Cestování je fatální pro předsudky, bigotnost a úzké vidění světa. Mnoho lidí jej potřebuje právě pro tento důvod. Široký rozhled, zdravý a vstřícný pohled na lidi a věci nemůže být získán setrváváním v jednom malinkém rohu země po celý život.