15. století, jsou však pokryty vrstvou sazí a výjevy na nich jsou špatně viditelné.

Pozůstatky kostela Panagia tou Bourgou

Pozůstatky kostela Panagia tou Bourgou

Na ulici Odos Pindarou uvidíte zbytky gotického kostela Panagia tou Bourgou z 15. století. Z celého kostela se zachovaly pouze tři apsidy. V boční kapli je zřetelně vidět žebrová klenba.

Židovská čtvrť a synagoga

V roce 1943 obsadili Rhodos Němci. V té době obývali Staré město převážně Židé, kteří se zde usadili v 15. století poté, co je vyhnali ze Španělska katoličtí králové. Židovské komunitě patřilo v historickém centru více jak sedmdesát procent domů. V roce 1944 bylo všech 1670 Židů odvlečeno do koncentračního tábora v Osvětimi.

Do židovské čtvrti se dostanete z náměstí Platia Ipokratous širokou ulicí Odos Aristotelous. Cestou se můžete zastavit v mnoha obchodech či kaváren, jimiž je ulice lemována.

Náměstí Platia Martiron Evrion – náměstí Hebrejských mučedníků – připomíná občany města, jež zahynuli v koncentračním táboře v Osvětimi. Odtud se ulicí Odos Dosiadou dostanete k synagoze Kahal Shalom, která je přístupná návštěvníkům. Synagoga byla postavena v 16. století a za mezinárodní pomoci byla restaurována.

Ve vedlejší budově si můžete prohlédnout fotografie ze života rhodské židovské komunity v předválečném období.

Přístav Mandraki

Přístav Mandraki má a v minulosti měl pro město i pro ostrov Rhodos obrovský význam. V antickém období, stejně jako za vlády Johanitů, sloužil jako rhodský válečný přístav. Jeho molo je dlouhé 400 metrů a pochází již z antické doby. Molo chrání přístav od otevřeného moře i v současnosti. Stojí zde tři větrné mlýny z 15. století a úplně na konci spatříte pevnost Agios Nikolaos, vybudovanou v letech 1464 – 1467. Mohutná kruhová věž pevnosti měří v průměru více jak 17 metrů.

Přístav Mandraki

Přístav Mandraki

Po obou stranách vjezdu do přístavu se na vysokých štíhlých sloupech nacházejí plastiky s erbovními zvířaty Rhodosu – Elafos (jelen) a Alenina (laň). Právě nad tímto vjezdem do přístavu zřejmě stál ve 3. století před naším letopočtem legendární Rhodský kolos – jeden ze sedmi divů starověkého světa. Bronzovou sochu boha Hélia s rozkročenýma nohama, vysokou 36 metrů, dali zhotovit obyvatelé ostrova jako poděkování za to, že v roce 305 před naším letopočtem bez úhony přečkali obléhání města. Pro toto tvrzení však neexistují žádné důkazy, jelikož pozůstatky této sochy nebyly nikdy nalezeny. Minimálně si ji zde však můžete představit a je pravdou, že pokud tato socha opravdu stála v těchto místech, musel to být velkolepý pohled!

V přístavu můžete pozorovat poměrně čilý ruch, uvidíte zde řadu i obrovských turistických lodí, my zde viděli i americkou válečnou loď (ale co zde dělala, to netuším). Procházka podél přístavu vám nabídne možnost nakukovat za hradby Starého města a do řady stánků a obchůdků. Je zde velmi příjemné klima a je prima si zde na chvíli sednout na lavičku, dát si třeba zmrzlinu a prostě jen odpočívat a pozorovat ruch města.

Nové město v okolí přístavu Mandraki

Dominantní budovou v Novém městě je Nea Agora – Nová tržnice. Postavili ji Italové. Tato šestiboká stavba s velkým nádvořím uprostřed se otevírá arkádami a branou s kupolí k přístavu Mandraki.

Pod arkádami se nacházejí obchůdky, cukrárny a restaurace.

Podél pobřeží vede mezi tržnicí Nea Agora a mešitou Murada Reise široká ulice, kterou lemují stavby z doby italské okupace. Nalézá se tu Národní banka, hlavní pošta, radnice a Národní divadlo ostrova Rhodos. Divadlo má kapacitu 1070 diváků a je známé svou výbornou akustikou. Na pravé straně ulice najdete kostel Evangelimos a guvernérský palác s podloubím a novogotickými okny. Ulice končí u tureckého hřbitova s mešitou Murada Reise.

Nové město

Nové město

Na severozápadě města objevíte budovu Akvária. Ve vodní nádrži je zastoupena pestrá fauna Středozemního moře. Akvárium je krátká procházka mezi postaršími akvárii zapracovanými do zdí, takže vždy vidíte jen kousek. Uvidíte zde různorodou mořskou faunu. Celkově akvárium hodnotím pozitivně, ačkoli se nejedná o tak silný zážitek typu akvárií v Barceloně či Singapuru, která jsou opravdu úchvatná. Přesto zde můžete strávit příjemnou hodinku času v příjemně chladivém prostředí a poznat u toho z blízka některé z živočichů, kteří obývají Středozemní moře.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Město Rhodos

Město Rhodos je krásné místo, které stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do destinace Město Rhodos či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! K dispozici jsou i další zájezdy do Řecka, stačí kliknout sem a vybrat si :-)