0
0

Španělsko pro nás bylo vždy zajímavé,protože to byla pro nás v Evropě taková evropská exotika.Příroda,lidé i památky ovlivněné maurskými vlivy minulých staletí vytvářely tuto exotičnost a pohádkovost v rámci našeho kontinentu.Navíc poslední desetiletí,kdy jsme budovali socialismus bylo pro nás Španělsko skoro zcela nedostupné,protože se pohybovalo naopak na opačném pólu politické sféry a vládla zde fašistická diktatura.Přitom Španělsko jako jedna z velmocí objevovalo svět a výdobytky těchto objevů shromažďovalo na svém území.Španělština se zároveň uchází o třetí místo na světě,díky svému vlivu v minulosti je to nejrozšířenější řeč hned po angličtině a čínštině.Silně katolické Španělsko zkrátka oplývá bohatou historií a po pádu železné opony se stalo určitě středem zájmu poznávání našich

turistiky chtivých občanů, jakož i nás.Navíc je to země rozlehlá, s různými klimatickými oblastmi nebo spíše vlivy a velmi rozlehlým pobřežím a plážemi ve středomoří,což je oblast pro nás jako středoevropany také velice přitažlivá.Španělsko se tedy stalo číslem „number one“ v našich výpravách za teplem a první exotikou v rámci Evropy po krátkých objevných cestách k sousedům do alpských horských terénů.

Po návštěvě sousedních zemí a zemí bývalého socialistického sektoru se nám samozřejmě otevřela k poznání na památky bohatá a přitom vzdáleností blízká Itálie a exotické Španělsko.Španělsko jsme tedy začali navštěvovat pomocí známých autobusových zájezdů na pro nás se otvírající blízká i později vzdálenější španělská letoviska.Ze začátku při naší pomalu se rozvíjející ekonomice tedy byly pro nás i ceny dva a půl až tři a půl tisíce za zájezd dosti značné výdaje,ale byla to dostupná možnost jak poznat s určitým odříkáním i trochu větší exotiku.Začali jsme cestovat obdobným způsobem jako 10 či 20 let před námi němci a rakušáci,kteří na rozdíl od nás se začali do těchto destinaci dopravovat již letecky.

Navštívili jsme takto 3x Španělsko a byla to pro nás přes útrapy cestování busem neskonalá nádhera a zážitky.Pohyb po upravených promenádách osázených exotickou květenou a palmami,koupání v teplém moři s širokými plážemi,nádherná španělsko-maurská architektura a spousty jižního ovoce přímo na stromech na nás velmi zapůsobily,takže jsme se rádi vraceli.Poprvé jsme navštívili nejbližší Katalánsko,pobřeží Costa Dorada s přilehlými centry Barcelonou a Taragonou.Příště jsme se již vydali na vzdálenější Costa Blanca a navštívili města Dénia,Benidorm, Alicante a další zajímavosti pobřeží jako např. Peňon de Ifach.Samozřejmě jsme nakonec zakončili poznávání Španělska a dependencí návštěvou Kanárských ostrovů. Pořád je co poznávat a vracet se tam můžeme v dnešní době kdykoli.

Dalo by se říci,že v devadesátých letech minulého století jsme si tím rozšířili poznání o jižní exotičtější země naší katolické společnosti v jejíchž stopách a kultuře jsme byli vychováni.Proto po poznání zemí jako je Španělsko a Itálie jsme zatoužili rozšířit si obzory poznání o vzdálenější,nebo spíše odlišnější exotiku,kterou je Řecko a muslimské země.Řecko už se trochu od nás liší,přestože křesťané, jsou tzv. ortodoxní a kultura se vyvíjela trochu odlišně.Po bližším poznání bych dneska řekl,že už je to takový pozvolný,nenásilný přechod od skalního katolického křesťanství k dále položeným muslimským oblastem.Kostely i kostelíky jsou již většinou s kulatou střechou podobně jako mešity,jen jim chybí ty minarety,Hudba už se také často prolíná a lidé mají přístup k otevřenějšímu způsobu života, jak co se týče trhů tak i veřejného života.

No každopádně je Řecko země z velké části ostrovní,velice pohostinná s příjemnými a pohostinnými lidmi.Podobné zkušenosti však mám i s muslimskými Turky.Člověka pak napadá,proč si vlastně všechny ty národy dělají naschvály a potíže jenom kvůli náboženství,když všechno do sebe tak zapadá a při určité toleranci je vlastně ta rozdílnost a částečná odlišnost velice zajímavá a příjemná.Určitě k této odlišnosti a životnímu stylu všude přispívají životní podmínky a klima a jinak to ani nebude tak proč to lámat přes koleno.Prostě na Sahaře se bude žít tak jak se dá a podmínky to dovolují a v centru Evropy plném lesů a polí zase jinak.Evropa je nádherná a zajímavé jsou určitě i ostatní kontinenty.

No ale odbočil jsem od Španělska,které jsme navštěvovali průběžně po 2 letech od roku 1994 do roku 2000 autobusem a zájezd nás nevyšel nikdy více jak 3900 kč, samozřejmě z výjimkou Kanárských ostrovů kam již musíte letecky.Dokonce jsme jednou, bohužel, nechtěně naštvali jednu nobl paničku odněkud od Liberce,která nás střídala s rodinou v apartmánech v Denii a před odjezdem se nás vyptávala na různé podrobnosti pobytu.Když se dozvěděla,že nás pobyt stál 3500 kč jednoho a oni museli platit 8500 kč,bylo jich 5,okamžitě se sebrala a utíkala si stěžovat k delegátce,která ji oznámila.Jo milá paní ale oni to mají „na poslední chvíli“,zatímco vy jste to objednávali už v březnu.No milé paní jsme zřejmě zkazili náladu již na celý pobyt,protože s námi již celý den nepromluvila a mračila se jak kakabus. Přijeli někdy v 10 a my jsme odjížděli až před pátou odpoledne a po tu dobu jsme sdíleli jeden apartmán. Samozřejmě byly to zájezdy beze stravy.Oni si přivezli celý proviant včetně kartonů cigaret a několika bas piv. Rozhodli jsme se po letech a poznávání východní exotiky opět vrátit ke Španělsku.Co nás asi bude čekat po 8 letech jestliže se tam opět vydáme,co se asi změnilo, jak to na nás bude asi působit dnes. Každopádně zájezdy od té doby podražily a i autobusem dnes stojí minimálně pět a půl až šest a půl tisíc beze stravy,euro zase posílilo,tenkrát bylo vše ještě za pesetas.

Barcelona.

Barcelona je bezesporu jedno z nejkrásnějších evropských měst,obzvlášť pro nás,kteří jsme vyrostli ve stopách architektury Rakousko-Uherska,kde většina staré zástavby Prahy je vytvořena v podobném architektonickém stylu jako ve Vídni a totéž nás uvítá v Barceloně,kde také zanechali své stopy vládnutí Habsburkové a je to znát.Proto se říká,že Praha a Vídeň jsou nejkrásnější evropská města,někdo k nim přiřazuje Lisabon,někdo Budapešť.Myslím si,že Barcelona k nim určitě také patří.

Barcelona je hlavním městem Katalánska a katalánština má v řeči drobné odlišnosti od španělštiny a dnes se proto v oblastech s katalánským osídlením mnohdy používá dvojité označení názvů měst i obcí,což zasahuje až na Costa Blanca i Baleáry.

Hlavní pobřežní promenáda Barcelony Passeo de Colon je nádherná.Začíná u francouzského nádraží a končí kruhovým náměstím se sloupem a sochou Kolumba ukazujícího na moře,tedy směrem,kde počínaly všechny zámořské objevy.Od sochy Colona začíná hlavní barcelonská třída Ramblas,směřující do vnitrozemí do centra.Tato třída je zároveň grandiozním tržištěm,kde dostanete vše možné od květin až po tropické štíry.Také se vám může stát,že vás zde pouliční výrostci okradou o nedbale uložené peníze či jiné věci.Ramblas prakticky rozděluje Barcelonu na dvě části,tu rovinnou ze zástavbou a náměstími a tu kopcovitou tvořenou vrchem Mont Juich s parkem a různými atrakcemi.Katedrála,museum i jiné historické objekty včetně parku Güel a katedrály od slavného katalánského architekta Gaudího,rovněž Aréna pro toreadory a zápasy býků jsou zde k vidění.Druhé největší pobřežní město Taragona krásou o mnoho za Barcelonou nezaostává.Je však menší a tomu odpovídá i celková koncepce.

Španělé si samozřejmě potrpí na architekturu,parkové úpravy,vodotrysky a překrásně upravené přímořské promenády.Každé městečko ba i menší sídlo si považuje za čest pochlubit se pěknou promenádou.Větší město Alicante,taktéž označované katalánštinou jako Alacant má asi nejkrásnější přímořskou promenádu.Je tvořena barevnou mozaikou ve tvaru mořských vln,kolorovaná palmami i okrasnými keři a různými restauracemi a kavárnami podél.Ani městečko Benidorm za nimi promenádou moc nezaostává.Byla to původně rybářská obec,když generál Franco zadal podnět k výstavbě moderního turistického centra ve stylu amerického Manhattanu.Architekti se zde vyřádili a vytvořili turistické centrum plné výškových hotelů,kde hotel to architektonický samorost a celek působí opravdu jako New York,ale New York středomoří,proto se Benidormu přezdívá španělský nebo středomořský Manhattan a umocňuje to i původní prastará kavárna nazvaná stejně.Je zde také akvárium,kolem hotelů a promenády samozřejmě opět palmy a okrasná květena,kterou zde doplňují ještě veliké stromy filodendrony nebo-li česky nesprávně označované fíkusy.

Katalánské pobřeží se spíše vyznačuje v oblasti Costa Dorada širokými a pěknými souvislými plážemi a přímořskou rovinou,proto koupání je tady opravdu na úrovni.Costa Blanca má pláže možná ještě krásnější,ale jsou zde již malebné skalnaté úseky pobřeží a krajina hornatější.Nejlépe je pravděpodobně cestovat po pobřeží vlakem,kde v oblasti Katalánska probíhá kolem pobřeží trať obsluhovaná rychlovlaky s klimatizací,stavící v každém pobřežním středisku.V oblasti Costa Blanca je obdobná trať provozována z Denie do Alicante.Cestování vlaky je ve Španělsku pohodlné a příjemné.Přesto se zde setkáte se zajímavým přístupem Španělů k odpadkům.Ve vlaku jede mladík,najednou si vzpomene,vybalí z batohu jiné boty zabalené v novinách,přezuje si je a noviny a veškeré další obaly mrskne pod sedačku.Podobně v pouličních restauracích v Benidormu,vidíte lidi jak zahazují všechny odpadky pod sebe a kolem sebe,že mají za chvíli kolem nastláno.Večer po uzávěrce se to teprve zametá.Mají takový vžitý názor jako Američané,že tím,čím vytvářejí více odpadků,tím dávají větší příležitost někomu si vydělat,kdo to po nich uklidí nebo zamete.

Turistickou lahůdkou na Costa Blanca je Peňon de Ifach,což volně přeloženo je skála Ifach,lidově nazývána Malý Gibraltar.Je to obrovský kámen,skála v moři na kterou je přístup stezkou přes tunel ve skále.Skála spadá strmě do moře směrem k jihu,od severu je však pozvolnější a přístupná po vrcholovém hřebeni.Přístup z jihu začíná u vstupních turniketů,kde se platí zřejmě vstupné,jelikož jsme tam byli až v druhé polovině září,tedy po sezoně,byly turnikety již opuštěny a vstup byl tedy zdarma.Po stezce se dojde až ke skále,kde byl zřejmě zbudován tunel ve skále jako průchod na severní stranu.Výhledy na moře i okolí jsou velkolepé.Po zadní severní straně se zprvu celkem pohodlně,později horskou stezkou dostane turista až na vrchol,kde je vrcholový sloup a výhled také zpátky na pobřeží a okolní horské vrcholy.

Směrem na jih kopíruje vláček pobřeží přes letoviska jako Benidorm ,Villa Joyosa a San Juan de Alicante až do Alicante,kde jak již jsem naznačil je překrásná pobřežní promenáda na jejímž začátku se vypíná na vrcholu hrad Santa Barbara.Když se tam vydáte,cesta je poměrně dlouhá a v horku náročná ale výhledy jsou zase nádherné.

Pláže jsou zde opět nádherné a písečné a na rozdíl oproti severu,tedy Costa Brava a Dorada je tady ještě koncem září poměrně teplo,tedy v době naší návštěvy 32 stupňů Celsia.Voda je zde také ještě příjemně teplá.Jak tvrdí mnozí návštěvníci Costa del Sol,což je ještě jižněji,voda je tam často studená až ledová,na co má vliv zřejmě pronikání studeného proudu z Atlantiku gibraltarskou úžinou,zde toto nehrozí a voda ochlazována ještě není.

Je zde také poměrně draho,za nádheru se platí.Ženě se zde tak líbilo,že se rozhodla,že si také něco poručíme v restauraci na promenádě.Zasedli jsme a po obhlédnutí jídelníčku jsme si z našeho kapesného dovolili nejvýš kari rýži a dvě malé třetinky minerálky.To celé nás stálo v přepočtu 500 kč,což s přihlédnutím k roku 1996 bylo pro nás velice drahé posezení,zatímco Španělé si dávali několik chodů při jejich tehdy minimálně 20ti tisícových platech.No od té doby jsme pokročili do Evropy,takže by to nevyznělo tak drasticky,přesto by se nám to zdálo asi neúměrné.

Vzpomínky na Španělsko jsou i po letech příjemné,jestli se rozhodneme pro Španělsko i letos,bude asi dobré,vybrat si zase jinou destinaci k poznání.Zbývá toho ještě dost a Španělsko má určitě co nabídnout.Zbývá ještě Costa Brava,Costa del Azahar,Costa del Sol,Costa de la Luz i třeba Costa Verde.No uvidíme,třeba se do léta rozhodneme ještě jinak a zůstaneme nakonec v Čechách kde může být také velice pěkně.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .