Při vstupu do Bulharska je od 1.1.2007 uplatňován volný pohyb občanů EU. Od turistů není požadováno prokazování dostatečného množství peněžních prostředků na pobyt.

Občan ČR (respektive občané EU) může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Do Bulharska se tedy můžete vydat třeba jen s občanským průkazem.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Pro cestu do Bulharska potřebujete pas, jehož platnost musí minimálně o 3 měsíce přesahovat plánovaný pobyt. Bezvízový styk platí pouze do tří měsíců a samozřejmě nesmíte výdělečně pracovat. Při vstupu do země se vyplňuje jednoduchá registrační karta.

Při vjezdu do Bulharska automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem buď do bulharštiny, nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR.

Turista může přivézt přiměřené množství potravin, alkoholu a věcí osobní potřeby podle délky a charakteru pobytu. Dále lze do Bulharska bezcelně dovézt 50 g parfému a 250 ml toaletní vody, 200 ks cigaret nebo 250 g tabáku, 30 ks doutníků nad 30 g váhy nebo 100 ks do 30 g váhy, alkohol 1 litr, destiláty do 22 % 2 litry, šumivá nebo nešumivá vína 2 litry, kávy 500 g nebo kávového extraktu 200 g, čaje 100 g nebo extraktu 40 g. Léky v množství a druhu odpovídajícím osobní potřebě cestujícího. Deklaruje se zboží převyšující hodnotou 300 USD. Hodnoty dárků nesmí přesáhnout 100 USD na 1 dospělou osobu, u dětí 50 USD. Zakázán je dovoz benzínu a nafty v kanystrech, drog, zbraní a výbušnin. Zvláštnímu režimu podléhá i dovoz starožitností a loveckých trofejí. Dovážená hotovost nesmí přesáhnout 10 000 USD nebo ekvivalent v jiné měně.

Je zakázáno vyvážet i dovážet zboží, které podléhá zvláštním předpisům (cizokrajné rostliny, zvířata, zbraně, starožitnosti). Vývoz předmětů pocházejících nebo vyrobených z volně žijících zvířat a veškerých živých zvířat bez zvláštního povolení je přísně zakázán. Bulharsko podepsalo v roce 1991 CITES, což je mezinárodní dohoda o zákazu obchodu s ohroženými druhy zvířat a rostlin, která se celosvětově týká více jak 800 druhů. Těmto „suvenýrům“ se vyhněte, protože v případě porušení zákona hrozí trestní stíhání.

Od 1.1.2007 není v Bulharsku na automobily s registrací v zemi EU uplatňován celní režim dočasného dovozu.

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky a jiné, je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Postihy za porušení bulharského Devizového zákona jsou velmi tvrdé – kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány velmi vysoké pokuty, současně může být rovněž zahájeno trestní řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.

Pokud chce občan EU pobývat v Bulharsku déle jak tři měsíce, má povinnost dostavit se na oddělení migrační policie v místě pobytu a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se vystavuje na dobu maximálně 5 let. K získání potvrzení musí občan EU doložit například potvrzení o pracovním poměru nebo studiu na území Bulharska. Dále musí prokázat, že je zdravotně pojištěn a disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Bulharsku

Dovolená v Bulharsku je dobrou volbou pro každého, koho láká vyrazit do Bulharska. Podívejte se na aktuální zájezdy do Bulharska a nebo na žhavé Last minute, které jsou k dispozici. Stačí kliknout sem, vybrat si a objednat!