Západní Papua (dříve známá jako provincie Irian Jaya) je součástí Indonésie. Leží na ostrově Nová Guinea, který je rozdělen na indonéskou Západní Papuu a Papuu Novou Guineu. Tento ostrov patří k nejexotičtějším oblastem naší planety.

Ostrov Nová Guinea byl dle pověstí stvořen Bohem až poslední den, když už hodně spěchal. Z narychlo smíchaného materiálu vznikla pod unavenýma rukama nepřehledná směsice hor, údolí, jezer a bažin, spolu s tropickou vegetací a klimatem téměř nesnesitelným pro člověka. Je jedním z míst na Zemi, kde je stále možné spatřit „primitivní“ kmeny, používající kamenné a kostěné nástroje, lovící pomocí luků a šípů. Irian Jaya je země kanibalů, lovců lebek, nelítostných bojovníků. Kdosi ji nazval i prokletým rájem…

Západní Papua

Západní Papua

Irian Jaya leží v západní části Nové Guineje. Žije zde 2,5 milionu obyvatel. K Indonésii byla připojena v roce 1963 a toto připojení potvrdilo referendum. S podporou USA byl vytvořen a prosazen plán, podle kterého se všechny bývalé kolonie Východoindické společnosti měly stát součástí Indonésie. V roce 1969 proběhly volby a přes tisíc zástupců všech registrovaných kmenů se rozhodlo pro spojení s Indonésií.

Bojovníci Dani

Bojovníci Dani

Nebylo to však dobrovolné rozhodnutí, bylo vynuceno výhružkami a zastrašováním. Indonésie nutila domorodce, zpočátku nenásilnou formou, přijmout indonéský způsob života a oblékání. Domorodci to však odmítali, a tak nastal krvavý teror. Domorodé osady bývaly často bombardovány, kmenoví náčelníci mučeni a pro výstrahu shazováni z vrtulníků. Za vlády prezidenta Suharta přišlo na Irian Jaya o život až 300 tisíc lidí. Současně se sem začaly stěhovat, z přelidněných oblastí Jávy, Sumatry a Sulawesi, statisíce kolonistů, pod vidinou získání půdy. Původní obyvatelé byly vytlačováni a z míst s nerostnými surovinami vyháněni. Vzniklé napětí mezi těmito etniky je citelné dodnes. V roce 2001 byla Papuáncům přiznána autonomie a neoblíbený název Iria Jaya se změnil na Západní Papua.

Přesto se do Západní Papuy nedoporučuje z bezpečnostních důvodů vydávat na vlastní pěst. Je lepší sem jet v rámci organizovaných skupin, protože v této oblasti není zajištěna lékařská péče a ani záchranná služba (tu si musí turisté zajistit a hradit ze svého), kterou zpravidla nahrazuje armáda.

Hlavním městem Západní Papuy je Jayapura. Nejvyšším vrcholem je Puncak Jaya, kde se nalézá jeden ze tří ledovců (!), ležících na rovníku. Dosahuje výšky 4800 metrů a je tak nejvyšším bodem mezi Himalájemi a Andami.

Puncak Jaya

Puncak Jaya

Západní Papua je zemí příkrých pohoří a neprostupných deštných pralesů. Nachází se tu téměř nepřístupná a člověkem nedotčená místa, pokrytá neprostupnou džunglí. Západní Papua je také místem, kde byla nalezena velká část pozůstatků civilizace z doby kamenné. V západní Papui se nachází největší zásoby zlata a mědi na světě. Tato oblast jistě neřekla poslední slovo a v budoucnosti by mohla být zajímavým a velmi exotických cílem cest cestovatelů, ovšem nejprve je nutné, aby se zde stabilizovala situace natolik, aby zde mohlo začít vznikat turistické zázemí.