0
0

Zeď nářků, nebo také Západní zeď je tím, co se podařilo dochovat ze západní části vnější hradby, která ke konci období druhého jeruzalémského chrámu obklopovala jeruzalémskou Chrámovou horu. Tato masivní zeď postavená z obrovských kamenných kvádrů je nejposvátnějším židovským místem. Spousta věřících sem přichází každý den odříkat celou Knihu žalmů.

Zeď je dnes jedinou dochovanou součástí hradby Chrámové hory, kterou nechal postavit král Herodes Veliký v roce 20 před Kristem. Stalo se tak v rámci rozšíření Chrámového okrsku. Ohromné kameny nacházející se ve spodní části zdi jsou původní a pamatují dobu Heroda Velikého, zatímco vyšší bloky přibyly až v umajjovské a fátimovské éře. Poté, co byl Jeruzalém během První židovské války v roce 70 našeho letopočtu zničen římským vojskem, zůstala stát právě jen Zeď nářků a Malá zeď. Za nadvlády Osmanů se zeď stala hlavním poutním místem Židů, kteří sem přicházeli truchlit nad zkázou Chrámu. První zmínka o smutečních modlitbách Židů na tomto místě pochází od poutníka z Bordeaux, který Jeruzalém navštívil v roce 333. Od té doby se zeď nazývá Zdí nářků, i když v hebrejštině se používá správný název Západní zeď (jelikož šlo ve skutečnosti o západní zeď Chrámu).

Roku 638 připadl Jeruzalém muslimům, kteří nechali na Chrámové hoře vystavět několik mešit. Sultán umožnil Židům, aby i nadále pobývali v Jeruzalémě a právě v tomto období se zavedl zvyk modliteb na jihozápadě Chrámové hory. Asi 20 let byl Jeruzalém pod nadvládou Jordánska a Židé neměli ke Chrámové hoře přístup. Zeď nářků byla tehdy jedinou částí trosek, k níž se směli přiblížit. Během Šestidenní války v roce 1967 získali Izraelci kontrolu nad Starým městem a Židům sem byl opět povolen vstup. Izraelci poté srovnali se zemí přilehlou arabskou čtvrť a vytyčili náměstí s názvem Western Wall Plaza.

Western Wall Plaza zastává funkci synagogy pod širým nebem, kde se scházejí věřící, aby zde odříkali každodenní, šabatové i sváteční modlitby. Tento zvláštní prostor nacházející se před Zdí nářků je zábranou rozdělen na dvě části – mužskou a ženskou. Obě pohlaví se tak modlí zvlášť. Přestože jde o jinak veřejné místo, dochází zde často ke sporům týkajícím se vzájemného poměru mužské a ženské části. Neortodoxní skupiny věřících mají totiž přání, aby se bohoslužeb mohli účastnit muži i ženy společně, což se u přísně ortodoxních Židů setkává s nepochopením.

Na náměstí se konají také slavnostní shromáždění, například při příležitosti dosažení věku náboženské odpovědnosti chlapce či dívky. Někteří věřící sem přichází každý den odříkat klidně i celou Knihu žalmu, jiní jsou zase přesvědčeni, že větší účinek mají písemné prosby k Bohu. Proto do spár ve zdivu vkládají papírky se svými přáními. Možné je také své přání vyřknout směrem ke zdi, když se jí dotýkáte.

V levém rohu „mužské“ části je k vidění Wilsonův oblouk, který byl pojmenován po slavném archeologovi, jež zde bádal v 19. století. Oblouk je součástí budovy sloužící jako synagoga. Archeologové z tohoto oblouku vyhloubili do Zdi nářků chodbu, aby mohli prozkoumat její základy. Chodba vede na sever podél čelní strany a lemuje herodeskou ulici, která se nachází pod úrovní ulice nynější. Na zemský povrch se vynořuje až na Via Dolorosa.

Pokud vás zajímá historie židovského národa, nevynechejte návštěvu Centra generací, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací. Přístup k tomuto středisku a k podzemní chodbě je možný pouze během prohlídky, kterou je nutné si objednat předem. Každoročně se devátý den měsíce „avu“, který připadá na červenec nebo srpen, drží půst na památku zničení prvního i druhého Chrámu na Chrámové hoře. V tuto dobu věřící sedí na zemi a čtou žalozpěvy a elegie.

Ke zdi v současné době mohou přistoupit i jinověrci, pokud ovšem budou mít pokrývku hlavy, vhodné oblečení a budou se chovat slušně. Všichni příchozí mohou u zdi vyslovit své modlitby. Přichází sem také spousta turistů, z nichž mnozí přiznávají, že i když jsou ateisté, působí na ně toto místo velmi emotivně. Nedá se tedy popřít, že má Zeď nářků svého Genia loci a oplývá prazvláštní atmosférou.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .