Se svou duší mohu mluvit pouze když se společně s ní toulám poušťmi, městy, či horami.