Proč jedete pryč? Abyste se mohli vrátit. Abyste viděli místo, ze kterého pocházíte, novýma očima a v nových barvách. A lidé zde vás uvidí novýma očima také. Vrátit se tam, odkud pocházíte, není to samé, jako nikdy neodejít.