0
0

Španělsko je jedním z největších států Evropy. Podle ústavy z roku 1978 je konstituční monarchií. Král symbolizuje jednotu státu, jehož případné federativní uspořádání zákon vylučuje. Základní jednotkou správy jsou obce a provincie. Sedmnáct historicky vzniklých oblastí má vnitřní autonomii.

Regiony Španělska

Španělsko je zemí monumentálních přírodních krás i nepřeberného bohatství památek všeho druhu. Nesmazatelně se zapsalo i do novověké historie a kultury celého světa. Rozkládá se na pěti šestinách Pyrenejského poloostrova a ten už svou polohou – a nakonec i přírodními podmínkami – tvoří přirozený přechod mezi Evropou a Afrikou. Od afrického kontinentu jej odděluje na jihu jen 14 km široký Gibraltarský průliv a od ostatní Evropy pak hradba horského pásu Pyrenejí. Jazyková spřízněnost pak má za následek výrazný vliv Španělska v Latinské Americe.

Pevninská hranice s Francií a Andorrou je dlouhá 712 km, hranice s Portugalskem měří 1 232 km, hranice s Gibraltarem, který je pod anglickou správou, pouze 1,5 km. Zbylá hraniční čára, jejíž celková délka činí 5 849 km, vede v moři.

Povrch Španělska je značně rozmanitý. Tvoří jej vysoká pohoří, rozsáhlá údolí, nížiny i rozlehlé náhorní plošiny. Z toho vyplývají i klimatické rozdíly. Plných 53% území má Španělsko výše než 600 m a patří tedy mezi nejvýše položené evropské státy. Celá jedna šestina jeho rozlohy leží v nadmořské výšce nad 1000 m.

Pro turisty je nejzajímavější podnebí na pobřeží. To odpovídá subtropickému středozemnímu typu, což méně učeně znamená, že jsou na většině pobřeží horká a suchá léta a mírné, deštivé zimy. Vnitřní část Španělska se vyznačuje značnými rozdíly teplot jak ročních, tak denních. Ve vyšších polohách se projevuje drsné horské až vysokohorské klima.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .