Vízum a doklady potřebné pro cestu do Itálie

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, jež cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Jinými slovy – ať už máte malé miminko nebo puberťáka, musí mít svůj vlastní cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz), již totiž nestačí jej mít zapsaného v dokladu rodiče!

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

Hranice Itálie

Hranice Itálie

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se přihlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecního úřadu dle místa pobytu (Ufficio anagrafe).

Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.

Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu.

V případě, že český občan při pobytu v Itálii ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), jenž mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR.

Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář se dvěma fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů potvrzující české občanství (osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství) předáte pracovníkovi konzulárního oddělení. Pokud nemáte k dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve (nejlépe telefonicky) o této skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které převezme od Vás osobní data, na základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Dále je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice, eventuelně čestné prohlášení). Za vystavení náhradního cestovního průkazu se vybírá správní poplatek 16,- EUR (poplatek se každý měsíc aktualizuje dle platného kurzu). Doporučuje se vozit s sebou také fotokopii platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vydaného po červenci 2000. Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů příslušného městského úřadu, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.

Celní informace, co lze vyvézt do Itálie

Omezení dovozu

  •  800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze 3g/ks nebo 200 ks doutníků
  •  alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s  obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu)
  •  90 l vína, z toho 60 l šumivého vína, 110 l piva

Výše uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz. Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku nižší než 10.000,- EUR. Při dovozu/vývozu stejném nebo vyšším než uvedená částka, je třeba doplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Itálii

Itálie je skvělá volba pro strávení dovolené a stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do Itálie či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! Stačí kliknout sem a vybrat si :-)