0
0

San Cristóbal de la Laguna leží v severní části ostrova Tenerife, který patří k vůbec nejpopulárnějším prázdninovým destinacím Evropanů. Přírodní členitost ostrova poskytuje četné možnosti nejen k mořským radovánkám a odpočinku na zdejších sopečných plážích, ale také k výletům do vnitrozemí a v neposlední řadě i k poznání místních tradic.

Oproti ostatním evropským městům je historie San Cristóbalu de la Laguna poměrně krátká. Byl založen teprve koncem 15. století v místech, kde se roku 1494 vylodil Alonso Fernández de Lugo, aby ostrov Tenerife připojil ke Katalánské koruně. Netrvalo dlouho a La Laguna, jak se městu zkráceně říká, se stala hlavním politickým a kulturním centrem na ostrově. Zdejší univerzita byla po dlouhá staletí vůbec jediným střediskem vyššího vzdělání na Kanárských ostrovech. Teprve v 18. století přešel status hlavního města na sousední Santa Cruz. I přesto však La Laguna zůstává významným sídlem mnoha institucí.

Již od svého založení je město považováno za důležité náboženské centrum. Mezi nejpůvabnější církevní stavby, jež tu dnes můžeme obdivovat, patří katedrála. Stojí v míště bývalého farního kostela, ke kterému byla v 15. století přistavěna chrámová věž. Svůj současný novogotický vzhled získala až o téměř pět století později, kdy prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Restauratérské práce však stále pokračují, a tak její interiér zůstává návštěvníkům uzavřen. Jen kousek od ní se nachází i další významná budova – klášter sv. Kateřiny, založený na počátku 17. století. Jeho chloubou jsou dvě nádherně zdobené barokní stěny, které sem přijíždí obdivovat turisté z celého ostrova.

Vedle řady příjemných parků, upravných náměstí a širokých kolonád, podtrhují koloniální atmosféru města i majestátní paláce, ze kterých jmenujme alespoň palác de Salazar, dnešní sídlo tenerifské diecéze, či budovu historického muzea Casa de Lercaro.

La Laguna je ideálním výchozím místem nejen pro poznání ostrova, ale také místních tradic a zvyků. Jen ve městě samotném působí na padesát folklórních spolků, z nichž nejznámější je populární skupina Los Sabandeños. Mnohé z nich můžete poznat v rámci každoroční poutě, která začíná druhou neděli v červenci a trvá čtrnáct dní. Většina z dalších slavností a oslav města se váže k církevním svátkům.

V roce 1999 byl San Cristóbal de la Laguna zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako vůbec první neopevněné koloniální město, které se později stalo vzorem i pro nově vznikající města v Latinské Americe.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .