0
0

Je hlavním městem provincie Tarragona, leží na pahorku asi 100 m vysokém poblíž ústí řeky Francolí. Díky tomu je z města velkolepý rozhled na všechny světové strany, a proto se mu také říká „Balkón Středomoří“. Tarragona je sídlem arcibiskupa, je zde důležitý obchodní přístav.

Dějiny Tarragony začínají již v předhistorické době, ale o lidech, kteří město založili, není známo nic jistého. Ví se však, že r.218 př.n.l. byli odsud Kartáginci vyhnáni Římany, kteří přispěli k rozvoji osady Tarraco ve významné město. Roku 26 př.n.l. se stalo hlavním městem největší římské provincie na Iberském poloostrově, která byla nazvána Tarraconensis.

Obyvatelé Tarracy měli stejné postavení jako obyvatelé Říma a město mělo tehdy kolem jednoho miliónu obyvatel – tehdejší zastavěná plocha byla asi desetkrát větší než dnes! Později byla Tarragona zničena Vizigóty a Maury, a když ji dobyl Ramón Berenguer III., hrabě z Barcelony, přenechal ji jako léno Normanům. R.1220 bylo město připojeno ke Katalánii, avšak nečekala ho žádná šťastná léta. Poslední válka přišla až r.1813 (španělská válka za nezávislost).

Pamětihodnosti Tarragony

Básníci oslavovali Tarragonu jako „Bohyni Španělska“. Pro obrovské množství památek ve městě se říká, že zde lze na jednom místě zhlédnout celé španělské dějiny.

Za vidění stojí především: katedrála, archeologické muzeum, Kyklopské hradby, římský akvadukt a další.

Katedrála stojí na místě, kde býval římský chrám a později mešita. Je neobyčejně krásná, na její stavbu bylo v některých případech použito římských mramorů. Její stavba začala ve 12.století. a pokračovala ještě další čtyři století. Boční portály jsou románské, hlavní gotický.

Při návštěvě si prohlédněte zejména nedokončené průčelí s nádherným portálem zdobeným sochařskými díly z r.1271 a rozetou, oltář (15.stol.) a náhrobek arcibiskupa Juana de Aragón (zemřel r.1334) v kapli Capilla Mayor, křížovou chodbu s nádherně zdobenými sloupy – na jednom z nich je zobrazen pohřeb kočky, kterou nesou na márách krysy. Je zde také muzeum.

Zdejší Archeologické muzeum patří mezi nejdůležitější ve Španělsku a obsahuje nálezy z doby římské, mozaiky, mramorové sarkofágy, anebo třeba panenku ze slonoviny velkou 23 cm (4.stol.), pocházející z dětského hrobu.

Paseo Arqueológico, neboli Archeologická promenáda, vede podél mohutných Kyklopských hradeb (Murallas ciclopeas), které obklopují město v délce asi 3 km a pocházejí z doby předřímské. Římané pokračovali v jejich výstavbě a dnešní promenáda prochází římským fórem a kolem městského muzea. Na pobřeží stojí římský amfiteátr se čtyřiadvaceti tisíci míst k sedění.

Necrópolis de San Fructuoso je pohřebiště, které se nachází na pozemku továrny na zpracování tabáku. Bylo zde odkryto asi 2 000 hrobů z 3.-5.století.

Pod městem jsou rozsáhlé podzemní chodby.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .