0
0

Španělsko

ALCALÁ DE HENARES: univerzita a svaté místo

Alcalá de Henares je první plánované univerzitní město na světě a bylo založeno kardinálem jménem Ximénez de Cisneros na počátku 16. století. Město bylo původním modelem Civitas Dei (Božího města), ideální městské komunity, kterou Španělé přinesli do obou Amerik a také evropských a dalších univerzit.

ALTAMIRA

prehistorické jeskynní malby.

Archeologické naleziště ATAPUERCA (2000)

Jeskyně v pohoří Sierra de Atapuerca obsahují památky po prvních lidských tvorech v Evropě staré téměř milion let.

Archeologický komplex TÁRRACO (2000)

Tárraco (současná Tarragona) bylo hlavním úředním a obchodním městem v římském Španělsku a také římské centrum pro celý Pyrenejský poloostrov. Bylo ‚vybaveno‘ mnoha dokonalými budovami, které byly postupně odhalovány při vykopávkách. Ačkoliv je většina nálezů zlomkovitých, tvoří živý obraz velkoleposti tohoto římského provinčního města.

ASTURIE

kostely Asturského království (9. století) v předrománském stylu měly značný vliv na rozvoj architektury na Iberském poloostrově.

ÁVILA

příklad středověkého opevněného města, řada kostelů.

BURGOS

katedrála, která má v exteriéru i interiéru nejkrásnější prvky gotiky.

CÁCERES

staré město, v jehož architektuře se mísí římské, islámské, gotické i renesanční vlivy.

CÓRDOBA

historické centrum má bezpočet paláců a mešit.

CUENCA

perfektně zachovalé opevněné město postavené Maury je známé svými domy visícími na útesech.

DOŃANA

národní park v Andalusii zahrnuje převážně laguny a bažiny a je hnízdištěm mnoha druhů ptáků, zvláště jeřábů.

ESCORIAL

komplex kláštera, semináře, kostela apaláce má výjimečně krásnou polohu a čistou architekturu.

GARAJONAY (Kanárské ostrovy)

národní park svavřínovými lesy se vyznačuje bujnou vegetací.

GRANADA

komplex opevněných paláců Alhambra, Generalife,Albayzin a jejich zahrady.

IBIZA (1999)

Na Ibize najdeme výborný příklad interakce mezi mořským a pobřežním ekosystémem. Husté prérie tzv. ‚mořské trávy‘ Posidonia, výjimečného endemitského druhu (můžeme jej nalézt jen ve Středomoří), dělají životní prostředí mnoha mořským druhům. Ibiza si zachovala značné důkazy o své dlouhé historii. Archeologická naleziště v Sa Caleta (osada) a Puig des Molins (hřbitov) svědčí o důležité roli, kterou ostrov hrál v historii, hlavně pak v období Fénicko-Kartágském (Phoenician-Cartaginian period). Opevněné město Alta Vila je ukázkou renesanční vojenské architektury, která měla zásadní vliv na rozvoj opevnění ve španělských osadách v Novém Světě.

KLÁŠTERY SAN MILLÁN YUSO A SUSO

klášterní obec založená Sv.Millánem (St Millán) v polovině 6. století se stala poutním místem a jako pocta svatému muži byl postaven románský kostel, kde v Suso stále přežívá. Zde vznikla první literární tvorba v kastilském jazyce, ze kterého se odvozuje jeden ze světově nejrozšířenějších jazyků. Na počátku 16. století byla komunita umístěna v novém klášteře Yuso. Bylo to pod starým komplexem a aktivně se využívá až dodnes.

LAS MÉDULAS

v prvním století po Kristu začali Římané těžit v severozápadním Španělsku zlato. Používali při tom techniku založenou na využívání hydrauliky. Po dvou staletích těžby Římané odešli a zanechali po sobě zdevastovanou krajinu. Protože později už se zde nikdy neprovozovala žádná průmyslová aktivita, stopy této starověké technologie jsou všude viditelné, např. nezalesněné horské svahy, rozlehlé náspy hlušiny, které se nyní používají v zemědělství.

MÉRIDA

zbytky starého římského města zahrnují amfiteátr, divadlo, mosty a vodovodní systém. Jsou příkladem architektury římského provinčního sídla.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA a nemocnice Sant Pau v Barceloně

Toto jsou dvě nejkrásnější pocty barcelonské architektuře od katalánského architekta stylu Art Nouveau jménem Lluís Domenech i Montaner. Palau de la Música Catalana je stavba s ocelovým rámem plná světla a prostoru, kterou zdobilo mnoho současných předních designerů. Nemocnice Sant Pau je stejně výrazná ve svém designu a dekoraci, stejně jako je současně ideální pro potřeby nemocných.

PALMOVÝ HÁJ ELCHE (2000)

Krajina pokrytá lesíky datlových palem (= Palmeral) v Elche byla upravena spolu s pečlivě vybudovaným zavlažovacím systémem během arabské okupace, která započala v 8. století n. l. Avšak jsou důkazy, že její původ je starší, až z dob fénického a římského osídlení. Palmeral je unikátní pozůstatek arabských zemědělských způsobů v Evropě.

POBLET

staré opatství cisterciáků, jedno z největších ve Španělsku (Katalánsko).

ŘÍMSKÉ HRADBY V MĚSTĚ LUGO (2000)

Lugské hradby byly postaveny v druhé polovině 2. století, aby chránily římské město Lucus. Celý obvod zůstal nedotčen a je nejlepším příkladem pozdních římských opevnění v západní Evropě.

SALAMANCA

staré univerzitní město s románskými, gotickými, maurskými, renesančními i barokními památkami.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (1999)

Město San Cristóbal de La Laguna má dvě jádra. Původně neplánované Horní město (Upper Town) a Dolní město (Lower Town, první ideální ‚městské teritorium‘ vybudované podle filozofických principů. Na tamějších širokých ulicích a otevřených prostranstvích se nachází množství krásných kostelů a soukromých budov z 16. až 18. století.

SANTA MARIA DE GUADALUPE

královský klášter ilustruje čtyři století vývoje španělské architektury.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

poutní město, symbol boje proti islámu. Jeho stará část s památkami všech stylů ho řadí mezi nejkrásnější města vůbec.

SEGOVIA

staré město a římský akvadukt.

SEVILLA

gotická katedrála, maurský palác Alcázar a Archivo de Indias v Casa Lonja tvoří monumentální komplex v srdci Sevilly. V minaretu Giralda je hrobka Kryštofa Kolumba. Archiv obsahuje dokumenty z amerických kolonií.

SKALNÍ UMĚNÍ ve Středomořské pánvi na Iberském poloostrově

pozdně prehistorické skalní malby na pánvi Iberského poloostrova tvoří vyjímečně velkou skupinu, ve které je živě graficky zobrazen způsob života v této kritické fázi vývoje člověka. Malby jsou unikátní stylem a obsahem.

MUDEJARSKÁ ARCHITEKTURA v Aragonii (2001 původně jen Teruel)

Rozvoj mudejarského umění v Aragonii je důsledkem politických, sociálních a kulturních podmínek, které ve Španělsku zavládly po rekonkvistě, kdy vedle sebe žili křesťané i muslimové. Toto umění vychází z islámu, ale jsou v něm patrné také evropské styly, které se v té době rozvíjely, hlavně pak gotika. Typické je používání cihel a glazurované keramiky v architektuře, zejména na zvonicích. Město Teruel má nejlépe zachované příklady mudejarské architektury (12.-13. století).

TOLEDO

město s dvoutisíciletou historií, jeho památky připomínají vliv židovského, křesťanského iislámského náboženství.

TRASA POUTI do Santiago de Compostela

trasa od francouzsko-španělské hranice je lemována stovkami náboženských i světských staveb velké historické hodnoty.

VALENCIA

La Lonja de la Seda (burza hedvábí), skupina budov z let 1482-1533 připomíná moc a bohatství tohoto obchodního střediska Středomoří.

Kulturní krajina ARANJUEZ (2001)

V této oblasti se snoubí příroda s lidskými výtvory. Stojí zde zahrady a paláce z Francie 18. století, v období osvícenství se zde však uchytil chov dobytka i pěstování plodin.

Románské kostely ve VALL DE BOÍ

Úzké a hluboké údolí Vall de Boí leží v Pyrenejích v oblasti Alta Ribagorça. V každé z vesnic v údolí stojí románský kostel těsně obklopený políčky. Na vyšších svazích potom leží rozsáhlé pastviny.

Úbeda a Baeza – renesanční monumentální celky (2003)

Tato dvě malá města na jihu Španělska jsou význačná pro svou morfologii – je v nich patrný vliv Maurů v 9. století, opětné dobytí Španělska katolíky a především příchod renesance v 16. století. Centra obou měst obsahují významné příklady raně renesančních staveb a městského plánování. Publikace hlavního architekta (André Vandelvira) také výrazně ovlivnily architekturu v Latinské Americe.

Most Vizcaya (2006)

Most Vizcaya je postaven přes ústí řeky Ibaizabal západně od Bilbaa. Nad řekou se klene ve výšce 45 metrů a v délce 160 metrů od roku 1893. Navrhl ho baskický architekt Alberto de Palacio a skloubil v něm tradice stavitelství z železa 19. století s tehdy novou odlehčující technologií ocelových lan. Byl to první most na světě, který nesl lidi i dopravu na visuté gondole a sloužil jako příklad pro mnoho podobných mostů v Evropě, Africe a Americe. Z celé té řady se jich ale dochovalo jen nemnoho. Most Vizcaya se považuje za jednu z nejvýznamnějších železných konstrukcí průmyslové revoluce.

Národní park Teide, Kanárské ostrovy (2007)

Horský národní park na ostrově Tenerife včetně vrcholu sopky Teide-Pico Viejo – se svými 3718 metry je to nejvyšší hora Španelska.

Herkulova věž (The Tower of Hercules 2009)

Věž Hercules je původně starověký římský maják nacházející se na poloostrově asi 2,4 kilometru od centra galícijské La Coru?y v severozápadním Španělsku. Věž na tomto místě sloužila jako maják už od konce 1. století po Kr., kdy Římané budovali Farum Brigantium. Věž se vypíná na 57 m vysoké skále a tyčí se do výšky 55 m. Poblíž se nachází park se sochami, skála Monte dos Bicos s rytinami z doby železné a muslimský hřbitov. Římské základy stavby byly odhaleny až v 90. letech. Stavba je naprosto unikátní, dochovala se totiž jako jediný maják z antiky, který si uchoval strukturální integritu a funkční kontinuitu.

BARCELONA – Díla Antonia Gaudího

K souboru staveb, jež byly zapsány r. 1984 (Parque Güell, Palacio Güell a Casa Mila v Barceloně) byly přidány v roce 2005 další čtyři. Podávají důkaz o tvořivém příspěvku Gaudího (1822-1926) v architektuře a stavebních technologiích na konci 19. a na počátku 20. století. Tyto stavby v Barceloně a okolí jsou příkladem eklektického a zároveň osobního stylu, který se projevoval v navrhování zahrad, soch, v celém dekorativním umění i v architektuře. Jedná se o : Casa Vicens (1883-1885); Gaudího práce na fasádě Narození Páně a na kryptě v katedrále Sagrada Familia (1884-1926); Casa Batlló (1904-1906); Krypta v Colonia Güell (1898-1905).

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .