Připadá mi, že nejradostnější chvílí v lidském životě je odjezd do neznámých zemí.