Nic se nevyrovná novému životu, který objevení cizí země vnímavému člověku přináší. Přestože jsem stále týž, věřím, že změnil jsem se až do morku kostí.