0
0

Přibližně 200 km severozápadně od Madridu se na řece Tormes rozkládá významné španělské univerzitní město Salamanca. Je hlavním městem provincie Salamanca a součástí Kastilie a Leónu – jednoho ze 17 autonomních společenství Španělského království. Ve městě, které je kulturním a turistickým centrem regionu, dnes žije okolo 160 tisíc obyvatel.

Počátky Salamancy sahají do roku 1102, kdy začaly na místě dnešního města vznikat první budovy, na něž byl jakožto stavební materiál použit kámen pocházející z nedalekých lomů. Právě tyto kameny dodaly středověké Salamance typický zlatavý odstín. Salamanca se největšího rozkvětu dočkala v 16. století. Tehdy byla ve městě vystavěna univerzita, která v současnosti patří k nejstarším v Evropě. Historické jádro města dnes láká svými památkami, které jsou datovány do nejrůznějších architektonických období. Najdete zde románské, gotické i maurské stavby a nechybí ani renesanční a barokní díla. Centrum Salamancy bylo pro svou krásu a jedinečnost v roce 1988 zapsáno na Seznam památek světového dědictví UNESCO.

Salamanca se může pochlubit údajně nejkrásnějším náměstím v celé Evropě. Plaza Mayor, které se rozkládá v centru města, však nepatří k nejstarším památkám, bylo vystavěno „až“ ve 20. letech 18. století. Jeho vzhled je dílem Alberta Churriguera (1676—1750), nejmladšího ze tří sourozenců, kteří se všichni stali významnými architekty. Větší slávy se však dočkali jeho bratři Joaquín Churriguera (1674—1724) a José Benito Churriguera (1665—1725). Stavitelský styl bratrů dal vzniknout novému architektonickému stylu – churriguereskní baroko. Joaquín Churriguera se zasloužil o výstavbu barokní části nové katedrály v Salamance, zatímco José Benito vytvořil oltář v kostele sv. Štěpána.

Vraťme se ale k centrálnímu náměstí Plaza Mayor, které se na dlouhá desetiletí stalo vzorem pro řadu dalších náměstí po celém Španělsku. Tento čtvercový prostor je ohraničen honosnými paláci a budovami s podloubími, kde dnes již nenajdete obchodníky s rukodělnými výrobky, ale spíše hospůdky, restaurace a kavárny. Náměstí zdobí několik portrétů významných osobností. Poznat mezi nimi můžete například Kryštofa Kolumba, El Cida, Miguela de Cervantese a mnoho španělských králů. Se setměním se Plaza Mayor proměňuje v jakési veřejně divadlo pod otevřeným nebem, kde se o zábavu kolemjdoucích starají nejrůznější muzikanti, kejklíři a pouliční umělci všeho druhu.

Dalším krásným náměstím je Plaza de Anaya, na němž stojí mohutná Catedral Nueva (Nová katedrála) zdobená renesančními plastikami. Katedrála se začala stavět v roce 1513, ale trvalo dlouho, než se podařilo jí dostavět. Z toho důvodu jsou dnes na ní patrné různé architektonické prvky. Navíc tento svatostánek vznikl spojením dvou sousedních katedrál – Staré a Nové. Uvnitř katedrály se nachází varhany z roku 1745 od Pedra de Echevarría, které jsou jedněmi z nejslavnějších ve Španělsku. Uložena je zde rovněž pozlacená soška patronky Salamancy – Panny Marie z Vegy datovaná do 12. století.

Jednou z významných památek města je Casa de las Conchas, což je v překladu Lasturový dům. Původně šlo o palác, ale dnes se v něm nachází veřejná knihovna. Na fasádě této budovy byste napočítali přes 400 lastur hřebenatky, která je hlavním symbolem poutníků mířících do Santiaga de Compostela. Za vidění stojí rovněž kaple Capilla de Talavera, která je zajímavá svou mudéjarskou klenbou. Mudéjarský styl je možné vidět také na osmihranné věži Torre del Clavero, která je pozůstatkem středověkého hradu, který zde kdysi stával.

Univerzita v Salamance byla založena v roce 1218 a její budovy jsou dnes roztroušeny na ulicích Calle Serranos a Calle Libreros. Jednou z nejkrásnějších staveb patřících univerzitě je Escuelas Mayores z roku 1533 s krásným průčelím, nádvořím i její interiéry.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .