0
0

Výjimečně vysoký počet románských kostelíků v odlehlém údolí Vall de Boí se připisuje faktu, že na počátku 12. století se do oblasti dostalo velké množství stříbra, a to kvůli kampani na obnovu Barbastra a Zaragozy. Hrabata z Erillu se na této kampani také podílela a značnou část ze svých zisků věnovala svým vesnicím na výstavbu kostelů v novém stylu. Ve vesnici Taüll pak stojí hned dva z těchto skvostů. A je to už bezmála neuvěřitelných tisíc let, co tyto raně románské kostelíky zdobí údolí Boí.

Sant Climent de Taüll

Kostel stojí na malé vyvýšenině na staré cestě mezi vesnicemi Taüll a Boí. Je největší, nejlépe zachovalý a architektonicky nejvýznamnější z kostelů v údolí Boí. Navíc díky své charakteristické raně románské architektuře a vnitřní výzdobě je považován za symbol katalánského románského stylu.

Byl postaven jako malá trojlodní bazilika se třemi apsidami na místě staršího kostela a byl vysvěcen 10. prosince 1123.

Jeho boční lodě jsou od hlavní odděleny sloupovím, hlavní vchod směřuje na západ a původně byl pravděpodobně chráněn portikem. Nejimpozantnější je na kostelu šestipatrová zvonice.

Raně románský styl se odráží ve výzdobě apsid a zvonice: typické jsou slepé oblouky, lombardské pásky a zubaté vlysy. V centrální apsidě se nachází reprodukce maleb, které jsou nyní v muzeu v Barceloně. Je na ní zobrazen stvořitel, evangelisté a apoštolové.

Kromě toho se zachovaly i originální fragmenty románských maleb, například výjev s Kainem zabíjejícím Ábela (na pravé horní části oblouku před apsidou).

V kostele je i vzácný mobiliář, např. románská dřevořezba z 13. století znázorňující Krista, románský oltář přemalovaný ve století šestnáctém – zobrazuje sv. Klimenta, desky z dalších oltářů z 16. a 17. století a kopie románské lavice (originál je v Barceloně).

Santa María de Taüll

Vesnice má dvě centra – jedno kolem náměstí s kostelem Santa María a řadou středověkých domů, téměř nedotčených, a druhé podél silnice vedoucí ke kostelu Sant Climent. Farní kostel Santa María je dominantou vesnice. Má tři lodě zakončené apsidami, navzájem oddělené sloupovím.

Zdivo kostela je pečlivě opracováno. Naopak je dobře vidět, že zvonice již nebyla postavena s takovou péčí. Celý interiér býval zdoben nástěnnými malbami, které však byly kolem roku 1920 odstraněny a převezeny do muzea v Barceloně. V centrální apsidě jsou umístěny kopie původních maleb. Zvláště zajímavé jsou výjevy Posledního soudu a Pekla a malby stojících postav Panny a Dítěte, apoštolů a výjevy z Bestiáře. Kostel byl vysvěcen 11. prosince 1123.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .