0
0

Velký okruh Egyptem

17.9.2011

V rámci poznávání nabízených destinací jsem se tentokrát vypravil do Egypta. Zvolil jsem velký okruh Egyptem, včetně plavby po Nilu.

V rámci poznávání nabízených destinací jsem se tentokrát vypravil do Egypta. Na letišti v Praze-Ruzyně jsme nastoupili do letadla ČSA, které nás bezpečně dopravilo do egyptské Hurghady. V Hurghadě jsme měli strávit několik dní před zahájením poznávacího okruhu. Tyto dny jsem využil k prohlídce hotelů jak v samotné Hurghadě, tak i v sousední Safaga a El Gouna. Kromě hotelů jsem měl v plánu vyzkoušet i některé nabízené výlety. Nejprve jsem zvolil šnorchlování u korálových útesů poblíž ostrůvku Giftun. Vyplouvali jsme přímo od našeho hotelu krátce po snídani a již za necelou hodinu plavby jsme zakotvili na místě prvního šnorchlování. Rudé moře patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější potápěčské destinace světa, a při „pouhém“ šnorchlování je toho mnoho k vidění. Ani my jsme nebyli rozhodně zklamáni. Množství barevných rybek všude okolo nás, nádherné korálové útesy a to vše v teplém moři. Po prvotním šnorchlování byl čas oběda podávaného přímo na lodi a pak jsme se přesunuli na pláž ostrova Giftun. Z ostrova jsme pak zamířili zpět k Hurghadě s ještě jednou zastávkou na šnorchlování u jiného útesu. Do hotelu jsme se vrátili před 5. Hodinou odpoledně a tak jsme měli dost času se připravit na večeři. Jako další výlet jsem vybral návštěvu beduinské vesnice na čtyřkolkách s večeří. Výlet jsme si zakoupili přímo na hotelu, kde nám prodávající doporučil čtvrtek, kdy již má skupinu Čechů. Naneštěstí se z Čechů vyklubali Rusové. Mikrobusem jsme odjeli od hotelu na základnu firmy provozující zmiňované čtyřkolky. Tam proběhlo zaškolení obsluhy vozidel, vzhledem ke složení skupiny v ruštině. Ani instruktáž v rodné řeči našim spoluvýletníkům nepomohla a my jsme se během rozřazování po zaváděcích kolech dostali na čelo celé kolony. A pak jsme již uháněli pouští do beduínské vesnice. Po příjezdu následovala prohlídka vesnice, jízda na velbloudech a pak již přesun do beduínského stanu, kde se podávala večeře. Po večeři jsme shlédli folklorní představení a již za tmy jsme vyrazili zpět. Noční jízda skončila bez nehody a tak jsme před půlnocí přijeli zpět do hotelu.

Následující den jsme již vyrazili na velký okruh Egyptem, nejprve se náš autobus zařadil do kolony dalších autobusů a pak jsme již vyjeli pod policejním dohledem směr Luxor. Luxor ležící na břehu řeky Nilu byl v minulosti hlavním městem Egypta. Je znám také pod jmény Théby či Veset. My jsme se po příjezdu nalodili na lod, kde jsme se také naobědvali. A po obědě jsme se vypravili na prohlídku města. Město bylo postaveno v souladu s pravidly egyptského náboženství, východ slunce symbolizuje zrození a život, západ slunce je zase symbolem smrti. Na východním břehu Nilu se proto nachází „říše živých“, nespočetné množství památek, především tedy chrámů a samotné město Luxor se svými tržišti. Za návštěvu stojí Luxorský chrám a také Muzeum Luxoru nebo Muzeum mumifikace. Chrám v Luxoru je jedním ze dvou významných Luxorských chrámů. Jeho stavba se datuje do období fungování Nové říše a je tedy spojován s faraóny Amenhotepem III. a Ramsesse II., za jehož vlády byl chrám dokončen. Jedná se o chrám úctyhodných rozměrů se sloupořadím, rozlehlým nádvořím, atriem, obětním sálem, komorou zrození, svatyní bárky, vestibulem a řadou dalších sálů a svatyň. Tento chrám je pak spojen cestou, lemovanou „Alejí sfing“ a chrámem v Karnaku. Tato cesta byla původně lemována četnými květinami a palmami, které měli maximalizovat prožitek z této cesty. Chrám v Karnaku je nejrozlehlejší chrámový komplex v Egyptě. Vznikal celých 2000 let, během kterých byl stavěn, bořen a znovu restaurován. Najdete zde sloupovou síň, která je největší na světě.

Na západním břehu je pak „říše mrtvých“, četná pohřebiště známá jako Údolí králů a Údolí královen. Téměř 500 let byli faraoni pochováváni do hrobů vytesaných ve skalách. Stěny těchto podzemních hrobek jsou pak zdobeny krásnými reliéfy či malbami. Dále je na západním břehu půvabný chrám královny Hatšepsut, který je částečně vytesán do skály. Shlédnout toto množství památek během jednoho dne by bylo poměrně náročné, a proto jsme měli prohlídku rozloženu do 2 dnů. Přenocovali jsme na lodi a druhý den dopoledne jsme prohlídku dokončili. Na oběd jsme se vrátili na lod a vypluli jsme proti proudu Nilu. Z horní paluby s bazénem a lehátky jsme sledovali měnící se krajinu na březích této mohutné životadárné řeky. Následující den dopoledne jsme přistáli v Edfu, kde nás čekala návštěva chrámu zasvěceného bohu Horovi. Tento krásný chrám je snad nejzachovalejším chrámem celého Egypta. Z Edfu jsme pak pluli dále proti proudu až k chrámu v Kom Ombo. Tento chrám je zasvěcen dvěma bohům, krokodýlímu bohovi Sobekovi a bohu Horovi. Odtud nás již čekala jen plavba do Asuánu.

Asuán je nejkrásnější městem nilského údolí a je často nazýván branou do černé Afriky. Leží v oblasti prvního nilského kataraktu, který od starověku tvořil přirozené hranice egyptského státu. Mezi nejznámější asuánské památky patří vykopávky města Abu na ostrově Elefantina. Na Elefantině se nachází i núbijské vesnice Koti a Siou se svébytnou kulturou. Kitchenerův ostrov je znám pro svoji botanickou zahradu. Na západním břehu Nilu lze navštívit hrobky faraonských hodnostářů, shlédnout mauzoleum Agy Chána či se vydat k o něco vzdálenějším rozsáhlým zříceninám kláštera sv. Simeona ze 7. století. Na východním břehu zaujme návštevníky především moderní Núbijské muzeum a starověké lomy. Žula z asuánských lomů byla využívána po celý starověk a najdeme ji téměř na každé egyptské stavbě. Turisticky populární je nedokončený obelisk královny Hatšepsut, jehož výška měla být 42 metrů a hmotnosti 1 168 tun. Obelisk během výroby prasknul a práce byly zastaveny Na skále poblíž prvního nilského kataraktu se tyčí hotel Old Cataract, ve kterém bydlívala spisovatelka Agatha Christie, která sem umístila část děje svého románu Smrt na Nilu. Necelých 300 km od Asuánu se nachází proslavený komplex Abu Simbel, a právě sem jsme si ještě na lodi objednali výlet. Vyjíždělo se brzy ráno a tak si mnoho spolucestujících vzalo sebou do autobusu z kajut polštáře. Abu Simbel je archeologická lokalita na území historické Núbie, dnes v jižním Egyptě, na západním břehu Násirova jezera, součásti Vysoké asuánské přehrady. Nacházejí se zde dva starověké egyptské chrámy vytesané do skalního masivu ve 13. století př. n. l. v době vlády třetího panovníka 19. dynastie Ramesse II. Velký chrám Chrám byl zasvěcen nejvyšším bohům Horního a Dolního Egypta, Amenreovi a Reharachtejovi; vedlejší kult zde měl i Ptah a sám zbožštěný Ramesse II. Chrám je orientován přesně k východu a byl postaven tak, že dvakrát do roka, o jarní a podzimní rovnodennosti, ozářilo vycházející slunce sochy tří božstev vytesané v západní stěně nejzazší kaple, ležící 65 metrů hluboko ve skalním masivu. Socha Ptahu boha temnoty a podsvětí zůstává neosvětlena. Průčelí chrámu vévodí čtyři sedící, přes 20 metrů vysoké kolosy Ramesse II., mezi jejichž nohama stojí sochy dalších členů královské rodiny. Při stavbě asuánské hrozilo zatopení tohoto komplexu a proto se v roce 1959 rozeběhly přípravy na přemístění tohoto obrovského komplexu. Všechny místní památky musely být rozřezány na velké bloky vážící až 30 tun (v průměru měly 20 tun), rozebrány, převezeny na novou lokaci o 65 metrů výše a tam znovu sestaveny. Mnohými je tento přesun dosud považován za největší počin archeologického inženýrství v historii.

Perličkou místních průvodců je upozorňování na chybu, ke které došlo při sestavování chrámu Ramesse II. Sluneční paprsek, který prochází jeho částí, dnes ukazuje rovnodennost s rozdílem jednoho dne oproti původní stavbě. Po návratu do Asuánu a obědě na lodi jsme zahájili samotnou prohlídku Asuánu, respektive památek uvedených výše. Přikoupili jsme si ještě výlet do Nubijské vesnice na západním břehu Nilu, součástí výletu byla i několikakilometrová jízda na velbloudech, což přineslo veselé situaci kdy jsme se pokoušeli řídit toto svéhlavé zvíře. Výlet jsme zakončili projížďkou felukou během západu slunce. Naposledy jsme přenocovali na lodi, a následují den jsme dokončili prohlídku Asuánu a večer jsme vlakem odjeli do Káhiry.

Po příjezdu do Káhiry jsme nastoupili do připraveného autobusu a vydali se na prohlídku města. Nejprve jsme se vydali na pyramidové pole v Gíze. Zde nás především zajímali tři největší pyramidy, Cheopsova, Chefrénova a Menkaureova. A samozřejmě Sfinga. Nejvyšší je pyramida Cheopsova, ale opticky se zdá vyšší pyramida Chefrénova která leží na výše položeném místě. Dalším cílem naší cesty bylo Egyptské museum, které jsme samozřejmě nestihli prohlédnout celé, ale i ta část, kterou jsme stačili navštívit nabízela nepřeberné množství exponátů.

Další den jsme autobusem vyrazili do Alexandrie, města na břehu Středozemního moře pojmenované po svém zakladateli Alexandru Velikém. V Alexandrii nás nejvíce zajímala knihovna, i když bohužel ne ta původní antická, svého času největší knihovna světa, která byla zničena na počátku našeho letopočtu, ale její současná nástupkyně dokončená v roce 2002. Dále jsme v Alexandrii navštívili katakomby, amfiteátr a areál paláce Al Montazah. Navečer jsme se vrátili do hotelu v Káhiře. Poslední den pobytu v Káhiře jsme zahájili prohlídkou pyramid v Sakkáře v čele s pyramidou Džoserovou. Kromě pyramid jsme si zde prohlédli i mastaby, další typ královských hrobek. Ze Sakkary jsme se vrátili zpět do Káhiry kde jsme navštívili Starou Káhiru – Koptské město, Citadelu a Bazar. Pouze z oken autobusu jsme si prohlédli Jižní město mrtvých, tedy chudinskou čtvrť, která vznikla již ve 12. st. na místě hřbitova, který je dosud funkční. Naposledy jsme v Káhiře přenocovali a další den jsme již vyjeli zpět do Hurghady. Poslední 2 dny jsme strávili na pláži a pak nás již letadlo ČSA dopravilo do Prahy.

Doporučení : V Egyptě, stejně jako v mnoha dalších exotických zemích, platí, že klasifikace hotelů se liší od standardů v Evropě, proto doporučujeme pro pohodovou dovolenou 4* a 5* resorty. Pokud plánujete během svého pobytu u moře navštívit nějznámější egyptské památky formou výletu, vybírejte místo svého pobytu také s ohledem na tento plánovaný výlet. Pro návštěvu Káhiry je vhodná oblast Hurghady, Sharm El Sheikhu a Taby, pro návštěvu Luxoru pak Hurghada a Marsa Alam, pro návštěvu Asuánu je to Marsa Alam, pro návštěvu památek na Sinajské poloostrově a návštěvu Izraele pak Sharm El Sheikh a Taba.

Mějte na paměti, že v Egyptě se při nákupech smlouvá, nákupy za cenu odpovídající 20-30% původní hodnoty pak nejsou vyjímkou.

V Egyptě panují během letních měsíců velmi vysoké teploty, proto pro poznávací cesty volte období od listopadu do května, kdy jsou teploty snesitelnější.

http://www.naturtravel.cz/aktualita/velky-okruh-egyptem/

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .